Gemeentelijke monumenten Noordoostpolder

bron : Gemeente Noordoostpolder en Wikipedia

Ruttsenseweg 14-I, Rutten,
Postcode: 8313 RG
Complexnr: FLV-R-1206
Aantal onderd: 3

Ruttenseweg14

Nrs. Complexonderd:

 1. FLV-R-1206a
 2. FLV-R-1206b
 3. FLV-R-1206c

COMPLEXOMSCHRIJVING
Inleiding
De BOERDERIJ voor gemengd bedrijf is in 1954 (ontwerp 1951) gebouwd op kavel K42w in opdracht van de Directie van de Wieringermeer, De betonnen montageschuur is van het type PF6, de vrijstaande bakstenen pachterwoning is van het type La, De bijgebouwde schuur van het type G3 dateert eveneens uit 1954. De betonnen montageschuur uit de derde serie is ontworpen door A.D. van Eek van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de firma N.V. Schokbeton te Kampen, de fabrikant van de betonnen prefab elementen. De ontwerpen van de andere genoemde gebouwen zijn eveneens afkomstig van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken, Op het erf zijn in 1956 een kippenhok en een aardappelbewaarplaats bijgebouwd, die niet meer aanwezig zijn.

Omschrijving
Een boerenerf met de oorspronkelijke bebouwing, bestaande uit een in schone baksteen opgetrokken pachterwoning, een betonnen montageschuur, die door middel van een tussenlid met de woning is verbonden, en een eveneens in baksteen opgetrokken kapschuur. Alle samenstellende complexonderdelen hebben een rechthoekige plattegrond en staan onder zadeldaken. Woning, tussenlid en montageschuur vormen gezamenlijk een combinatie met een L-vormige plattegrond.

Redengevende omschrijving
De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 • De boerderij is van cultuurhistorische waarde vanwege de plaats die deze inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van dit speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde agrarische complex.
 • De samenstellende onderdelen van het boerderij complex zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de innovatieve waarde op bouwtechnisch
  gebied en vanwege het bijbehorende materiaalgebruik, – De boerderij is tevens van belang vanwege de grote mate van gaafheid en vanwege
  de herkenbaarheid.
 • De boerderij heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de Noordoostpolder.
 • De boerderij is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

1

De boerderij voor gemengd bedrijf is in 1954 (ontwerp 1951) gebouwd op kavel K42w in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen montageschuur is van het type PF6, de min of meer vrijstaande bakstenen PACHTERSWONING is van het type La en is door middel van een tussenlid met de montageschuur verbonden. De bijgebouwde schuur van het type G3 dateert eveneens uit 1954. Het ontwerp van de woning is van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken,

Omschrijving
In schone baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken woning met verdieping onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met op klossen rustende dakgoten. De gevels zijn voorzien van geteerde, als trasramen fungerende plinten en vensters met onderdorpels van grêstegels. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten. De woning is door middel van een laag tussenlid met de er haaks opstaande montageschuur verbonden.
De noord-west georiënteerde langsgevel heeft een vrijwel symmetrische indeling met in het midden een boven een gemetseld stoepje staande glasdeur onder een bovenlicht met een kruisvormige smeedijzeren decoratie. De iets terugliggende deur staat binnen een wit geschilderde houten omlijsting. Het venster links van de deur is aan het oog onttrokken door een ijzeren rolluik. Het rechter venster bevat een éénruits raam binnen een brede kozijnlijst. De verdieping telt drie, onder rollaag staande vensters met stalen ramen. De grotere vensters zijn tweeruits en staan aan weerszijden van een kleiner
éénruits venster.
De zuidwestelijke kopgevel heeft links op de begane grond een groot venster met zesdelig raam en op de verdieping twee kleine, onder rollaag staande vensters. De geveltop wordt bekroond door een schoorsteen annex tuit. De achterste langsgevel heeft links op de begane grond een venster met een kruiskozijn en rechts een samengesteld venster met achtdelig raam. De onder rollagen staande verdiepingsvensters hebben stalen ramen. Het linker is tweedelig, de aan weerszijden van een smalle gemetselde penant staande rechter vensters zijn enkelruits.
De noordoostelijke kopgevel is blind boven het tussenlid en wordt evenals de andere kopgevel bekroond door een schoorsteen annex tuit. Het oorspronkelijke deel van het tussenlid staat onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak. De voorzijde van het tussenlid bevat een oorspronkelijk, enkelruits-venster onder rollaag alsmede een hoog venster, die de vervanger is van een deur. Het tussenlid is aan chterzijde uitgebouwd, waarbij de oorspronkelijke buitenmuur is weggebroken. Deze moderne aanbouw staat onder een plat dak en is inwendig, evenals de rest van het
tussenlid, bij de woonkamer getrokken. Het inwendige van de woning is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Redengevende omschrijving
De pachterwoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.

 • De pachterwoning is van cultuurhistorische waarde als onderdeel van een boerderijtype, dat speciaal voor de Noordoostpolder is ontworpen en derhalve een bijzondere plaats inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland.
 • De woning is tevens van belang vanwege de hoge mate van gaafheid en vanwege de herkenbaarheid.
 • De woning heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een agrarisch complex, dat deel uitmaakt van de karakteristieke polderbebouwing en een specifieke relatie heeft met de Noordoostpolder.

2

Inleiding
De boerderij voor gemengd bedrijf is in 1954 (ontwerp 1951) gebouwd op kavel K42w in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen SCHUUR is een montageschuur van het type PF6, de door middel van een tussenlid met de schuur verbonden pachterwoning is van het type La. De bijgebouwde schuur van het type G3 dateert eveneens uit 1954. De geprefabriceerde montageschuur uit de derde serie is ontworpen door A.D. van Eek van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de
firma N.V. Schokbeton te Kampen, de fabrikant van de betonnen prefab elementen. De ontwerpen van de andere genoemde gebouwen zijn eveneens afkomstig van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken,

Omschrijving
Vanuit een rechthoekige plattegrond, in gestandaardiseerde geprefabriceerde betonnen elementen (modules) met versterkingsribben opgetrokken schuur onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met vier ontluchtingskokers, De modules van de langsgevels zijn samengesteld uit zes velden (twee hoog, drie breed), die door ribben van elkaar worden gescheiden. Kleine steunberen tussen de modules geven tevens de plaats aan waar de Nemaho spanten in de schuur zijn geplaatst. De modules van de kopgevels zijn in de breedte samengesteld uit een groter aantal (vier) moduulsegmenten, die vrijwel allemaal zijn voorzien van gevelopeningen en worden gemarkeerd door vlakke staanders. De zichtbare moduulsegmenten hierboven zijn alle
blind. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten.
De noordwestelijke kopgevel bevat van links naar rechts een blind geveldeel, een grote schuifdeur, vier segmenten met elk een venster met ventilatiedorpel, en een uit- een boven- en een onderdeur samengestelde deur met bovenlicht aan weerszijden van twee gevelsegmenten met venster als de al eerder genoemde. Het liggende geveldeel boven de vensters is samengesteld uit een reeks van acht blinde modulevelden. De top van de gevel is grotendeels beschoten met staande planken. De planken in de punt liggen en zijn gepotdekseld. De top bevat een venster op de plaats waar zich oorspronkelijk een zolderluik bevond, gelijk aan die in de andere kopgevel.
De gave noordoostelijke langsgevel (de stalzijde) bestaat links van de dubbele inrijdeuren uit zes, door dwarsprofielen gedeelde segmenten, waarvan twee een venster bevatten. Het linker venster is tevens voorzien van een ventilatiedorpel. De gevelpartij rechts van de inrijdeuren bestaat uit negen van zulke segmenten, waarvan drie een venster bevatten. De gevel wordt vertikaal geleed door vijf kleine steunbeertjes.
De zuidoostelijke kopgevel bevat drie uit een boven- en een onderdeur samengestelde deur met bovenlicht, zeven moduulsegmenten waarin een venster met ventilatiedorpel en een dubbele inrijdeur onder gescheiden bovenlicht. Het linker deel van de inrijdeuren is eveneens verdeeld in een onder- en een bovendeur. Boven de gevelopeningen ligt een blinde reeks van twaalf moduulsegmenten. De top van de gevel is grotendeels beschoten met staande planken. De planken in de punt liggen en zijn gepotdekseld. De geveltop bevat een in het midden ervan geplaatst, dubbel zolderluik. De zuidwestelijke langsgevel (de dorszijde) bevat een doorlopende vensterreeks, die eenmaal wordt doorbroken door een uit een boven- en een onderdeur samengestelde
deur onder bovenlicht. Het linker deel van de gevel wordt aan het oog onttrokken door de aanbouw van het tussenlid. Drie van de steunbeertjes zijn in het zicht gebleven. Het inwendige van de schuur is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Redengevende omschrijving
De montageschuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.

 • De schuur is van cultuurhistorische waarde vanwege de plaats die deze inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van deze speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde boerenschuur.
 • De schuur is van architectuurhistorisch belang vanwege de innovatieve waarde op bouwtechnisch gebied en vanwege de bijzondere  ateriaaltoepassing, waardoor er tevens sprake is van een pioniersfunctie.
 • De schuur is tevens van belang vanwege de grote mate van gaafheid en vanwege de herkenbaarheid.
 • De schuur heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een agrarisch complex en de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de Noordoostpolder,
 • De schuur heeft bovendien zeldzaamheidswaarde vanwege de hiervoor genoemde kwaliteiten.

3

Inleiding
De boerderij voor gemengd bedrijf is in 1954 (ontwerp 1951) gebouwd op kavel K42w in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen montageschuur is van het type PF6, de vrijstaande bakstenen pachterwoning is van het type La. De oorspronkelijk bijgebouwde schuur was een BIJSCHUUR van het type G3, die eveneens dateert uit 1954. De schuur is echter verbouwd en vergroot met een aardappelbewaarplaats in 1956, waarbij deze de huidige omvang kreeg. Het ontwerp van de schuur is afkomstig van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De uitbreiding is uitgevoerd naar een ontwerp van W. Conradi uit Blauwhuis.

Omschrijving
Vanuit een rechthoekige plattegrond in schone baksteen opgetrokken schuur onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met dakschilden van verschillende lengte.
De noordoostelijke, naar de weg gekeerde langszijde heeft een blind, gesloten gedeelte en een open rechter deel, met twee spanten. Tussen het open (wagenberging) en het gesloten gedeelte (varkensstal en voederberging) staat een bakstenen muur met lisenen en zolderluiken. De wagenberging is door middel van een muur van kalkzandsteen tevens afgescheiden van een gesloten deel hierachter, dat is te betreden via een deur in de noordwestelijke kopgevel. De zuidoostelijke kopgevel bevat links op de begane grond een dubbele, in een betonnen kozijn gevatte inrijdeur. Een gevelopening hier rechts van bevat een luik, evenals de gevelopeningen op de zolderverdieping. De zuidwestelijke langsgevel bevat een deur en een klein venster geheel rechts. Een deel van de gevel bestaat uit vernieuwd metselwerk.
De noordwestelijke kopgevel bevat een uit een boven- en een onderdeur samengestelde deur met bovenlicht en een klein venster met betonnen kozijn er rechts van, die beide onder een rollaag staan. Het inwendige van de bij schuur is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Redengevende omschrijving

 • De schuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.
 • De schuur is van cultuurhistorische waarde vanwege de plaats die deze inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van dit speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde type boerenschuur.
 • De schuur is tevens van belang vanwege de hoge mate van gaafheid van in- en exterieur en vanwege de herkenbaarheid.
 • De schuur heeft ensemblewaarde als onderdeel van een agrarisch complex en de karakteristieke polderbebouwing, en vanwege de specifieke relatie ermee tot de Noordoostpolder.
0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *