Gemeentelijke monumenten Noordoostpolder

bron : Gemeente Noordoostpolder en Wikipedia

Steenbankpad 13, Tollebeek
Postcode: 8309 RA
Complexnr: FLV-R-1310
Aantal onderd: 3

Steenbankpad-13
Nrs. Complexonderd:

 1. FLV-R-1310a
 2. FLV-R-1310b
 3. FLV-R-1310c

COMPLEXOMSCHRIJVING
Inleiding
De BOERDERIJ voor gemengd bedrijf is n 1956 (ontwerp 1951) gebouwd op kavel D46 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen montageschuur is van het type PF4, de aangebouwde bakstenen pachterwoning is van het type L. De bij schuur van het type G3 dateert eveneens uit 1956 (ontwerp 1951). De uit geprefabriceerde betonnen elementen opgetrokken schuur i s ontworpen door A.D, van Eek van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer Afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de firma N.V. Schokbeton te Kampen, de fabrikant van de betonnen prefabelementen. De ontwerpen van de andere gebouwen op het erf zijn eveneens afkomstig van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De boerderij heeft geen agrarische functie meer en i s identiek aan de boerderij Steenbankpad 15, waarmee deze een ensemble vormt.

Omschrijving
Agrarisch complex samengesteld u i t een evenwijdig aan de weg staande pachterwoning, een hier door middel van een tussenlid mee verbonden, met een
kopgevel naar de weg gerichte montageschuur en een vrijstaande bij schuur linksachter op het erf . Alle complexonderdelen staan onder met pannen gedekte zadeldaken en bevatten rechtgesloten gevelopeningen.

Redengevende omschrijving
De boerderij i s van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 •  De boerderij is van cultuurhistorische waarde vanwege de plaats die deze inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van dit speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde agrarische complex.
 • De onderdelen van het agrarische complex zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de innovatieve waarde op bouwtechnisch gebied en vanwege het bijbehorende materiaalgebruik.
 • De boerderij is tevens van belang vanwege de ruime mate van gaafheid en vanwege de herkenbaarheid.
 • De boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang tussen de samenstellende onderdelen, als essentieel onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de Noordoostpolder.
 • De boerderij is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.
  (De boerderij is van oorsprong identiek aan de boerderij Steenbankpad 15, die echter gaver is en derhalve een betere voorbeeldfunctie heeft.)

1

Inleiding
De boerderij voor gemengd bedrijf is in 1956 (ontwerp 1951) gebouwd op kavel D46 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen montageschuur is van het type PF4, de hier door middel van een tussenlid mee verbonden bakstenen PACHTERSWONING is van het type L en is gebouwd in een aan de Delftse School verwante bouwstijl. De bij schuur is van het type G3, De ontwerpen van alle gebouwen op het erf zijn afkomstig van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. Het oorspronkelijke ontwerp
voor de inmiddels gewijzigde erfbeplanting was van de Directie van de Wieringermeer in samenwerking met ir. J.T.P. Bijhouwer en gastontwerpers.
De boerderij is identiek aan die aan Steenbankpad 15, waarmee deze een ensemble vormt.

Omschrijving
Vanuit een rechthoekige plattegrond in schone baksteen opgetrokken pachterwoning. De woning heeft een verdieping onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met op klossen rustende dakgoten en twee op de nok geplaatste schoorstenen.
De gevelopeningen zijn rechtgesloten en voor een deel voorzien van stalen ramen. De gevels zijn tevens voorzien van geteerde plinten (trasramen). De naar de weg gekeerde langsgevel is vrijwel symmetrisch. De diep binnen de wit geschilderde omlijsting, boven een gemetseld stoepje staande deur met zesruits raam staat onder een bovenlicht met een kruisvormige raamdecoratie van ijzer. Het keukenvenster links van de deur is gewijzigd. Het rechter venster (woonkamer) heeft nog de oorspronkelijke raamlijst.
Boven de deur op de verdieping staat een klein venster voor de doucheruimte. De iets grotere slaapkamervensters aan weerszijden bevatten nog de oorspronkelijke ijzeren ramen.
Het venster op de begane grond in de rechter kopgevel heeft een gewijzigd raam. Op de verdieping staan twee eenruits slaapkamervensters. De schoorsteen is opgemetseld vanuit de gevel en functioneert tevens als tuit.
De twee ramen van de vensters op de begane grond in de achterste langsgevel zijn gewijzigd. De twee kleinere, rechter verdiepingsvensters zijn ongewijzigd, evenals het grotere linker venster.
De met het tussenlid verbonden kopgevel is blind en evenals de andere kopgevel  voorzien van een vanuit de gevel opgemetselde schoorsteen. Het in baksteen opgetrokken tussenlid staat onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak.
De voorzijde van het tussenlid bevat een onder een tweeruits bovenlicht staande lattendeur en rechts ervan een liggend venster. De achtergevel van het tussenlid bevat eveneens een klein, liggend venster en rechts ervan een onder tweeruits bovenlicht staande deur. Het inwendige van de pachterwoning is voor de bescherming van rijkswege van ondergeschikt belang.

Redengevende omschrijving
De pachterwoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 • De pachterwoning is van cultuurhistorische waarde als onderdeel van een boerderij die een bijzondere plaats inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van deze speciaal voor de Noordoostpolder ontworpen woning.
 • De woning is tevens van belang vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur en vanwege de herkenbaarheid.
 • De woning heeft ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang met de overige complexonderdelen, als essentieel onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de Noordoostpolder.
 • De pachterwoning is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

2

Inleiding
De boerderij voor gemengd bedrijf is in 1956 (ontwerp 1951) gebouwd op kavel D46 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen SCHUUR is een montageschuur met langsdeel van het type PF4, de aangebouwde bakstenen pachterwoning is van het type L. De bij schuur van het type G3 dateert eveneens uit 1956 (ontwerp 1951), De uit geprefabriceerde onderdelen opgebouwde schuur is ontworpen door A.D. van Eek van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer Afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de firma N.V. Schokbeton te Kampen, de fabrikant van de betonnen prefabelementen. De ontwerpen van de andere genoemde gebouwen zijn eveneens afkomstig van de
Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken.

Omschrijving
De vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken schuur links van de woning is voorzien van betonnen gevels en staat onder een zadeldak, dat is gedekt met rode, boven rieten matten liggende, verbeterde Hollandse pannen. Op de nok staan twee cilindrische ontluchtingspijpen met schotelvormig afdakje. Zowel de geprefabriceerde gevelelementen als het dak zijn bevestigd aan zogenaamde “NEMAHO” spanten van gelamineerd hout. Alle gevelopeningen in de schuur zijn rechtgesloten en staan in gevels die worden verlevendigd door de verstevigingsribben met afgeronde hoeken van de
betonelementen.
De naar de weg gekeerde kopgevel (noordzijde) heeft een met eterniet golfplaten beschoten geveltop, een grote schuifdeur – voor de tasruimte – links in de gevel, zes vensters en een opgeklampte, wit geschilderde deur rechts in de gevel.
De twee rechter vensters zijn van het kalverhok en hebben ventilatieopeningen onder de onderdorpels. In de geveltop staan openslaande zolderluiken.
Het linker deel van de rechter langsgevel (de stalzijde) sluit aan op het tussenlid dat de schuur met de woning verbindt. De gevel wordt geleed door vier, zich verjongende lisenen ter plaatse van de spanten en dienen inwendig als bevestiging van de spantbenen. Links van het tussenlid staat nog een bij het kalverhok horend venster.
Rechts van het tussenlid staat een reeks van zes venster. De deur hier rechts van staat onder een bovenlicht en is samengesteld uit een opgeklampte onder- en bovendeur.
Rechts van deze deur bevindt zich nog een reeks van vier vensters. Alle stalvensters zijn ook in de deze gevel voorzien van ventilatieopeningen onder de onderdorpels. In de achterste kopgevel is de kleine linker deur (van de paardenstal) vervangen door een brede roldeur en ook het geveldeel hier rechts van is gewijzigd. De schuifdeur rechts in de gevel is nog aanwezig evenals de reeks van vier vensters tussen de deuren. De geveltop is beschoten met eterniet golfplaten. De luiken zijn hieruit verdwenen. In de oostelijke langsgevel staan vier venster en een onder een bovenlicht staande, uit een boven- en een onderdeur samengestelde deur (links) . De gevel wordt vertikaal geleed door zich verjongende lisenen. Het inwendige van de schuur is ingrijpend
gewijzigd en valt buiten de bescherming.

Redengevende omschrijving
De schuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 • De schuur is van cultuurhistorische waarde vanwege de plaats die deze inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van deze speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde schuur.
 • De schuur is van architectuurhistorisch belang vanwege de innovatieve waarde op bouwtechnisch gebied, het hieraan gerelateerde materiaalgebruik, en vanwege het bijzondere ontwerp.
 • De schuur is tevens van belang vanwege de ruime mate van gaafheid van het exterieur en vanwege de herkenbaarheid.
 • De schuur heeft ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang met de overige complexonderdelen, als essentieel onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de Noordoostpolder.
 • De schuur is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

3

Inleiding
De boerderij voor gemengd bedrijf is in 1956 gebouwd op kavel D46 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen montageschuur (ontwerp 1951) is van het type PF4. De door middel van een tussenlid met deze schuur verbonden bakstenen pachterwoning is van het type L. De BIJSCHUUR is een in 1951 ontworpen kapschuur van het type G3 en dateert eveneens uit 1956, De ontwerpen voor zowel de montageschuur als voor de bij schuur met wagenberging en varkenshok zijn afkomstig van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer Afdeling Noordoostpolderwerken.

Omschrijving
De schuur is opgetrokken in schone baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond. De schuur staat onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met een korter dakschild boven het oorspronkelijk open gedeelte van de wagenberging en een langer dakschild boven de varkensstal en de lage achterste langsgevel. De voorzijde is dicht gemaakt met schuifdeuren en houten wanddelen. De linker kopgevel bevat voor de voederberging een onder een bovenlicht en rollaag staande, uit een onder- en een bovendeur staande opgeklampte deur en een venster links ervan. De vensterloze achterste langsgevel bevat getoogde gevelopeningen voor de mestluiken, alsmede een rechtgesloten deur voor de varkensstal. De rechter kopgevel bevat eveneens een uit een boven- en een onderdeur samengestelde deur onder rollaag en bovenlicht, alsmede een klein venster voor de varkensstal. Het inwendige van de schuur is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Redengevende omschrijving
De schuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde

 • De schuur is van cultuurhistorische waarde als onderdeel van een boerderij die een belangrijke plaats inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van deze speciaal voor de Noordoostpolder ontworpen schuur.
 • De schuur is tevens van belang vanwege de redelijke mate van gaafheid en vanwege de herkenbaarheid.
 • De schuur heeft ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang met de overige complexonderdelen, als onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie met de Noordoostpolder.
 • De schuur is tevens van belang vanwege de typologische zeldzaamheid

0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *