Ieder dorp van de Noordoostpolder kreeg drie kerken en drie scholen.
Een Hervormde, Gereformeerde en Rooms-Katholieke kerk.
En in Emmeloord werd voor elk van deze gezindten twee kerken gebouwd.
Dat maakt samen 36 kerken.

Urk heeft de naam dat ze veel kerkgenootschappen heeft, maar Emmeloord wint het op dit gebied, stelt Urker Rien Bogerd.
Niet minder dan achttien kerkgenootschappen en geestelijke stromingen telt Emmeloord en minstens zoveel kerkgebouwen en -zalen’, stelt Bogerd.
Echter wat het aantal kerkgebouwen betreft, wint Urk het.

  • De 14 kerkgenootschappen en geestelijke stromingen
  • komen in 21 kerkgebouwen ’s zondags bijeen.

Kerkorgels Noordoostpolder – Urk

Jeruzalemkerk-vlakje.jpg

Een mixture van eigen foto’s en informatie van:

de Stichting Orgelcultuur Flevolandwikipedia orgelfoto.nl en de  Orgeldatabase en orgelsindrenthe.nl

Scheepjes in de kerk

Het ophangen van een scheepje in de kerk is een zeer oude gewoonte. Meestal werden deze scheepjes geschonken door schippers die hun beschermheilige zo’n scheepje beloofden na een redding. Op Urk hangen in de protestantse kerken één of meer scheepsmodellen: typische Zuiderzee-vissersschepen zoals een botter of schokker. Ze zijn gericht naar Gods woord op de kansel. In de met zicht op de haven gelegen Bethelkerk hangt deze Noordzeeschokker: de UK-34. Het is net als het echte schip op spanten gebouwd en uitgevoerd met oog voor details zoals de boomkor (sleepnet). Visser Jelle Albertszoon Loosman (1842-1925) bouwde het model op achttienjarige leeftijd en schonk het in 1860 aan de Bethelkerk ter gelegenheid van zijn Openbare Geloofsbelijdenis.

Haantje

Wat staat er op de torenspits, een haantje of een kruisje ?

Veelzeggend is dit rijmpje:

Protestanten hebben een haantje.
Lutherse hebben een zwaantje.
Doopsgezinden een houten huisje.
Katholieken een kruisje.

Donderpreek

In 1752 vond de Amerikaanse wetenschapper en politicus Benjamin Franklin de bliksemafleider uit. Daarmee kwam een geleidelijk einde aan het volksgeloof dat – ooit – Thor (of Donar), de Germaanse god de van de donder, of – later – de protestantse of de katholieke God in de Hemel, de mensheid wilde straffen voor zijn aanhoudende dwang te zondigen. De bliksem bleek een natuurverschijnsel dat nog viel te temmen ook.

Het plaatsen van een bliksemafleider was voor diep-gelovigen dan ook het summum van oneerbiedigheid; hoogmoed; een poging om de schepping van God te verbeteren; een zinloze actie om Zijn strafgericht te voorkomen. Donder en bliksem waren toch vooral bewijzen van Gods toorn en van de komende Oordeelsdag.

Interactieve kaart Kerken tellen!

Gebedshuizen in Nederland