Orgelzomer 2024

Urk

Orgelzomer 2024

Orgelzomer Urk
Zomerserie met 8 orgelconcerten in de Bethelkerk te Urk
op de woensdagmiddagen van Zingen in de Zomer

Orgelconcert – 10 juli – Minne Veldman

Urk, Bethelkerk
Abraham Meere-orgel (1792)

Koraalbewerkingen van Feike Asma (1912-1984)

 1. Fantasie over het koraal
  “Dankt, dankt nu allen God”
 2. Liedbewerking
  “Boven de starren, daar zal het eens lichten”
 3. Melodiebewerking over het Luthersch Gezang
  “Komt als kind’ren van het Licht”
 4. Trio en Orgelkoraal
  “Heugelijke tijding”
 5. Melodiebewerking
  “Ik wensch te zijn als Jezus”
 6. Koraalbewerking Psalm 43 vers 3 en 4
  “Zend, Heer, Uw licht en waarheid neder”
  “Dan ga ik op tot Gods altaren”
 7. Orgelkoraal Psalm 16 vers 1
  “Bewaar mij toch, o alvermogend God”
 8. Toccata Psalm 75 vers 1
  “U alleen, U loven wij”
 9. Koraalfantasie
  “The Holy City”
 10. Fantasie over de Avondzang
  “‘k Wil U, o God, mijn dank betalen”