Pilotenweg toeval ?

Dat is inderdaad toeval.  Tot 1951 was de naam van deze weg ‘De Westerweg’. In 1951 heeft De directie van de Wieringermeer (Noordoostpolder-werken ) een aantal naamsveranderingen doorgevoerd. (zie krantenartikel) De nieuwe namen houden o.a. de herinnering aan de oorlogstijd levend.

Note: In een eerste krantenbericht over de crash, heeft een journalist het over ‘de Zuiderringweg onder Emmeloord’.
Latere berichten corrigeerde het enigszins naar de Zuiderringweg ten zuiden van Espel, maar het was allemaal slordig napraten. Ze kwamen duidelijk niet uit de Noordoostpolder. De Zuiderringweg ligt in het zuiden, bij Ens.  Niet in het oosten, bij Espel. 

Deze weg dankt zijn naam dus niet aan de crash van dit vliegtuig, maar refereert aan de geallieerde vliegtuigen tijdens de tweede wereldoorlog.

Ten westen van Emmeloord houdt een aantal namen de herinnering levend aan de Tweede Wereldoorlog, en aan de rol die de pas drooggevallen polder in die tijd speelde. De vele onderduikers die hier waren (“Nederlands Onderduikers Paradijs) keren, figuurlijk, terug rond Emmeloord in ONDERDUIKERSWEG en ONDERDUIKERSTOCHT. PILOTENWEG, PILOTENTOCHT en PILOTENDWARSTOCHT zijn genoemd naar de geallieerde vliegeniers die na een noodlanding in de polder door de bevolking werden verborgen en verder geholpen.

Het gebied met de ‘oorlogsnamen loopt door ten zuiden van de Urkervaart, maar nu zijn het geen hele groepen (onderduikers, piloten) meer die vernoemd worden, maar individuele personen. Twee wegen horen (gedeeltelijk) bij Emmeloord: de HANNIE SCHAFTWEG en de KAREL DOORMANWEG, en ook de HANNIE SCHAFTTOCHT. De andere wegen horen bij Tollebeek en Nagele.

bron: Namen in de Noordoostpolder

AARDRIJKSKUNDE OPFRISSEN! Nieuwe namen in de Noordoostpolder

automatische tekstherkenning uit de krant

Algemeen Handelsblad 17 feb 1951

ZWOLLE, 16 Febr. — De directie van de Wieringermeer (Noordoostpolder-werken ) heeft meegedeeld, dat de aardrijkskundige namen in de Noordoostpolder thans officieel zijn vastgesteld. De namen der dorpen blijven zoals ze waren Emmeloord, Marknesse. Ens, Nagele, Espel, Rutlen, Luttelgeest, Kraggenburg, Tollebeek. Creil, Bant. Verscheidene wegen en tochten ondergingen naamsveranderingen. De nieuwe namen houden o.a. de herinnering aan de oorlogstijd levend. Aan enkele wegen ten Zuidoosten van de ‘ Urkervaart (Emmeloord-Urk* zijn namen van illegale werkers gegeven: het Ankerpad werd ‘ Hannie Schaftweg,  de Stobbenweg Johannes Postweg, het Kapelspad Hans Stijkelweg. De evenwijdig aan de Urkervaart lopende Visseringweg, die  deze wegen met elkaar verbindt,  zal voortaan Karel Doormanweg ‘ heten. Het ten Zuidwesten lopende Kloosterpad is nu Prof. Brandsmaweg geworden. Aan de vele militaire vliegtuigen, die in oorlogstijd in de polder neerkwamen, herinnert de Vliegtuigweg. Een deel van de Zuiderringweg moest daarvoor zijn naam afstaan. Het tweede deel van deze Zuiderringweg heet nu Sloefweg, en een weg die tot nu toe Enserweg heette, heeft de naam Zuiderringweg overgenomen”. Een Pilotenweg is er ook. Deze naam heeft het nuchtere „Westerweg” verdrongen, waarmee een weg ten Westen van Emmeloord tot nu toe werd aangeduid. De onderduikers, die in bezettingstijd een schuilplaats en werk vonden in de polder, zijn evenmin vergeten. De lange weg, evenwijdig aan Espelervaart en Creilervaart, werd Onderduikersweg: het Lange Pad werd Onderduikerspad. De Hoekweg, tussen de werkkampen Rutten en Schoterbrug, werd Polenweg, het Hoekpad, ten Westen van het arbeiderskamp Rutten werd Wrakkenpad en herinnert aan de scheepswrakken, die tijdens de drooglegging en ontginning van de polder werden gevonden. Aan tochten, die evenwijdig aan of in de nabijheid van deze wegen lopen, zijn veelal dezelfde namen gegeven.