Als de dijk breekt…

Dijkdoorbraak in Flevoland

Als de dijk breekt ….

Noordoostpolder onder water

… krijgen we natte voeten. Da’s duidelijk

Emmeloord ligt ongeveer 4 meter onder N.A.P.
Maar half Nederland ligt onder NAP. (zie plaatje links)

Echter….., het zou ook best 8 meter onder water kunnen worden.

Hoe kan dat ?

Als de dijk op een zonnige  doordeweekse dag breekt, liggen we dus ongeveer onder 4 meter water.
Maar waarom zou een dijk dan bezwijken.

De kans is veel groter in geval van  stormvloed + springtij. 

 • Stormvloed is het opstuwen van zeewater door stormwinden.
  (Noord-West is gevaarlijk)
 • Springtij is een extra hoog water. (eb – vloed)
  Heeft te maken met de aantrekking van zon plus maan

De watersnood in Zeeland (op 1 februari 1953) werd veroorzaakt door die combinatie van springtij met een zware noordwesterstorm.

Op het gemeentehuis zijn de twee nivo’s aangegeven.


Waar moet je heen ? Naar het oosten denk ik. Draai het gas uit. In Zwolle begint de victorie.

De 4 stappen bij een overstroming:


1 eigen veiligheid

Neem de benen. Draai het gas uit en wegwezen. Richting Zwolle als het kan.
Bij een dreigende overstroming is evacuatie naar hoger gelegen gebieden echt altijd het beste.
Mocht het evacueren niet op tijd lukken, ga dan (indien mogelijk) naar de eerste verdieping van je huis of hoger.

2 beoordeel de situatie

Bekijk wat je in huis hebt om een tijdje te overleven. Zoals voedsel en water, radio’s, dekens en aanstekers. Bij een overstroming vallen stroom, gas en watervoorzieningen uit. Ook communicatie is niet meer mogelijk.

3 informeer de hulpdiensten

Je bent in de eerste plaats op jezelf aangewezen. Probeer te laten weten dat je bent achtergebleven via een spandoek op het dak of gevel.

4 verleen hulp

Er zijn misschien andere mensen achtergebleven. Bekijk wat je voor en mét hen kunt doen. Informeer anderen als je meer informatie hebt.

Bij een groot ongeluk of een ramp zijn veel verschillende hulpverleners tegelijk actief. Welke taken hebben de verschillende  hulpverleners precies?

 • Voorkomen
  De gevolgen van een overstroming zijn enorm. Grote groepen mensen moeten kun huis achterlaten en er is grote schade. De overheid focust zich vooral op het voorkomen van overstromingen
 • Evacuatie
  Mocht het water toch te hoog liggen dan zal de overheid een evacuatie in stellen. Iedereen zal zich via auto of trein verplaatsen naar hoger gelegen gebieden. Je moet in de randstad denken aan honderdduizenden mensen en miljoenen stuks vee.
 • Opvang
  De evacuees moeten ergens opgevangen worden. Veel mensen zullen naar familie of vrienden gaan, maar veel mensen zullen ook opgevangen moeten worden, in opgebouwde tentdorpen of bij mensen thuis.
 • Redding
  Het is mogelijk dat niet iedereen op tijd geëvacueerd wordt. De hulpdiensten en Defensie zullen dan hun best doen om toch zoveel mogelijk mensen te redden die achtergebleven zijn. Het aantal middelen is hiervoor echter beperkt. Achterblijvers zullen vooral op zichzelf zijn aangewezen.
 • Nafase
  Nadat het water weer is gezakt, komt de ramp in de nafase. Het herstellen van de schade kan erg lang duren. Milieuvervuiling door ondergelopen industrie, door het water aangetaste NUTS voorzieningen en beschadige woningen en infrastructuur zijn enkele voorbeelden van de grote problemen die ontstaan bij een grootschalige overstroming.

wat als de hulpdiensten (nog) niet kunnen komen?

In Nederland hebben we het goed voor elkaar. Toch kan het gebeuren dat de hulpdiensten niet iedereen even snel kunnen helpen. Meestal omdat het aanbod de capaciteit overstijgt. Bijvoorbeeld bij extreem weer, langdurige stroomuitval of een grote overstroming. Wat doe je dan?

De vier stappen als hulp op zich laat wachten:

 • Eigen veiligheid
  Wat er ook gebeurt, zorg in eerste instantie voor je eigen veiligheid. Neem geen onnodige risico’s. Blijf bijvoorbeeld bij extreem weer binnen.
 • Beoordeel de situatie
  Probeer na te gaan wat de risico´s precies zijn. Wat kun je zelf aan en waar bij heb je echt hulp van anderen nodig? Kijk of er anderen zijn die kunnen helpen.
 • Alarmeer de overheid
  Kan je het probleem echt niet zelf aan en kan het ook niet wachten? Probeer dan nogmaals de hulpdiensten te bellen. De centrale beoordeelt dan of uw noodsituatie prioriteit krijgt.
 • Verleen hulp
  Laten de hulpdiensten (nog) op zich wachten? Verleen dan indien mogelijk eerste hulp. Eventueel met hulp van anderen.

inschatting van de waterstand

Nederland is een laaggelegen land. Sommige plekken liggen hoger dan andere. Op de hieronder genoemde website kun je zien hoe laag jouw huis ligt en hoeveel water er dan in de straat staat door middel van het NAP (Normaal Amsterdams Peil). Kun je je leefomgeving naar boven verplaatsen?

Klik hier om naar www.overstroomik.nl te gaan

praktische tips voor een overstroming

Als je niet op tijd kunt vluchten zijn de mogelijkheden beperkt. Naast de wateroverlast zullen waarschijnlijk ook de gas-, water- en lichtvoorzieningen uitvallen. Een aantal belangrijke tips.

 • Verplaats je leefomgeving naar boven (vanaf eerste etage)
 • Bereid je erop voor dat je langere tijd vast kan komen te zitten.
 • Plan vooruit. Bedenk van te voren wat mogelijke problemen zijn als redding lang op zich laat wachten. Laat je niet verrassen.
 • Water lijkt geen probleem, maar dit zal waarschijnlijk verontreinigd zijn. Je kunt water drinkbaar maken door het te koken of het te desinfecteren.
 • Probeer een signaal (denk aan wit laken of spandoek) te maken om te laten zien dat je achtergebleven bent.
 • Verzamel het voedsel dat je in huis hebt en maak een rantsoenschema.
 • Als je een noodaggregaat of een gasbrander gebruikt, wees dan voorzichtig. Zorg voor goede ventilatie in verband met koolmonoxide vergiftiging.
 • Wanneer het koud is, kun je beter alleen de kleinste ruimte van je huis bewonen en verwarmen, zodat je niet te veel energie verliest.
 • Eet niet te zout, je hebt dan meer water nodig.

welke spullen heb je nodig bij een overstroming?

 • Opwindbare radio en zaklamp
 • Kaarsen, waxinelichtjes en lucifers
 • Batterijen
 • Minimaal 3 liter water per persoon per dag x drie dagen
 • Voorraad medicijnen, op een koele plaats bewaren
 • Waterfilter
 • Chloortabletten (desinfectie van water)
 • Mobiel kookstel
 • Voorraad houdbaar voedsel (blikken en potten)
 • Eerste hulp kit

Voorbereiden kan zover gaan als je wilt:

 • Noodaggregaat
 • Kennis van wat je kunt eten en wat niet
 • Belangrijke spullen hoog opgeslagen in geval van een overstroming
 • Opblaasbaar bootje of luchtbed om je te verplaatsen

Springtij of springvloed

is een vloed veroorzaakt doordat de getijdenwerking, die het gevolg is van de zwaartekracht, van de zon en de maan elkaar versterken.
De maximale hoogte van het water is hierdoor veel hoger dan bij een normale vloed, die vrijwel alleen door de maan wordt veroorzaakt.
Springtij treedt op bij nieuwe maan en bij volle maan, wanneer de zon, de aarde en de maan min of meer op één lijn staan. Daardoor is de totale kracht op de watermassa het grootst. Hierdoor is de waterstand tijdens het hoogtij hoger en tijdens het laagtij lager. Tussen volle en nieuwe maan in, bij halve maan werken de zwaartekracht van de zon en de maan elkaar tegen. De getijdenverschillen zijn dan minder groot, dit noemt men doodtij. Spring- en doodtij komen dus twee maal per synodische maand voor.Doordat het getij, zoals het in Nederland wordt waargenomen, vooral wordt veroorzaakt door de invloed van maan en zon op het water van de Atlantische oceaan, treedt springtij in Nederland op ongeveer 3 dagen ná volle maan. Zo lang heeft de ‘vloedgolf’ nodig om bij Nederland te komen.

en Noordwester storm stuwt het water van het IJsselmeer richting Zuid-Oost. Onze kant op dus.

Wat is N.A.P.

Het Normaal Amsterdams Peil (meestal afgekort tot NAP) is de referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd.
Voor het gemak wordt het NAP gelijkgesteld aan het gemiddeld zeeniveau, in werkelijkheid is het ietsje hoger.

Peilmerken
Het NAP wordt zichtbaar gemaakt door ongeveer 35.000 peilmerken zoals boutjes in gebouwen, bruggen en viaducten.
Eens in de 10 jaar bepaalt Rijkswaterstaat opnieuw de hoogte van de meeste peilmerken

Extremen
Het laagste punt van Nederland ligt op 6,76 meter onder het Normaal Amsterdams Peil in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Dicht bij het drielandenpunt op de Vaalserberg bevindt zich het hoogste punt van Nederland (NAP + 322,70 m).

 Live waterstanden  

 Live waterstanden