4 hoofdtypen boerderij in de NOP

 1. Cultuurboerderij
  De eerste serie boerderijen die in de Noordoostpolder gebouwd werden, waren bedoeld voor de boeren die de Polder zouden ‘ontginnen en in cultuur brengen.’  Daarom noemen we deze boerderijen nog steeds Cultuur- of Ontginningsboerderijen.
  Men koos voor het model die ook in de Wieringermeer gebouwd waren.
 2. Zeeuws boerderijtje
  een traditioneel gebouwde boerderij van hout en baksteen waarbij het woon- en het werkgedeelte in 1 gebouw werden ondergebracht.
  Maar het is een Brabants langgevelboerderij
 3. Pachterswoning met Schokbetonschuur
  de  “Schokbeton boerderij”, met speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde betonnen muurelementen, waarbij het alleen om de schuren ging; de woonhuizen (pachterswoningen) werden los en traditioneel gebouwd.
 4. De Tuinderswoning

Boerderijen in de Noordoostpolder

Schokbetonschuur
Zeeuwse boerderij – kavel erf en singel – bietenbrug loswal en weegbrug – arbeiderswoningen –   kavelkaart 

Dampalen

Kavel erf en singels boerderijen Noordoostpolder

Schokbetonschuur Domeinschuur Systeemschuur

Fracon systeembouw boerderij

Boerderijen Noordoostpolder