De Deel 21 en 22

De NAK (nr.21) en het Landbouwhuis (nr. 22)

Verwarrend: Toen de NAK vertrok is het Landbouwhuis verhuisd naar hun pand. Daarom staan beide panden nu bekend als ‘Het Landbouwhuis’

 • was: Domeinkantoor
 • nu Recidence De Deel
 • Was het Landbouwhuis
 • Later kantoor Sinke
 • Straks: Het Rondeel
 • Was Ned. Alg. Keuringsdienst
 • tijdelijk VVV en landbouwhuis
 • nu:  Het AanDeel
Hotel Restaurant
‘t Voorhuys

D-e-Deel-met-AanDeel-en-Rondeel

Twee kantoren, bedoeld voor landbouwinstellingen.

Het waren twee uiterst eenvoudige bouwvolumes, die nagenoeg identiek waren.  Nr.21 was iets langer.
Ze waren gespiegeld  ten opzichte van elkaar waardoor de ingangen tegenover elkaar lagen.

 • NAK
  De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)
  Het gebouw is op 21 oktober 1957 geopend.
  Dit gebouw is in 2009 gesloopt.
 • Landbouwhuis
  In dit  gebouw was het landbouw-boekhoudkantoor  gevestigd én de Coöperatieve rundveefok- en controlevereniging NOP
  Het gebouw is op 6 augustus 1958 geopend
  Het gebouw wordt waarschijnlijk nog in 2021 gesloopt.

Verwarring

Het ‘kantoor landbouwhuis’ is op zeker moment verhuisd naar het gebouw van de NAK.

De NAK reorganiseerde en verhuisde naar de Randweg in Emmeloord. (1977?)
Het gebouw van de NAK aan De Deel 21 kwam dus leeg te staan.
De ambtenaren van de dienst landbouwhuis zijn verhuisd naar het buurpand, nr. 21.

In 1984 is de (lelijke) vleugel dwars voor het oude landbouwhuis gebouwd. Countus (boekhoudbureau)  had meer ruimte nodig.

Landbouwhuis-op-21

Vandaar dat beide panden in de volksmond van Emmeloord bekend staat als ‘Het Landbouwhuis’.


VVV

vvv.jpg

Ook de VVV heeft een ere-plaatsje gekend in het NAK gebouw op nummer 21.

Sgraffito

Deel-001.jpg

In de jaren tijdens de bouw bestond de Percentageregeling beeldende kunst, wat inhield dat 1% tot 2%  van de bouwkosten besteed mocht worden aan kunst.

Het stucwerk is in 1987 gerestaureerd.

Sgraffito

De term sgraffito komt van het Italiaanse werkwoord sgraffiare, wat ‘krabben’ betekent. Bij het vervaardigen van sgraffito  wordt in de verse pleister een lijntekening gekrast en ingekleurd volgens de fresco-techniek. In Nederland wordt de techniek eigenlijk pas vanaf de wederopbouwperiode toegepast en wordt dan veelal gebruikt voor zelfstandige kunstwerken.

Uitgebreide informatie

Fontijn

Deel21-22 - Kunstwerk-achter-de-Deel.jpg

Kunstwerk Man en vrouw wijzend naar de zon  – Auguste Manche

Een opengewerkt beeld, waar licht en lucht doorheen kunnen stromen.
Oorspronkelijk stond dit beeld op een andere plek, maar in 1996 is het in overleg met de kunstenaar verplaatst naar het pleintje bij het kantorencomplex aan De Deel. In 2009 is het weer verplaatst, nu naar de vijver van park West in Emmeloord. Het is een aanwinst voor het aangezicht van het park. Hopelijk blijft het paar daar tot in lengte van jaren staan.

Man.jpg

Uit de krant:

centrum.jpg

Centrum Emmeloord verfraaid met kunstwerk
EMMELOORD — De rundveefok- en kontrôlevereniging Noordoostpolder
heeft in een algemene vergadering besloten om ƒ4000,– van het batig saldo te bestemmen voor de aankoop van een kunstwerk, dat in de omgeving van
het Landbouwhuis geplaatst zal worden. Er zal nog moeten worden vastgesteld welk kunstwerk het zal worden en de juiste plaats.

Sloop NAK

Landbouwhuis stukje bij beetje ‘uitgekleed’

Flevopost donderdag 20 augustus 2009

Vooruitlopend op de nieuwbouwplannen in Emmeloord Centrum wordt voorlopig vooral de slopershamer gehanteerd. Enkele weken geleden moest het voormalige CWI-gebouw er al aan geloven, het Landbouwhuis aan De Deel 21 is nu aan de beurt.

Bij de sloop- en herinrichtingswerkzaamheden wordt rekening gehouden met de kunst in het centrum. Op het Landbouwhuis zit een ‘scraffito’. Dat is een schildertechniek waarbij texturen en vormen worden gemaakt door een nat, pas geschilderd oppervlak te schuren. Ook op het tweede voormalige Landbouwhuis, dat eind 2010 gesloopt wordt, zit zo’n kunstwerk. Een paneeldeel van deze scraffito krijgt een passende nieuwe plek in het centrum

Nr. 22

Het Landbouwhuis

gebouwen-aan-de-deel.jpg

Mooi op een rijtje