Gemeentelijke monumenten Noordoostpolder

bron : Gemeente Noordoostpolder en Wikipedia

Blokzijlerweg 10, Marknesse

Postcode: 8316 RC
Complexnr: FLV-R-84
Aantal onderd: 2
Nrs. Complexonderd:

Blokzijlerweg10

FLV-R-84a

FLV-R-84b

COMPLEXOMSCHRIJVING
Inleiding
In opdracht van de Directie van de Wieringermeer, op kavel S84 gebouwde BOERDERIJ voor akkerbouw. De vrijstaande pachterwoning van het type OW is gebouwd in 1949.
Dergelijke houten woningen zijn in Nederland na de Tweede Wereldoorlog door het Ministerie van Wederopbouw als bouwpakketten uit Oostenrijk geïmporteerd. In 1948 werden er 96 van deze als ‘Oostenrijkse woningen’ bekende montagewoningen toegewezen aan de NOP. De Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken plaatste in 1948-1949 een aantal van deze als tijdelijk onderkomen bedoelde woonhuizen bij agrarische bedrijven.
De betonnen montageschuur van het type PCI is gebouwd in 1953. Deze is speciaal voor de Noordoostpolder ontworpen door A.D. van Eek van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de firma N.V. Schokbeton te Kampen.

Omschrijving
De boerderij bestaat uit een houten pachterwoning die door middel van een in 1959 gebouwd tussenlid met een hier dwars opstaand, eveneens houten schuurtje is verbonden. De bebouwing van het erf wordt gecompleteerd door een vrijstaande betonnen montageschuur. Alle samenstellende complexonderdelen staan onder met pannen gedekte zadeldaken.

Redengevende omschrijving
De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. De boerderij is van cultuurhistorische belang omdat deze een bijzondere plaats inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland.
De boerderij behoort tot een in technisch en materieel opzicht vernieuwend type dat speciaal is ontworpen voor de Noordoostpolder en is derhalve tevens van groot belang vanwege de innovatieve waarde en het pionierskarakter.

 • De boerderij heeft architectuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van de geschiedenis van de bouwtechniek en de ermee samenhangende bijzondere vormgeving en materiaalgebruik.
 • Er is sprake van ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang tussen de samenstellende complexonderdelen en vanwege de specifieke relatie met de Noordoostpolder en de karakteristieke polderbebouwing.
 • Het boerderij is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.
 • Het complex is ook van belang vanwege de vrij grote mate van gaafheid van het exterieur en de herkenbaarheid van de samenstellende onderdelen.

A Oostenrijkse woning

Blokzijlerweg 10, Marknesse
Postcode: 8316 RB
Complexnr.: FLV-R-84
Nr. complexonderdeel: FLV-R-84a
OBJECTOMSCHRIJVING

Inleiding
In opdracht van de Directie van de Wieringermeer, op kavel S84 gebouwde boerderij voor akkerbouw. De vrijstaande PACHTERSWONING van het type OW is gebouwd in 1949. Dergelijke houten woningen zijn in Nederland na de Tweede Wereldoorlog door het Ministerie van Wederopbouw als bouwpakketten uit Oostenrijk geïmporteerd. In 194 8 werden er 96 van deze als ‘Oostenrijkse woningen’ bekende montagewoningen toegewezen aan de NOP. De Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken plaatste in 1948-1949 een aantal van deze als tijdelijk onderkomen bedoelde woonhuizen met schuurtjes als pachterwoning bij agrarische bedrijven. Het woonhuis is verbonden met een erachter staand schuurtje door middel
van een in 1959 gebouwd tussenlid.

Omschrijving
De Oostenrijkse woning is opgebouwd vanuit een rechthoekige plattegrond. De gevels zijn opgetrokken in bruin geteerde, staande planken boven een onderbouw van beton met een ijzeren bovenrand. De woning staat onder een met verbeterde Hollandse pannen (oranje) gedekt zadeldak met steile dakschilden met een flauwe zeeg en een gemetselde schoorsteen op de nok. Alle – voor een groot deel gewijzigde – gevelopeningen zijn rechtgesloten en samengesteld uit wit geschilderd, met de gevels contrasterend houtwerk.

 • De gevelopeningen in de rechter (westelijke) kopgevel zijn niet oorspronkelijk. Zowel de terrasdeuren als de brede zoldervensterpartij zijn gewijzigd.
 • In de evenwijdig aan de weg staande, noordelijke langsgevel staan twee relatief kleine vensters met eveneens gewijzigde ramen.
 • De oostelijke kopgevel bevat op de begane grond links van de voordeur twee kleine vensters en rechts van de deur een toegevoegd venster. De ook niet oorspronkelijke ramen van de verdiepingsvensters zijn als die in de andere kopgevel.
 • De zuidgevel is door middel van een in 1959 toegevoegd tussenlid verbonden met een houten, onder een met pannen gedekt zadeldak staand schuurtje, dat gelijktijdig met de woning is gebouwd. Links van het tussenlid is de gevel voorzien van een niet oorspronkelijk venster met bovenlicht en een toegevoegd vierkant venster. Uit het dakschild boven deze gevel steekt een grote, in 1994 toegevoegde dakkapel.
 • De pachterwoning heeft nog de oorspronkelijke ruimtendeling.

Redengevende omschrijving
Het woonhuis is van algemeen belang als onderdeel van een complex met cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 •  Het huis heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van een agrarisch complex dat een bijzondere plaats inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en behoort tot een type dat speciaal is ontworpen voor de Noordoostpolder.
 • Het woonhuis is van architectuurhistorisch belang als karakteristiek onderdeel van een complex met innovatieve waarde op bouwtechnisch gebied.
 • Er is tevens sprake van ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang tussen de complexonderdelen en vanwege de specifieke relatie met de Noordoostpolder en de karakteristieke polderbebouwing.

B (schuur)

Blokzijlerweg 10, Marknesse
Postcode: 8316 RB
Complexnr: FLV-R-84
Nr. complexonderdeel: FLV-R-84b
OBJECTOMSCHRIJVING

Inleiding
In opdracht van de Directie van de Wieringermeer, op kavel S84 gebouwde boerderij voor akkerbouw. De vrijstaande houten woning van het type OW (Oostenrijkse woning) is gebouwd in 194 9. De Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken plaatste in 1948-1949 een aantal van deze als tijdelijk onderkomen bedoelde woonhuizen bij agrarische bedrijven. De speciaal voor de Noordoostpolder ontworpen betonnen MONTAGESCHUUR van het type PCI is gebouwd in 1953. Deze zogenaamde schokbetonschuur met langsdeel is ontworpen door A.D. van Eek van de Bouwkundige
Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de firma N.V. Schokbeton te Kampen.

Omschrijving
De vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken schuur links van de woning is voorzien van betonnen gevels en staat onder een zadeldak, dat is gedekt met rode, boven rieten matten liggende, verbeterde Hollandse pannen. Op de nok staat een cilindrische ontluchtingspijp met schotelvormig afdakje. Zowel de geprefabriceerde gevelelementen als het dak zijn bevestigd aan zogenaamde “NEMAHO” spanten van gelamineerd hout. Alle gevelopeningen in de schuur zijn rechtgesloten en staan in gevels die worden verlevendigd door de verstevigingsribben van de betonelementen. De vensters zijn voorzien van betonnen vier- of zesruitsramen. De geprefabriceerde onderdelen van de schuur zijn volgens het jaartal in de voorgevel vervaardigd in 1952 .
De voorste, naar de weg gekeerde kopgevel (noordzijde) bevat van links naar rechts een grote schuifdeur voor de tasruimte, een brede vensterpartij met een reeks van vier aaneengesloten ramen met roedenverdeling en een brede, uit een boven en een onderdeur samengestelde, onder driedelig bovenlicht staande deur.
De opengewerkte top van de gevel is voorzien van decoratief aandoend rasterwerk met traceringen in de vorm van Andreaskruisen. De linker langsgevel (oostzijde) bevat drie zesruits-vensters en een onder een driedelig bovenlicht staande deur.
Rechts in de achterste kopgevel (zuidzijde) staat een grote schuifdeur, die in het verlengde staat van de schuifdeur in de andere kopgevel. De kleinere schuifdeur voor de berging links in de gevel is de vervanger van een smallere deur. Tussen de deuren ligt een brede vensterpartij met een reeks van vier aaneengesloten zesruits-ramen. De opengewerkte top is als die van de andere kopgevel. De rechter langsgevel (westzijde) is van rechts naar links voorzien van; een venster met ventilatiedorpel, een uit een bovenen een onderdeur samengestelde deur onder driedelig bovenlicht, een aaneengesloten reeks van vier vensters met ventilatiedorpels, wederom een uit een boven- en een onderdeur samengestelde deur onder driedelig bovenlicht, een reeks van drie vensters, een schuifdeur voor de berging, een zesruits-venster en een venster met kruisraam.

Het inwendige van de schuur is gewijzigd met het verwijderen van de paardenstallen. De tas van de vier spantvakken tellende schuur bezit drie ongelijkbenige, gebogen kniespanten van gelamineerd hout, de zogenaamde Nemahospanten. Deze zijn door middel van calven verbonden met de daksporen boven de niet door de kniespanten overspannen ruimtes, waar oorspronkelijk de berging en de stallen waren gesitueerd.

Redengevende omschrijving
De schuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 • De schuur is van cultuurhistorische belang omdat deze een bijzondere plaats inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland. De schuur behoort tot een in technisch en materieel opzicht vernieuwend type, dat speciaal is ontworpen voor de Noordoostpolder en van groot belang is vanwege de innovatieve waarde en het pionierskarakter.
 • De schuur heeft architectuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van de geschiedenis van de bouwtechniek en de ermee samenhangende bijzondere vormgeving en materiaalgebruik.
 • Er is tevens sprake van ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang met de overige complexonderdelen en vanwege de specifieke relatie met de Noordoostpolder en de karakteristieke polderbebouwing.
 • De schuur is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.
 • De schuur is ook van belang vanwege de grote mate van gaafheid van in- en exterieur en vanwege de herkenbaarheid.

0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *