Aardappelbewaarplaats of aardappelbewaarschuur Noordoostpolder

De vrijstaande aardappelloodsen van het type J, die in het begin van de jaren ’50 werden gebouwd om aardappelen voor een langere periode op te slaan, zijn bijzondere verschijningen op de erven.
De luchtgekoelde en goed tegen warmte en kou geïsoleerde loodsen zijn samengesteld uit een plat middengedeelte met doorrit en een volume met zadeldak aan weerszijden.  Op de nokken van deze daken staan kokers voor de aanvoer van frisse lucht, die wordt gekoeld en tussen de aardappels door wordt geperst.

Beschrijving van Aardappelbewaarplaats type J
Inleiding Traditionele, dubbele AARDAPPELBEWAARPLAATS, onderdeel van een boerderijcomplex voor de akkerbouw.
De luchtgekoelde aardappelbewaarplaats, met middenruimte dateert van 1953 en is van het type J en werd gebouwd naar ontwerp van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken.
De bewaarplaats staat links van de boerderij.

Omschrijving De symmetrische, vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken dubbele aardappelbewaarplaats is samengesteld uit twee smalle, onder met golfplaat gedekte zadeldaken staande loodsen, die aan elkaar zijn gekoppeld door een onder plat dak staande middenruimte met openslaande inrijdeuren in beide kopse zijden.
De betonnen gevels bestaan uit geprofileerde betonelementen en zijn nagenoeg blind.
Elk van de vier identieke kopgevels van de bewaarplaats bevat een klapluik, dat pal onder een voorschot van damwandprofielen staat.
Deze rood geschilderde geveltoppen hebben een kleine punt als bekroning.
Op elke nok staan vier ronde, door een schotelvormig kapje afgedekte ventilatiekokers van asbest.
De platte middenruimte heeft twee houten kopse zijden, die grotendeels zijn ingevuld met dubbele inrijdeuren.
In de naar de weg gekeerde inrijdeuren staat bovendien een klein klinket dat grotendeels bestaat uit een damwandprofiel.
Het inwendige van de aardappelbewaarplaats is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)