Oudste boom Flevoland

Tijdens het droogmalen van onze polder vanaf 1939 heeft men vanuit bootjes al vast wat piketpaaltjes geplaatst op belangrijkste kruispunten van latere wegen en vaarten. Als piketpaaltjes gebruikte ze ‘wilgentakken’ die naderhand weer werden opgeruimd. Een enkele tak is vergeten, zodat die kon uitgroeien tot een nieuwe volwaardige wilg.
De oudste boom, geplant in 1942,  stond aanvankelijk bij de Sloefweg, maar moest in 1999 wijken voor de verbreding van de N50.
Hij is verplaatst naar de rand van Ens.

Een oude boom. Nou ja, boom? Een vreselijk lelijk geval.

Dat pittoreske Emmelóóóóóórd

Wist u dat Drs. P. een liedje gewijd heeft aan Emmeloord ?

De tekst is typisch ‘des Drs’.
Zo hoog komt het water …

Weet u hoe hoog het water komt te staan als de dijk doorbreekt  ?

Dat hebben ze aangegeven op het gemeentehuis. Vinden ze leuk.
Onderaan staat aangegeven hoe hoog het water komt te staan als de dijk breekt op een doordeweekse zondag.
Maar waarom zou zo’n dijk dan breken ?
Die kans is veel groter ingeval stormvloed en springtij.
En dat niveau ziet u iets hoger op de muur.
Komt niet zo vaak voor hoor.

Weet u trouwens wat u moet doen bij een dijkdoorbraak ?

Nog meer Golfslag ?

Jawel, wij zijn blij als de Golfslag tegen de vlakte gaat.
Maar wist u dat ‘De Golfslag’ een zusje heeft ?
Golfslag - Bejaardenhuis-Goor.jpegIn Goor (nabij Almelo) staat een tweede exemplaar van de Golfslag.
Verzorgingshuis De Stoevelaar.
Hetzelfde ontwerp van Abe Bonnema, maar dan in spiegelbeeld.
Die gaat overigens dit jaar gesloopt worden.

Nog een Poldertoren ?

Jazeker.

Chinezen en Japanners hebben de naam om alles na te maken. Klopt. Zelfs een kopie van de Poldertoren kan u in Japan vinden.
Maar het is wel een heel sympathiek en vriendschappelijk gebaar.

De gemeente Noordoostpolder heeft van 1996 – 2000   een relatie onderhouden met de gemeente Mizumaki in Japan.
Als waardering voor die relatie heeft de gemeente Mizumaki een replica van de poldertoren gebouwd.
In Mizumaki doet deze toren dienst als liftschacht die toegang geeft tot de openbare bibliotheek.

Tuinhekjes

Begin jaren ’60 worden de hoofdwegen in Noordoostpolder verbreed en krijgen een fietspad. Ook de bruggen worden verbreed. De boeren raken een strook land kwijt.

Banterweg.jpg

Als compensatie krijgen zij de ijzeren hoekprofielen uit de brug waarmee de afscheiding fietspad en tuin wordt gemarkeerd. Hoe mooi, dat boeren deze nostalgie koesteren en nog tonen. Je ziet ze bijvoorbeeld nog op de Banterweg en de Marknesserweg 3.

Koninklijk putdeksel

Jazeker. Hebben wij ook.  Voor het Gemeentehuis.  Door een bkr kunstenaar ontworpen. Een putdeksel.

putdeksel2.jpg

Speciaal voor de troonswisseling van 30 april  2013 heeft Paul Bausch van Bausch4Aqua in opdracht van Aquafix Milieu een Kroningsdeksel ontworpen. Aan alle gemeenten in Nederland is door Aquafix een exemplaar van deze putdeksel ter beschikking gesteld. Die kon op het dorps- of stadsplein geplaatst worden ter herinnering aan deze historische gebeurtenis.

Het is bovendien goed te weten dat van elk los verkocht deksel € 5,- naar Kika gaat, voor de bouw van het Princes Máxima Centrum te Utrecht, het grootste kinderkankercentrum van Europa.

Is Emmeloord een stad ?

Weten we allemaal hè? Een stad ben je pas als je stadsrechten hebt gekregen. En die werden in de Middeleeuwen gegeven.  Dus niks voor dit Nieuwe Land.
Maar Emmeloord ontleend zijn naam aan het oude Emmeloord op Schokland. Behoorde bij Amsterdam – Noord Holland.  En die “heerlijkheid Emelwaerde” , Emmeloord dus, genoot privilegiën.

Dus op naar de Commissaris van de Koningin. En jawel hoor :

In naam van de Staten van Holland als laatst rechthebbende van de heerlijke rechten over Urk en Emmeloord, zijn op 10 september 1992 door de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, prof. dr. J.A. van Kemenade, stadsrechten toegekend aan Emmeloord. 

Dan gaat er toch wel wat door je flikker hè … ?!

What’s in a name?

NOORDOOSTPOLDER. Vind u die naam niet zo mooi ? Het had veel erger gekund. Onze polder zou Urkerland gaan heten. Het stond al op de kaart.Urkerland

Polders kregen doorgaans de naam van de plaats waaraan ze grenzen. Wieringermeerpolder bij Wieringen. Markerwaardpolder bij Marken.  Anna Paulownapolder. etc. De Wieringermeer had aanvankelijk als werknaam de Noordwestelijke Polder.
Het lag dus in de bedoeling om ook de werknaam Noord Oostelijke Polder te wijzigen in een definitieve naam.

Tijdens het droogvallen van de polder kiest een naamgevingscommissie onder leiding van ir. De Blocq van Kuffeler voor de naam Urkerland. Zijn collega Smeding gaat akkoord, maar niet van harte. Heeft het niet zo op de Urkers.
Toch streept Smeding de naam ‘Urkerland’ door en vervangt deze door Noordoostpolder.
Had het te maken met ‘Nederlands Onderduikers Paradijs ?’ Een geuzennaam.

Het begon met 4, nu hebben we er al 13

Van die leeuwen, echt waar. Machtig verhaal. Eind jaren 40 kregen wij 4 leeuwen van Amsterdam. Dank je wel.
Maar wij zijn niet zo beleefd met die cadeautjes omgegaan.
Onze burgemeester Baron Panthaleon van Eck gaf er zomaar één aan Blankenham. Gelukkig is de burgemeester en de leeuw teruggefloten.
Kraggenburg ging er mee aan de haal. Zelfs Nagele. Die arme beesten stonden een groot deel van hun leven te verhongeren op de gemeentewerf.

Leeuwen - EDG02009.jpg

Maar je weet pas wat je mist als het er niet meer is
Toen maakten we er 4 bij. Naast de opgeknapte Poldertoren.
En later weer 4. Ja echt waar. Een prachtige haat – liefde verhouding met die dieren.
Ik heb er een hele pagina van gemaakt :-)

Voor als de Russen komen

In Emmeloord stond vroeger een luchtwachttoren. Ook één in Ens en ook één op Urk. Het hele land stond vol met bijna 300 van die uitkijktorens.
Na de tweede wereldoorlog was Nederland bang dat de Russen zouden komen. ‘De koude oorlog’. Gevreesd werd dat snelle, laagvliegende Russische vliegtuigen ‘onder de radar’ en dus ongezien ons land diep zouden kunnen binnendringen, eventueel met vijandelijke parachutistenacties en ABC (atoom, biologische en chemische) aanvallen. Dus bovenin die torens zaten de hele dag burgers met verrekijkers. En goed luisteren.

Die van Emmeloord is in 1953 gebouwd en in 1964 weer afgebroken. Waren niet meer nodig.

Telefoonboek 1950

Telefoonlijst-1950Van André Wouters kreeg ik weer een prachtige plaatje.
Waarvoor mijn dank.
Het is een bladzijde uit het telefoonboek uit 1950

detail-telefoonboek-1950

Alles kan je tegenwoordig op het internet vinden.
Hier de telefoonboeken 1950 Noordoostpolder:

Polderkrant 1945

Steeds meer oude kranten en nieuwsbladen worden gedigitaliseerd en gearchiveerd.
De Noordoostpolder, een uitgave van drukkerij Hoekstra bestaat al van 1945.

De eerste 15 edities van ‘De Noordoostpolder’ zijn bij Delpher te vinden.
Maar op www.emmeloord.info iets overzichtelijker:

Burgemeesterswoning

Wist u dat …..

onze eerste burgemeester een ambtswoning kreeg,
waar hij helemaal niet in wilde wonen …. ?

.

.