Agrarisch Noordoostpolder

5 hoofdtypen boerderij in de NOP

Cultuurboerderij

De eerste serie boerderijen die in de Noordoostpolder gebouwd werden, waren bedoeld voor de boeren die de Polder zouden ‘ontginnen en in cultuur brengen.’  Daarom noemen we deze boerderijen nog steeds Cultuur- of Ontginningsboerderijen.
Men koos voor het model die ook in de Wieringermeer gebouwd waren.

Zeeuws boerderijtje

Een traditioneel gebouwde boerderij van hout en baksteen waarbij het woon- en het werkgedeelte in 1 gebouw werden ondergebracht.
Maar het is een Brabants langgevelboerderij

Pachterswoning met Schokbetonschuur

De  “Schokbeton boerderij”, met speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde betonnen muurelementen, waarbij het alleen om de schuren ging; de woonhuizen (pachterswoningen) werden los en traditioneel gebouwd.

De Tuinderswoning

De uitgifte van fruitteeltbedrijven verliep moeizaam, mede vanwege de hoge investeringen die de telers zich moesten getroosten.
Succesvoller was de verpachting van het geplande groentetceltareaal. Aangezien nagenoeg alle tuinbouwbedrijven in tijdpacht werden uitgegeven, voorzag de Directie van de Wieringermeer ze van een woning en een schuur.

Oostenrijkse woning met Schokbetonschuur

In het begin met een houten noodschuur, gemaakt van oude Belgische legerbarakken.
In de jaren 50 vervangen door de Schokbetonschuren

72 stuks als boerderijwoning aan de zuid-oostkant van de polder
De overige woningen staan o.a. in  Emmeloord (12), Marknesse (6), Ens (6)

Boerderijen in de Noordoostpolder

Schokbetonschuur
Zeeuwse boerderij – kavel erf en singel – bietenbrug loswal en weegbrug – arbeiderswoningen –   kavelkaart 

Dampalen

Kavel erf en singels boerderijen Noordoostpolder

Schokbetonschuur Domeinschuur Systeemschuur

Fracon systeembouw boerderij

Boerderijen Noordoostpolder