Tuinbouwbedrijf

In het uitgifteplan van de Noordoostpolder werden ook tuinbouwbedrijven opgenomen.

Alvorens begin jaren vijftig met de verpachting van deze bedrijven te beginnen, verkende de Directie van de Wieringermeer de exploitatiemogelijkheden van fruit- en groenteteelt in het nieuwe land door de stichting van een aantal proefboerderijen.
De uitgifte van fruitteeltbedrijven verliep moeizaam, mede vanwege de hoge investeringen die de telers zich moesten getroosten.
Succesvoller was de verpachting van het geplande groentetceltareaal. Aangezien nagenoeg alle tuinbouwbedrijven in tijdpacht werden uitgegeven, voorzag de Directie van de Wieringermeer ze van een woning en een schuur.

De uitgifte van fruitteeltbedrijven was vanaf het begin een moeizame aangelegenheid. De belangstelling was geringer dan verwacht, mede als gevolg van de grote investeringen die met het starten van een nieuw bedrijf gemoeid waren. Hierdoor zag de Directie van de Wieringermeer zich genoodzaakt de tuinbouwbedrijven in tijdpacht uit te geven en ze zelf te voorzien van woningen en schuren. Desondanks zou slechts de helft van het gereserveerde fruitteeltgebied worden uitgegeven. Voor de groenteteeltbedrijven, die ook in tijdpacht werden uitgegeven, was er daarentegen grote belangstelling.

De Directie van de Wieringermeer bouwde op alle tuinbouwbedrijven dezelfde sobere woningen en kleine niet nader ingedeelde schuren. Aanpassing van deze standaardschuren aan het bedrijfstype (groente- of fruitteelt) en aan de individuele bedrijfsvoering achtte de Directie een zaak van de tuinders.

Woning en schuur Baarloseweg – MarknesseGeen idee wat ze met Waarenhuizen bedoelen :

Type VV

Schuur type P, Gevels baksteen, Vensters en deuren hout, Zadeldak [golfplaat]. Woning type Sv,


Type SS

Type: Omschrijving: Bouwjaar m2: m3: Afm. cm:
P. Pachterswoning 1952 64 363 1100×585
P,1 Pachterswoning 1952 64 363 1100×585
P,2 Pachterswoning 1952 64 363 1100×585
P.P. Pachterswoning 1952 67 379 1116×600
P.P.1 Pachterswoning 1952 67 379 1116×600
P.P.2 Pachterswoning 1952 67 379 1116×600
S, Pachterswoning 1954 78 385 1118×700
SS, Pachterswoning 1954 83 409
SIII Pachterswoning 1954 78 385
SSIII Pachterswoning 1954 83 409