Belgische Barak

De Noordoostpolder is tijdens de oorlogsjaren in cultuur gebracht.
Er was in die jaren een groot gebrek aan materiaal en mankracht.
Om de voortgang van de polder door te kunnen laten gaan wist men een aantal houten barakken van België over te nemen.
Deze barakken hadden in België dienst gedaan als onderkomen voor krijgsgevangenen.
Er werden ongeveer 100 van deze Belgische barakken geplaatst als opslagruimte op de boerenerven.

barak

Bovenstaande foto is de enige nog authentieke barak en staat aan het einde van de Sportlaan in Emmeloord.
20171015_141904Hij is geplaatst door de directie en is gebruikt voor het realiseren van de beplanting van de polder.
Later is Staatsbosbeheer er in getrokken. Nu is het in gebruik door het I.V.N en Scouting.
De “Vrienden van Schokland” vinden het behoud van deze enige Barak zeer waardevol en zijn derhalve bezig om deze Barak op de Monumentenlijst te krijgen.

Oostenrijkse woning met dubbele “Belgische barak” aan de Zwartemeerweg (fam. Klaver), eerste uitgifte 1947

Opknapbeurt Belgische barak Sportlaan

algemeen - DeNoordoostpolder.png
1 mei 2020

Een van de laatste oorspronkelijk Belgische barakken in Nederland, de Belgische Barak aan de Sportlaan in Emmeloord, wordt gerenoveerd en als natuureducatie centrum ingericht. Ook de Bosfluiter in Luttelgeest krijgt een update.
De Belgische barak heeft als gebruikers het Instituut voor Natuureducatie (IVN), stichting Huttenbouw en het Voedselbos. Dit gebouw is de laatste houten Belgische barak in onze gemeente die nog over is uit de tijd van het droogleggen van de polder. De gemeente wil dit stukje geschiedenis behouden. Samen met de gebruikers is een ontwerp gemaakt dat het gebouw beter tot zijn recht doet komen en weer toekomstbestendig maakt. De aansluiting met het voedselbos en natuureducatie wordt verder versterkt. De werkzaamheden starten na de zomer.

De Noordoostpolder 1954

Gaan de noodschuren verdwijnen?

Bij de uitgifte van boerderijen in de Noordoostpolder in 1947 werden ongeveer 90 bedrijven uitgegeven voorzien van Belgische noodschuren. In de laatste drie jaren werd het grootste deel van een definitief bedrijfsgebouw voorzien, namelijk de grotere akkerbouw- en gemengde bedrijven. 23 kleine bedrijven resteren nog met een noodschuur, nl. 8 staatslandbouwbedrijven van 12 ha, 8 particuliere van 12 ha, 7 particuliere van 18 ha. Dit zijn akker bouwbedrijven, waarop enig vee wordt gehouden. Het dagelijks bestuur van de Stichting voor de Landbouw acht het gewenst, dat aan deze toestand zo spoedig moge lijk een einde wordt gemaakt. De Minister van Waterstaat is dan ook verzocht te bewerkstelligen, dat de ze bedrijven van een definitief bedrijfsgebouw worden voorzien, in dien enigszins mogelijk in het jaar 1954 en anders in 1955. De Stichting voor de Landbouw verzocht de Minister van Financiën hieraan zijn medewerking niet te willen onthouden.

Foutje

Op de Belgische barak is een QR-code geplaatst die verwijst naar een informatiepagina van het IVN Noordoostpolder.

Er staat: De schuur staat op een rechthoekig grondplan. De gevels zijn opgetrokken uit bruin geschilderde staande planken.

Dat moet natuurlijk zijn: liggende planken.
Het foutje is ontstaan omdat het van een ‘foute website’ is gekopieerd.