Gemeentelijke monumenten Noordoostpolder

bron : Gemeente Noordoostpolder en Wikipedia

Tuinbouwbedrijf Marknesse

Baarloseweg 4-II, Marknesse
Postcode: 8316 SE
Complexnr: FLV-R-34
Aantal onderd: 3

Baarloseweg

Nrs. Complexonderd:

 • a FLV-R-34a
 • b FLV-R-34b
 • c  FLV-R-34c

COMPLEXOMSCHRIJVING

Inleiding
In opdracht van de Directie van de Wieringermeer gebouwd TUINBOUWBEDRIJF met vrijstaande pachterwoning op kavel R45b. De woning is van het type W, de schuur is van het type N. Beide objecten zijn gebouwd in 1956 naar een ontwerp van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De houten wagenberging annex loods en paardenstal dateert evenals de aanbouw aan de schuur uit 1957.

Omschrijving
Een uit drie vrijstaande onderdelen samengesteld complex, bestaand uit een in baksteen opgetrokken woonhuis, een eveneens bakstenen schuur en een houten berging. Alle complexonderdelen staan onder zadeldak en zijn voorzien van rechtgesloten gevelopeningen.

Redengevende omschrijving
Het tuindersbedrijf is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 •  Het tuinderscomplex heeft cultuurhistorische waarde omdat het een bijzondere plaats inneemt in de ontwikkeling van de agrarische bedrijfsgebouwen in Nederland en omdat het behoort tot een type dat speciaal is ontworpen voor de Noordoostpolder.
 • Het complex heeft tevens ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang tussen de samenstellende onderdelen en vanwege de specifieke relatie met de verkaveling van de Noordoostpolder en de karakteristieke polderbebouwing.
 • Het tuindersbedrijf is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid der gebouwen.
 • Het complex is ook belangrijk vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van de exterieuren.

A

Baarloseweg 4-II, Marknesse
Postcode: 8316 SE
Complexnr.: FLV-R-34
Nr. complexonderdeel: FLV-R-34a
OBJECTOMSCHRIJVING

Inleiding
In opdracht van de Directie van de Wieringermeer gebouwd tuindersbedrijf met vrijstaande PACHTERSWONING op kavel R45b. De woning is van het type W en is inwendig gemoderniseerd, maar heeft een nog vrijwel gaaf exterieur. De woning is evenals de stenen schuur gebouwd in 1956 naar een ontwerp van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afd.
Noordoostpolderwerken. De houten wagenberging annex loods dateert evenals de aanbouw aan de schuur uit 1957.

Omschrijving
De vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken pachterwoning met verdieping is opgetrokken in baksteen en staat onder een met pannen gedekt zadeldak met daksschilden van verschillende lengte, waarvan de kortere is voorzien van een vrij smalle, en de langere van een bredere schoorsteen. Aan de westzijde van het zadeldak is een rookgasafvoer geplaatst. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten. Een deel van de vensters bevat de oorspronkelijke, stalen ramen. De westelijke langsgevel heeft op de begane grond een schuifdeur in het midden van de gevel. De verdiepingsvensters staan tegen de dakrand aan. Links in deze bouwlaag staan twee vierkante vensters met openslaande stalen ramen. De kleinere, liggende vensters er rechts van staan verder uit elkaar en bevatten klapraampjes. De vensters in de zuidelijke kopgevel bevatten stalen ramen en staan onder rollagen. Links op de begane grond bevindt zich een vierkant venster en rechts een hoger rechthoekig venster. De verdieping is voorzien van één venster.
De minder hoog opgaande, achterste langsgevel bevat een voordeur met zijlicht. De verdieping heeft rechts een tegen de dakrand aanliggend venster met stalen klapraam en ongeveer in het midden een deels in het dakschild stekend venster. Links tegen de gevel staat een verdiepingloze uitbouw (bijkeuken\schuur) onder plat dak.
De vierzijdige uitbouw heeft een onregelmatige plattegrond met gevels die in verschillende hoeken ten opzichte van elkaar staan. De westelijke zijde is van hout (staande planken) en bevat een aaneengesloten reeks van vijf bovenramen. In de korte, loodrecht op de zuidgevel van het huis staande zijde staat een deur met een kruisraam. De andere uitbouwgevels zijn blind.
De noordelijke kopgevel bevat rechts op de begane grond een groot, vierkant venster met het oorspronkelijke, uit de gevel stekende kozijn. Links op de begane grond bevindt zich een liggend venster.

Redengevende omschrijving

De pachterwoning is belangrijk als essentieel onderdeel van een complex dat van algemeen belang is vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 •  De pachterwoning heeft (cultuur)historische waarde omdat het deel uitmaakt van een complex dat een bijzondere plaats inneemt in de ontwikkeling van de agrarische bedrijfsgebouwen in Nederland.
 • Het huis heeft tevens ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang met de overige complexonderdelen.
 • Het huis is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.
 • Het huis is ook belangrijk vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

B

Baarloseweg 4-II, Marknesse
Postcode: 8316 SE
Complexnr.: FLV-R-34
Nr. complexonderdeel: FLV-R-34b
OBJECTOMSCHRIJVING

Inleiding
In opdracht van de Directie van de Wieringermeer gebouwd tuindersbedrijf met vrijstaande pachterwoning op kavel R45b. De woning is van het type W, de BIJSCHUUR voor de “berging van bloembollen” is van het type N. De schuur is gebouwd in 1956 naar een ontwerp van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. Een houten wagenberging annex loods dateert evenals de aanbouw aan de schuur uit 1957 .

Omschrijving
De vanuit een rechthoekige plattegrond, in schone baksteen opgetrokken bedrijfsschuur staat onder een met asbestcementgolfplaten gedekt zadeldak en is voorzien van rechtgesloten gevelopeningen en een ronde, op de nok geplaatste ontluchtingspijp met schotelvormig afdekkapje. Het lessenaardak van de uit 1957 daterende aanbouw aan de zuidzijde is eveneens gedekt met golfplaten.
Het aanzien van de oostelijke kopgevel wordt grotendeels bepaald door dubbele, aan een betonnen kozijn en kruisgehengen bevestigde inrijdeuren. De houten geveltop boven de deur bestaat uit staande planken. De dubbele deur in het toegevoegde linker geveldeel staat onder een betonnen latei.
De noordelijke langsgevel bevat een uit een boven- en een onderdeur samengestelde deur en een hoog in de gevel geplaatst breed venster dat is samengesteld uit een aaneengesloten reeks van acht ramen. De westelijke kopgevel bevat een reeks van drie door wit geschilderde omlijstingen geaccentueerde éénruits-vensters en een kleine ontluchtingsopening. De geveltop wordt geaccentueerd door een uitgemetselde ‘tenant’.
Het toegevoegde rechter geveldeel is blind. De lage zuidgevel van de toevoeging bevat drie, hoog in de gevel staande vensters met reeksen van vijf aaneengesloten ramen.

Redengevende omschrijving
De schuur is belangrijk als essentieel onderdeel van een complex dat van algemeen belang is vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 • De schuur heeft (cultuur)historische waarde omdat het deel uitmaakt van een complex dat een bijzondere plaats inneemt in de ontwikkeling van de agrarische bedrijfsgebouwen in Nederland.
 • De schuur heeft tevens ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang met de overige complexonderdelen.
 • De schuur is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.
 • De schuur is ook belangrijk vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

C

Baarloseweg 4-II, Marknesse
Postcode: 8316 SE
Complexnr.: FLV-R-34
Nr. complexonderdeel: FLV-R-34c
OBJECTOMSCHRIJVING

Inleiding
In opdracht van de Directie van de Wieringermeer gebouwd tuindersbedrijf met vrijstaande pachterwoning op kavel R45b. De woning is van het type W, de schuur is van het type N. Beide objecten zijn gebouwd in 1956 naar een van 1954 daterend ontwerp van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afd. Noordoostpolderwerken. De door H. de Kok (Hoorn) ontworpen houten WAGENBERGING annex LOODS en PAARDENSTAL van een niet met naam bekend type dateert evenals de aanbouw aan de schuur uit 1957.

Omschrijving
De vanuit een rechthoekige plattegrond, grotendeels in gerabatte planken opgetrokken wagenberging met opslagruimte en paardenstal staat onder een met golfplaten gedekt zadeldak met dakschilden van ongelijke lengte. De westelijke, op het erf georiënteerde langszijde was oorspronkelijk open. Deze bevat nu een excentrisch geplaatste opening met deuren aan weerszijden.
De noordelijke kopgevel bevat een klein venster voor de paardenstal. De onder een langer dakschild staande oostelijke langszijde is blind, evenals de zuidelijke kopgevel.

Redengevende omschrijving
De wagenberging met paardenstal is belangrijk als onderdeel van een complex dat van algemeen belang is vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 • De wagenberging heeft (cultuur)historische waarde omdat het deel uitmaakt van een complex dat een bijzondere plaats inneemt in de ontwikkeling van de agrarische bedrijfsgebouwen in Nederland.
 • De berging heeft tevens ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang met de overige complexonderdelen.
 • De berging is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.
 • De berging is ook belangrijk vanwege de grote mate van gaafheid en de herkenbaarheid van het exterieur.Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *