CULTUREEL ERFGOED

Emmeloord Urk Noordoostpolder Fevoland

Rijksmonumentenlijst Noordoostpolder

Monumentenbord-2014Een rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: ‘beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet’.

Tot 2012 moest een monument 50 jaar of langer geleden zijn vervaardigd om in het kader van de Monumentenwet voor bescherming in aanmerking te komen. Per 1 januari 2012 is dit criterium vervallen.

Eind februari 2015 had Nederland 61.822 gebouwde rijksmonumenten (inschrijvingen, per 31 december 2011 circa 52.000 objecten) met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sinds 2007 ligt de nadruk bij nieuwe toekenningen op de wederopbouwperiode.

Gemeentelijke monumentenlijst

De gemeente Noordoostpolder kent 42 gemeentelijke monumenten verspreid over de kernen Bant (1), Emmeloord (4), Ens (19), Kraggenburg (5), Luttelgeest (2), Markenesse (4), Nagele (1), Rutten (2) en Tollebeek (3). Het gaat om kerken, pastorieën, (uitkijk)torens, boerderijen, tuinbouwbedrijven, een gemaal en woningen. Na vaststelling in 1999 is de gemeentelijke monumentenlijst niet meer veranderd. Twee van de monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst zijn inmiddels rijksmonument geworden: de Poldertoren in Emmeloord en de kerk en de klokkentoren in Nagele (Ring 15).

Provinciaal monument

Noord-Holland en Drenthe zijn de enige provincies die provinciale monumenten hebben aangewezen.

Rijksmonumenten op Urk

Monumentenbord-2014De plaats Urk telt 33 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Een overzicht.

Gemeentelijke monumenten Urk

De gemeente Urk kent vijf gemeentelijke monumenten. Het betreft twee panden uit 1826 (aangewezen in 2006), een loods uit 1970 (aangewezen in 2008), de werf Metz uit 1986 (aangewezen in 2012) en het kerkhof bij het Kerkje aan Zee (aangewezen in 2016).

Noordoostpolder telt 56 rijksmonumenten

Oud Kraggenburg

 • Voormalige Lichtwachterswoning

Schokland

 • Enserkerk.
 • Op de zuidpunt de conserveerde grondslagen van twee vroegere kerken
 • Terp met gerestaureerde kerkfundering
 • Terp De Zuidert
 • Terp Middelbuurt
 • Terp haven Emmeloord vluchthavenpad
 • Lichtwachterswoning
 • Misthoornhuisje
 • IJsloperschuur

Luttelgeest

 • Terrein met daarin een 14e-eeuwse burcht (Kuinderburcht)
 • Terrein waarin overblijfselen van een ronde burcht

Rutten

 • Gemaalcomplex Buma: Schutsluis/Lemstersluis
 • Gemaalcomplex Buma: Transformatorgebouw
 • Gemaalcomplex Buma: Sluiswachtershuisje
 • Gemaalcomplex Buma: Schotbalkenloods
 • Gemaalcomplex Buma: Gemaal

Ens

 • Wieringermeerboerderij/kop-rompboerderij met zij-langsdeel van het type S
 • Gedeeltelijk open bijschuur van het type C
 • Terrein waarin sporen van bewoning  Keileemweg/Oud Emmeloorderweg
 • RK kerk

Kraggenburg

 • Aardappelbewaarplaats type J
 • Boerderij van het Wieringermeertype Kadoelerweg 14
 • Ontginningsboerderij type Q7h(t)  Zwartemeerweg 46,
 • Gemaal Smeenge
 • Gemaalcomplex Smeenge: Schutsluis en verkeersbrug
 • Gemaalcomplex Smeenge: Sluiswachtershuisje
 • Gemaalcomplex Smeenge: Schotbalkenloods
 • Gemaalcomplex Smeenge: Dienstwoningen

Nagele

 • Openbare school met speelplaats en fietsenstalling
 • Protestants-christelijke school met speelplaats en fietsenstalling
 • Rooms-katholieke school met speelplaats en fietsenstalling
 • Gereformeerde kerk

Marknesse

 • Woonbarak (Dorp B)  Oudeweg 23
 • Waterloopbos Voorsterweg 36

Emmeloord

 •  Oostenrijkse woning Acacialaan 5
 • Oostenrijkse woning Acacialaan 7
 • Oostenrijkse woning Acacialaan 9
 • Oostenrijkse woning Acacialaan 11
 • Oostenrijkse woning Acacialaan 13
 • Oostenrijkse woning Berkenlaan 2
 • Oostenrijkse woning Berkenlaan 4
 • Oostenrijkse woning Berkenlaan 2
 • Oostenrijkse woning Berkenlaan 6
 • Oostenrijkse woning Berkenlaan 8
 • Oostenrijkse woning Berkenlaan 10
 • Oostenrijkse woning Berkenlaan 11
 • Oostenrijkse woning Berkenlaan 12
 • Ontginningsboerderij Espelerweg 4
 • Voormalige kantoor Jasmijnstraat 9
 • Rijtje woningen  Meidoornstraat 1
 • Rijtje woningen  Meidoornstraat 13
 • Rijtje woningen  Meidoornstraat 21
 • Rijtje woningen Koningin Julianastraat 1
 • Rijtje woningen Koningin Julianastraat 13
 • Poldertoren

De gemeente Noordoostpolder kent 42 gemeentelijke monumenten.

Emmeloord (4 monumenten)

 • Boerderij Bomenweg 22
 • De Poldertoren (ook rijksmonument)
 • Nederlands Hervormde Kerk De Hoeksteen
 • RK Michaëlkerk e.d.

Bant (1 monument)

 • RK Kerk Bantsiliek

Rutten (2 monumenten)

 • Boerderij Lemsterweg 50
 • Boerderij Ruttenseweg 14-I

Tollebeek (3 monumenten)

 • Boerderij Steenbankpad 13
 • Boerderij Steenbankpad 16
 • Gemaaltje de Kievit

Nagele (1 monument)

 • Gereformeerde Samen Op Weg kerk en klokkentoren

Ens (19 monumenten)

 • Nederlands Hervormde Kerkkerk
 • pastorie
 • bijgebouw
  14 Oostenrijkse woningen
 • Uitkijktoren Ramspol
 • RK Kerk Onze Lieve Vrouwe van de Altijddurende Bijstand en bijbehorende pastorie

Kraggenburg (5 monumenten)

 • Boerderij Leemringweg 21-I
 • Boerderij Leemringweg 21-II
 • Boerderij Neushoornweg 11
 • Arbeiderswoning Zwartemeerweg 29-a
 • Arbeiderswoning Zwartemeerweg 29-b

Marknesse (4 monumenten)

 • Tuinbouwbedrijf Baarloseweg 4-II
 • Tuinbouwbedrijf Blokzijlerweg 1
 • Boerderij Blokzijlerweg 10
 • RK Kerk Heilige Ireneuskerk en pastorie

Luttelgeest (2 monumenten)

 • RK Jozefkerk
 • Boerderij Uiterdijkenweg 33