Gemeentelijke monumenten Noordoostpolder

bron : Gemeente Noordoostpolder en Wikipedia

Boerderij met Oostenrijkse woning

Neushoornweg 11, Kraggenburg
Postcode: 8317 PT
Complexnr: FLV-R-806
Aantal onderd: 3
Nrs. Complexonderd: FLV-R-806a;FLV-R-806b;FLV-R-806c
COMPLEXOMSCHRIJVING

Neushoornweg

Inleiding

In opdracht van de Directie van de Wieringermeer op kavel S84 gebouwde BOERDERIJ met montageschuur voor akkerbouw. De vrijstaande houten pachterwoning van het type OW is gebouwd in 1949. Dergelijke houten woningen zijn in Nederland na de Tweede Wereldoorlog door het Ministerie van Wederopbouw als bouwpakketten uit Oostenrijk geïmporteerd. Van deze als ‘Oostenrijkse woningen’ bekend staande montagewoningen werden er 96 toegewezen aan de NOP. De Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken plaatste ze in Emmeloord (12), Ens (6), Marknesse (6) en bij een aantal boerderijen als tijdelijke woning, maar zijn nog steeds als zodanig in gebruik. De betonnen montageschuur bij de woning is van het type PD3. Deze is in 1953 gebouwd naar een ontwerp van A.D. van Eek van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de firma N.V. Schokbeton, de fabrikant van de betonnen prefabelementen. De bakstenen
aardappelbewaarplaats achter de woning dateert van 1959.

Omschrijving
Het boerderij complex is samengesteld uit een in hout opgetrokken Oostenrijkse woning, een hier links van staande, grotendeels in beton opgetrokken montageschuur en een als aardappelschuur gebouwde bakstenen schuurtje achter de woning. Alle complexonderdelen hebben een rechthoekige plattegrond en staan onder met pannen gedekte zadeldaken.

Redengevende omschrijving

De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 • De boerderij is van cultuurhistorische waarde vanwege de plaats die deze inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van dit speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde agrarische complex.
 • De onderdelen van het boerderij complex zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de innovatieve waarde op bouwtechnisch gebied en vanwege het bijbehorende materiaalgebruik.
 • De boerderij is tevens van belang vanwege de grote mate van gaafheid en vanwege de herkenbaarheid.
 • Het heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de Noordoostpolder.
 • De boerderij is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

Neushoornweg 11, Kraggenburg
Postcode: 8317 PT
Complexnr.: FLV-R-806
Nr. complexonderdeel FLV-R-806a

OBJECTOMSCHRIJVING

Inleiding
In opdracht van de Directie van de Wieringermeer op kavel S84 gebouwde boerderij met montageschuur voor akkerbouw. De vrijstaande houten PACHTERSWONING van het type OW is gebouwd in 1949. Dergelijke houten woningen zijn in Nederland na de Tweede Wereldoorlog door het Ministerie van Wederopbouw als bouwpakketten uit Oostenrijk geïmporteerd. Van deze als ‘Oostenrijkse woningen’ bekend staande montagewoningen
werden er 96 toegewezen aan de NOP. De Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken plaatste ze in Emmeloord (12), Ens (6) , Marknesse (6) en bij een aantal boerderijen als tijdelijke woning, maar zijn nog steeds als zodanig in gebruik.
De betonnen montageschuur bij de woning is van het type PD3 en dateert van 1953.

Omschrijving

De Oostenrijkse woning is opgebouwd vanuit een rechthoekige plattegrond. De gevels zijn opgetrokken in bruin geteerde, staande planken boven een onderbouw van beton met een ijzeren bovenrand. De woning staat onder een met verbeterde Hollandse pannen (oranje) gedekt zadeldak met steile dakschilden met een flauwe zeeg en een gemetselde schoorsteen op de nok. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten en samengesteld uit wit geschilderd, met de gevels contrasterend houtwerk. Aan de oostelijke zijde van het zadeldak is in 1997 een dakkapel geplaatst die buiten de bescherming valt.

 • De zuidelijke kopgevel is voorzien van openslaande glasdeuren in de linker helft van de gevel en een brede zoldervensterpartij met een kruisraam aan weerszijden van een eveneens wit geschilderde middenstij 1.
 • In de evenwijdig aan de weg lopende westgevel staan twee relatief kleine vensters met openslaande kruisramen.
 • De kopgevel aan de noordkant bevat op de begane grond links van de voordeur twee kleine vensters met kruisraam en heeft op de zolderverdieping een venster als dat in de zuidgevel.
 • De oostgevel is door middel van een toegevoegd, buiten de bescherming vallend tussenlid verbonden met een houten schuurtje. Naast de (achter)deur naar het tussenlid is de oostgevel nog voorzien van het vrij kleine, originele keukenvenster.

Het huis heeft op de begane grond niet meer de oorspronkelijke ruimtendeling sinds de woonkamer en een kleinere nevenruimte samen zijn getrokken. Het inwendige van de woning is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Redengevende omschrijving
De pachterwoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 • De pachterwoning is van cultuurhistorische waarde vanwege de plaats die deze inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van dit bij de agrarische bebouwing van de Noordoostpolder behorende woonhuis.
 • De woning is van architectuurhistorisch belang vanwege de innovatieve waarde op bouwtechnisch gebied en vanwege het daarmee samenhangende materiaalgebruik.
 • De woning is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.
 • Het pand heeft bovendien ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een agrarisch complex en als karakteristiek onderdeel van de bebouwing in de Noordoostpolder.

Neushoornweg 11, Kraggenburg
Postcode: 8317 PT
Complexnr.: FLV-R-806
Nr. complexonderdeel: FLV-R-806b

OBJECTOMSCHRIJVING
Inleiding

In opdracht van de Directie van de Wieringermeer op kavel S84 gebouwde boerderij met MONTAGESCHUUR voor akkerbouw. De vrijstaande houten pachterwoning van het type OW is gebouwd in 1949. De betonnen montageschuur naast de woning is van het type PD3. Deze is in 1953 gebouwd naar een ontwerp van A.D, van Eek van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de firma N.V. Schokbeton, de fabrikant van de betonnen prefabelementen. De bakstenen aardappelbewaarplaats achter de woning dateert van 1959.

Omschrijving
De vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken schuur links van de woning is voorzien van betonnen gevels en staat onder een met rode pannen op riet gedekt zadeldak met een ronde ontluchtingspijp. De prefabelementen van de gevels zowel als het dak zijn bevestigd aan zogenaamde “NEMAHO” spanten. Alle gevelopeningen in de schuur zijn rechtgesloten en staan in gevels die worden verlevendigd door de verstevigingsribben van de betonelementen.

 • De blinde, westelijke kopgevel is samengesteld uit betonnen elementen, die worden verlevendigd door een rasterpatroon van opstaande randen. De gevel is voorzien van een driehoekig toplicht met een rechthoekige roedenverdeling. Van de rechthoekige vensteropeningen is de helft ingevuld met een kruisverdeling.
 • De zuidelijke, naar het woonhuis gekeerde langsgevel bevat geheel rechts een enkele, opgeklampte deur met drieruits bovenlicht. De drie grote houten schuifdeuren staan tussen zesruits vensters met liggende ontluchtingsopeningen onder de lekdorpel.
 • De oostelijke kopgevel is – op een grote houten schuifdeur rechts in de gevel na –
 • identiek aan de noordelijke kopgevel.
 •  In de noordelijke langsgevel staat links eveneens een kleinere, opgeklampte deur
  onder drieruits bovenlicht. Rechts van een brede, zeven zesruits vensters tellende
  gevelpartij bevinden zich nog twee opgeklampte schuifdeuren.
  Het inwendige van de voor opslag van aardappelen gebruikte schuur bevat een reeks
  NEMAHO spanten. Het betreft hier volwandige, gebogen kniespanten, die zijn
  samengesteld uit verlijmd (gelamineerd) hout. De wanden zijn voorzien van een
  isolatielaag en bekleed met planken. De vensters zijn hierbij eveneens aan het oog
  onttrokken. Het inwendige is derhalve van ondergeschikt belang voor de bescherming.
  Redengevende omschrijving
  De schuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en
  architectuurhistorische waarde.
  – De schuur is van cultuurhistorische waarde vanwege de plaats die deze inneemt in de
  ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van dit
  speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde type landbouwschuur.
  – De schuur is van architectuurhistorisch belang vanwege de innovatieve waarde op
  bouwtechnisch gebied en vanwege de materiaaltoepassing.
  – De schuur is tevens van belang vanwege de grote mate van gaafheid van het
  exterieur en vanwege de herkenbaarheid.
  – De schuur heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van de karakteristieke
  polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de Noordoostpolder.
  – De schuur heeft bovendien zeldzaamheidswaarde vanwege de hiervoor genoemde
  kwaliteiten.

0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *