Gemeentelijke monumenten Noordoostpolder

bron : Gemeente Noordoostpolder en Wikipedia

Steenbankpad 16, Tollebeek
Postcode: 8309 RD
Complexnr: FLV-R-1313

Steenbankpad16
Aantal onderdelen: 3
Nrs. Complexonderd:

 1. FLV-R-1313a
 2. FLV-R-1313b
 3. FLV-R-1313c

COMPLEXOMSCHRIJVING

Inleiding
De BOERDERIJ voor gemengd bedrijf is in 1956 gebouwd op kavel D37 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen montageschuur is van het type PF4, de door middel van een (mogelijk toegevoegd) tussenlid met de schuur verbonden bakstenen pachterwoning is van het type U. De bij schuur van het type G3 dateert eveneens uit 1956. De geprefabriceerde schuur is ontworpen door A.D. van Eek van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de firma N.V. Schokbeton te Kampen, de fabrikant van de betonnen prefabelementen. De ontwerpen voor de andere genoemde gebouwen zijn eveneens afkomstig van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer Afdeling Noordoostpolderwerken.

Omschrijving
Agrarisch complex samengesteld uit een dwars op de weg staande pachterwoning, een hier door middel van een tussenlid mee verbonden, eveneens met de kopgevel naar de weg gerichte montageschuur en een vrijstaande bij schuur achter op het erf. Alle complexonderdelen staan onder met pannen gedekte zadeldaken en bevatten rechtgesloten gevelopeningen.

Redengevende omschrijving
De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 •  De boerderij is van cultuurhistorische waarde vanwege de plaats die deze inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van dit speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde agrarische complex.
 • De onderdelen van het boerderij complex zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de innovatieve waarde op
 • bouwtechnisch gebied en vanwege het bijbehorende materiaalgebruik. De boerderij is tevens van belang vanwege de redelijke mate van gaafheid en vanwege de herkenbaarheid.
 • De boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang tussen de samenstellende onderdelen en de nabijgelegen boerderijen, als belangrijk onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de Noordoostpolder.
 • De boerderij is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.
  De boerderij is een twijfelgeval vanwege de soms ingrijpende wijzigingen.

1

Inleiding
De boerderij voor gemengd bedrijf is in 1956 gebouwd op kavel D3 7 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer, De betonnen montageschuur is van het type PF4 en door middel van een tussenlid verbonden met de bakstenen PACHTERSWONING van het type U. De bij schuur van het type G3 dateert eveneens uit 1956. De geprefabriceerde schuur is ontworpen door A.D. van Eek van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de
Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de firma N.V. Schokbeton te Kampen, de fabrikant van de betonnen prefabelementen. Het ontwerp voor de pachterwoning is eveneens afkomstig van de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer Afdeling Noordoostpolderwerken,

Omschrijving
Vanuit een rechthoekige plattegrond in schone baksteen opgetrokken woonhuis onder een met pannen gedekt zadeldak. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten. De naar de weg gekeerde voorste kopgevel (zuidzijde) heeft een met liggende houten planken beschoten geveltop met een gewijzigd raam, een links in de gevel staand, uitkragend vensterkozijn met een eveneens gewijzigd raam voor de zitkamer en een entreepartij met de oorspronkelijke glasdeur en een tweedelig zijlicht er rechts van. De linker langsgevel (westzijde) bevat een kleiner venster rechts en een groter venster links in de gevel voor de woon- en zitkamer. Beide vensters hebben uitkragende kozijnen en bevatten gewijzigde ramen. Links uit het dakschild hierboven steekt een gemetselde schoorsteen. De achterste kopgevel (noordzijde) heeft evenals de voorste een beschoten geveltop.
De begane grond bestaat uit een in hout opgetrokken, onder plat dak staande uitbouw met rechts een grote vensterpartij en links een deur, die wordt overluifeld door het lessenaardak van een eveneens houten aanbouw. De rechter langsgevel (oostzijde) bevat drie vensters met gewijzigde ramen in de uitkragende kozijnen.
De gevel is rechts verbonden met het tussenlid. Dit onder een plat dak staande tussenlid (oorspronkelijk de speelplaats) bevat ook aan de voorzijde een deur, rechts van een grote vensterpartij, Het inwendige van de woning is voor een belangrijk deel in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Aan het portaal staan nog vijf van de oorspronkelijk zes deuren. De open steektrap hangt aan een ijzeren stang die is verbonden met de eveneens ijzeren leuningen.

Redengevende omschrijving
De pachterwoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 •  De pachterwoning is van cultuurhistorische waarde als onderdeel van een boerderij die een bijzondere plaats inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van deze speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde woning.
 • De woning is tevens van belang vanwege de redelijke mate van gaafheid van het in en het exterieur en vanwege de herkenbaarheid.
 • De woning heeft ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang met de overige onderdelen, als belangrijk onderdeel van de
  karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de Noordoostpolder.
 • De pachterwoning is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

2

De boerderij voor gemengd bedrijf is in 1956 gebouwd op kavel D3 7 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen SCHUUR van het type PF4 is een montageschuur met langsdeel, die door middel van een tussenlid is verbonden met de bakstenen pachterwoning van het type U. De bij schuur van het type G3 dateert eveneens uit 1956. De uit geprefabriceerde betonnen elementen opgetrokken montageschuur is ontworpen door A.D. van Eek van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de firma N.V. Schokbeton te Kampen, de fabrikant van de betonnen prefabelementen. De ontwerpen voor de andere genoemde complexonderdelen zijn eveneens afkomstig van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer Afdeling Noordoostpolderwerken. < Omschrijving De vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken schuur rechts van de woning is voorzien van betonnen gevels en staat onder een zadeldak, dat is gedekt met rode, boven rieten matten liggende, verbeterde Hollandse pannen. Op de nok staan twee cilindrische ontluchtingspijpen met schotelvormig afdakje. Zowel de geprefabriceerde gevelelementen als het dak zijn bevestigd aan zogenaamde "NE]^4AH0" spanten van gelamineerd hout. Alle gevelopeningen in de schuur zijn rechtgesloten en staan in gevels die worden verlevendigd door de verstevigingsribben met afgeronde hoeken van de betonelementen. De naar de weg gekeerde kopgevel (zuidzijde) heeft een met eterniet golfplaten beschoten geveltop, een grote schuifdeur - voor de tasruimte - rechts in de gevel, vijf vensters en een opgeklampte deur links in de gevel. De zolderluiken zijn verdwenen? Het rechter deel van de linker langsgevel aan de stalzijde is verbonden met het tussenlid dat de schuur met de woning verbindt. De gevel wordt geleed door vier, zich verjongende lisenen ter plaatse van de spanten en dienen inwendig als bevestiging van de spantbenen. Links van het tussenlid staat een reeks van zes venster. De deur hier links van staat onder een bovenlicht en bestaat uit een opgeklampte onder- en bovendeur. Links van deze deur bevindt zich nog een reeks van vier vensters. Onder de stalvensters liggen ventilatieopeningen, die dicht zijn gezet. In de achterste kopgevel is de linker schuifdeur voor de tas dichtgemetseld. De rechter schuifdeur is de vervanger van de oorspronkelijke deur voor de paardenstal. Uit de reeks van vier vensters tussen de deuren zijn de ramen verdwenen. De geveltop is beschoten met eterniet golfplaten. In het midden van de top staat een openslaand luik. Het inwendige van de schuur is gewijzigd met het inbouwen van een geïsoleerde opslagplaats voor aardappelen. Het inwendige van de schuur valt mede daardoor buiten de bescherming. Redengevende omschrijving De schuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 •  De schuur is van cultuurhistorische waarde vanwege de plaats die deze inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van deze speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde schuur.
 • De schuur is van architectuurhistorisch belang vanwege de innovatieve waarde op bouwtechnisch gebied, het hieraan gerelateerde materiaalgebruik, en vanwege het bijzondere ontwerp.
 • De schuur is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid,
 •  De schuur heeft ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang met de overige complexonderdelen, als belangrijk onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de Noordoostpolder,
 • De schuur is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

3

Inleiding
De boerderij voor gemengd bedrijf is in 1956 gebouwd op kavel D37 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De BIJSCHUUR is een kapschuur van het type G3 en dateert eveneens uit 1956. De ontwerpen voor zowel de pachterwoning als voor de montageschuur en de bij schuur met wagenberging en varkenshok zijn afkomstig van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer Afdeling Noordoostpolderwerken.

Omschrijving
De schuur is opgetrokken in schone baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond. De schuur staat onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met een korter dakschild boven het oorspronkelijk open gedeelte van de wagenberging en een langer dakschild boven de varkensstal en de lage achterste langsgevel. De dichtgezette voorzijde is voorzien van brede houten deuren. De linker kopgevel bevat voor de voederberging een onder een bovenlicht staande opgeklampte deur en een venster links ervan. De vensterloze, achterste langsgevel bevat drie getoogde, dichtgemetselde gevelopeningen, waarin oorspronkelijk de mestluiken stonden. De noordelijke kopgevel is blind, maar bevatte volgens de ontwerptekening een deur en een venster voor de varkensstal. Het inwendige van de schuur is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Redengevende omschrijving
De bij schuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde, – De schuur is van cultuurhistorische waarde als onderdeel van een boerderij die een belangrijke plaats inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederlanden vanwege de typologie van deze speciaal voor de Noordoostpolder ontworpenschuur.

 •  De schuur is tevens van belang vanwege de redelijke mate van gaafheid en vanwege de herkenbaarheid.
 • De schuur heeft ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang met de overige complexonderdelen, als onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie met de Noordoostpolder.
 • De schuur is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.
0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *