Het Rondeel

Appartementencomplex
De Deel – Emmeloord

Het Rondeel

Al vele jaren zijn er plannen voor de herontwikkeling van het centrum van Emmeloord. Inmiddels zijn de eerste nieuwbouwplannen gerealiseerd, zijn in aanbouw en worden er plannen gemaakt. Zoals u wellicht in september al via de verschillende media heeft vernomen zijn er nu ook nieuwbouwplannen voor de huidige Sinke locatie, het gebouw aan De Deel 22. Initiatiefnemers voor dit plan zijn Bouwbedrijf Roos uit Emmeloord en Nieuwbouw Advies Flevoland uit Dronten. Voor het ontwerp van het gebouw hebben wij een gerenommeerd architectenbureau ingeschakeld,
om een passende nieuwe invulling aan deze locatie te geven.
Architectenbureau 19 Het Atelier uit Zwolle is erin geslaagd om een gebouw te ontwerpen dat eigentijds is en veel karakter in zich heeft. Een uniek gebouw op een prachtig mooie centrumlocatie die het afvallige oude pand vervangt.
Wij willen u als omwonende, betrokkene of aangrenzende ondernemer graag informeren over onze plannen voor deze locatie.
Graag hadden wij dit door middel van een inloopmoment (of stadscafé) gedaan. De Corona-maatregelen maken dat op dit moment helaas onmogelijk. Daarom hebben wij onze plannen op papier gezet en hopen wij u hiermee zo goed mogelijk te informeren.

Rondeel-van-achterkant

Het Rondeel: programma
Het huidige pand van Sinke aan De Deel 22 is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Dit pand zal dan ook worden gesloopt. Er wordt gepoogd een aantal karakteristieke elementen te hergebruiken bij de nieuwbouw. In het nieuwbouwplan worden
19 koopappartementen gerealiseerd. Drie appartementen op de begane grond zijn gericht naar het park richting de Koningin Julianastraat.
Op de eerste en tweede verdieping komen 6 appartementen per laag. Op de derde verdieping zijn 4 grotere appartementen gesitueerd.
Deze derde verdieping is terugliggend ten opzichte van de lagere verdiepingen. Alle appartementen beschikken over een inpandig balkon en hebben een vloeroppervlak variërend tussen de circa 104 en 152 m². De entree van de appartementen bevindt zich aan het nog te realiseren park/pleintje aan de zijde van Residence de Deel.
Op de begane grond, aan de zijde van de Deel, wordt een circa 210 m² grote commerciële ruimte gerealiseerd. De ruimte is bestemd als kantoorruimte en dus niet als winkel- en/of horecaruimte. De entree van deze kantoren is vanaf De Deel. De exacte invulling van deze ruimte is op dit moment nog niet bekend. Onder het gebouw is een stallingsruimte voor personenauto’s
gesitueerd. Deze is deels volledig en deels half verdiept. Hierin krijgen naast 19 parkeerplaatsen voor bewoners ook 19 bergingen
en de technische ruimte een plaats. De inrit naar de stallingsruimte bevindt zich aan De Deel op de hoek bij Het Aandeel.

Rondeel-situatie

Positie en afmetingen
Het Rondeel wordt aan de voorzijde van De Deel in lijn met de bestaande bebouwing gesitueerd. Het gebouw krijgt een grondoppervlak van circa 28 bij 28 meter, gelijk aan Residence De Deel en Het Aandeel. De afstand van Het Rondeel tot Residence De Deel is circa 30,8 meter. Hiermee komt het nieuwe
gebouw niet/nauwelijks dichter bij de Residence. De afstand van Het Rondeel tot het Aandeel is circa 13,5 meter. De hoogte van Het Rondeel is circa 13,5 meter (bovenzijde dakrand) en daarmee duidelijk lager dan het Aandeel welke momenteel in aanbouw is. Het Aandeel is circa 3 meter hoger. Residence De Deel is circa 12,2 meter hoog (bovenzijde glazen atrium)

Rondeel-zijde

Het ontwerp
De architectuur van Het Rondeel is eigentijds en gebaseerd op het Nieuwe Bouwen. Het wordt een alzijdig gebouw; er is geen “achterkant”. Het gebouw krijgt strakke witte belijning, met glaspuien en baksteeninvulling. Het geheel wordt verzacht door het afronden van de hoeken en de dakopbouw van de 3e verdieping. Het baksteen wordt met grijs-gele metselwerkstrips in verticaal verband opgebouwd.
Om een natuurlijke overgang naar het straatniveau van De Deel te krijgen komen er hoge glazen puien bij de commerciële ruimtes.
De entree van de woningen is transparant, ruim 4,5 meter hoog, aansluitend aan de puien van de werkruimten en daarbij goed zichtbaar vanaf De Deel.

Ruimtelijke procedure
Hoewel de plannen voor een gebouw als Het Rondeel al in verschillende visiedocumenten van het centrumplan zijn benoemd, staat het vigerende bestemmingsplan deze bebouwing nog niet geheel toe. Er is dan ook een afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk. Om deze afwijking mogelijk te maken wordt als ruimtelijke procedure de uitgebreide procedure Wabo doorlopen. Dit houdt in dat er gelijktijdig met het indienen van de  omgevingsvergunning ook een verzoek tot afwijking van het bestemmingsplan wordt ingediend. Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Deze procedure, de uitgebreide procedure Wabo, duurt ongeveer 26 weken. De vergunningsaanvraag wordt in december 2020 ingediend.

Planning
Voordat de plannen tot uitvoering komen, worden er verschillende processen en procedures doorlopen. De exacte stappen en
data zijn dan ook afhankelijk van deze processen/procedures. De planning voor de ontwikkeling en bouw van Het Rondeel ziet
er in hoofdlijnen als volgt uit:

Planning-Rondeel

Rechter: bouw appartementencomplex Rondeel kan doorgaan

Het geplande appartementencomplex Rondeel aan De Deel in Emmeloord mag worden gebouwd. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht woensdag 7 december 2022  besloten. De bezwaren van een buurman werden door de rechter afgewezen.

De buurman woont in appartementencomplex AanDeel, naast de plek waar Rondeel moet verrijzen. De buurman vindt dat het nieuw geplande gebouw van vier verdiepingen met 19 appartementen en kantoorruimtes te hoog wordt. Toen hij zijn appartement in het gebouw AanDeel kocht, was volgens hem niet bekend dat het gebouw ernaast zo hoog zou worden. De buurman stelt dat zijn uitzicht wordt verpest. Hij wilde daarom dat het nieuwe gebouw lager bleef dan zijn eigen woning.

Maar volgens de rechter was op het moment dat de bezwaarmaker zijn appartement kocht, al bekend dat het gebouw Rondeel vier verdiepingen hoog zou worden. De aanvraag voor het bouwplan was al ingediend en de ontwikkelaar had al folders verspreid waarin het bouwplan werd beschreven. Het bezwaar van de buurman is daarom ongegrond verklaard.

Pand Sinke bij De Deel gaat nu echt plat

bron: Omroep Flevoland
logo-FlevolandDe voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van het pand van makelaar Sinke aan De Deel in Emmeloord zijn begonnen. Ook het aansluitende Landbouwhuis erachter wordt gesloopt.

De ramen zijn inmiddels afgetimmerd, er staan hekken en de stroom wordt momenteel losgekoppeld. “We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de sloop van het pand”, zegt David Sinnema van Bouwbedrijf Roos. “Volgende week beginnen we.” Dat duurt naar verwachting tussen de drie en vier weken. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwbouw dan start. Op de plek van het makelaarskantoor komt Het Rondeel met daarin appartementen en kantoorruimte.

Oude elementen keren terug in nieuwe pand
Sinnema probeert elementen van de oude panden terug te laten komen in het nieuwe pand. Zo is uit het gebouw van Sinke een schilderij weggehaald dat in de hal hing. Sinnema: “Daar op staan de taferelen van het ontstaan van de Flevopolder in verwerkt. Dat is natuurlijk wel iets moois.” Het komt straks weer in Het Rondeel te hangen.

Het Landbouwhuis kenmerkt zich door de grijs/witte vormen aan de bovenkant van het pand. Sinnema: ”We wilden dat eigenlijk bewaren. We kwamen er alleen achter dat het geen beton was, maar metselwerk en het was niet mogelijk om dat te behouden. Nu maken we er foto’s van en daar wordt een print van gemaakt die dan later weer terugkomt.”

Veel nieuwbouw op De Deel
In 2019 is gestart met de grootschalige renovatie van De Deel. Qua uiterlijk is er het nodige veranderd met de komst van veel groen, nieuwe parkeerplaatsen en een fontein.Ook is er sprake van veel nieuwbouw. Zo staat er op De Deel een nieuw horecapaviljoen dat in juni werd geopend. Naast het voormalige pand van Sinke staat sinds begin dit jaar het appartementencomplex Het Aandeel, met daaronder een brasserie en een bedrijfsruimte.

Ook is hotel ’t Voorhuys uitgebreid met meer kamers en een tuinkamer met terras.

19 het atelier wint Design & Build-opdracht in Emmeloord

Bron: architetenweb.nl

Bouwbedrijf Roos Emmeloord en 19 het atelier architecten hebben de Design & Build-opdracht gewonnen voor het woongebouw De Deel in Emmeloord. De architectuur is een eigentijdse interpretatie van het Nieuwe Bouwen, meldt 19 het atelier.

De Deel in Emmeloord, gemeente Noordoostpolder, omvat 19 appartementen en 200 m2 commerciële ruimte. Onder het gebouw komt een parkeergarage voor de bewoners van het pand.

Op de begane grond liggen drie appartementen die als woon-werkeenheden kunnen functioneren, alle met een inpandige terras dat grenst aan het park. Op de volgende twee woonlagen zijn steeds zes ruime appartementen rond de kern gesitueerd.

Op de bovenste laag komen vier royale appartementen; deze verdieping is rondom deels naar achteren geplaatst. De woonkamers liggen daarbij aan de gevel, wat ook op deze laag moet bijdragen aan een levendige uitstraling.

Streng met zachte hoeken
De architectuur is op een eigentijdse manier gebaseerd op het Nieuwe Bouwen, vertelt 19 het atelier: “een alzijdig gebouw in het groen, met de esthetica van een ‘woonmachine’”. De strenge witte lijnen, met puien en baksteeninvulling, worden verzacht door het afronden van de hoeken en de dakopbouw, legt het bureau uit. Het verwijst daarbij naar bijvoorbeeld sanatorium Zonnestraal in Hilversum, de Kiefhoek in Rotterdam en het Heerlense Glaspaleis.

Boven de glazen pui op de begane grond is een kunstwerk voorzien. Die vormt een echo van de fries onder de dakrand van de bestaande bebouwing. Ook het hekwerk bij de entree naar de parkeerlagen wordt uitgevoerd als kunstwerk, aansluitend bij de vele toegepaste kunstwerken aan gebouwen rond De Deel.

Naar verwachting start de bouw in de tweede helft van 2021 en is de oplevering van het project in 2022.

Rondeel komt op deze plek op De Deel