Gemeentelijke monumenten Noordoostpolder

bron : Gemeente Noordoostpolder en Wikipedia

Uiterdijkenweg 33, Luttelgeest
Postcode: 8315 PN
Complexnr: FLV-R-1401
Aantal onderd: 3
Nrs. Complexonderd:

 • FLV-R-1401a;
 • FLV-R-1401b;
 • FLV-R-1401c

uiterdijkenweg33

COMPLEXOMSCHRIJVING

Inleiding
De BOERDERIJ voor gemengd bedrijf is in 1951-1952 gebouwd op kavel R94 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen schuur is een betonnen montageschuur van het type PD9, het door middel van een tussenlid met de schuur verbonden bakstenen woonhuis is een pachterwoning van het type La. De bij schuur van het type G3 dateert eveneens uit 1951-1952. De uit geprefabriceerde, betonnen onderdelen opgebouwde schuur is ontworpen door A.D, van Eek van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de firma N,V, Schokbeton te Kampen, de fabrikant van de betonnen prefabelementen. De ontwerpen voor de andere genoemde
complexonderdelen zijn eveneens afkomstig van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer Afdeling Noordoostpolderwerken. Het complex wordt gecompleteerd door een detonerende nieuwe veeschuur, die buiten de bescherming valt.

Omschrijving
Klein agrarisch complex bestaande uit een dwars op de weg staand woonhuis, een hier loodrecht op staande en ermee door middel van een tussenlids verbonden montageschuur, en een eveneens dwars op de weg staande bij schuur. Alle complexonderdelen staan onder een met pannen gedekt zadeldak en zijn voorzien van rechtgesloten gevelopeningen.

Redengevende omschrijving
De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.

 •  De boerderij is van cultuurhistorische waarde vanwege de plaats die deze inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van dit speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde agrarische complex.
 • De samenstellende onderdelen van het boerderij complex zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de innovatieve waarde op bouwtechnisch
  gebied en vanwege het bijbehorende materiaalgebruik.
 • De boerderij is tevens van belang vanwege de ruime mate van gaafheid en vanwege de herkenbaarheid van de belangrijkste complexonderdelen.
 • De boerderij heeft ensemblewaarde als een belangrijk onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de
  Noordoostpolder.
 • De boerderij is bovendien van belang vanwege de typologische zeldzaamheid.

A – Woning

Uiterdijkenweg 33, Luttelgeest
Postcode: 8315 PN
Complexnr.: FLV-R-1401
Nr. complexonderdeel FLV-R-1401a
OBJECTOMSCHRIJVING

Inleiding
De boerderij voor gemengd bedrijf is in 1952 gebouwd op kavel R94 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen montageschuur is van het type PD9, het door middel van een tussenlid met de schuur verbonden woonhuis is een PACHTERSWONING van het type La. Het ontwerp voor de pachterwoning is van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer Afdeling Noordoostpolderwerken.

Omschrijving
Vanuit een rechthoekige plattegrond, in schone baksteen met geteerde trasramen opgetrokken woonhuis met verdieping onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten en staan voornamelijk onder een rollaag. De op het noorden gerichte langsgevel bevat een iets terugliggende, boven een gemetseld stoepje, binnen een houten omlijsting en onder een bovenlicht staande deur met zesruits raam. De smalle lichtspleet links van de deur bevat een toiletraampje. Het keukenvenster hier links van is voorzien van een kruisraam. Het eenruits-venster rechts van de deur staat binnen een brede houten lijst. De verdiepingsvensters zijn een klein venster boven de deur en aan weerszijden een slaapkamervenster met stalen ramen. De westelijk kopgevel is een topgevel met links op de begane grond een groot venster met driedelig stalen raam van de woonkamer en twee verdiepingsvensters. De gevel wordt bekroond door een uit het muurvlak voortkomende opgemetselde schoorsteen. De gevelcompositie wordt mede bepaald door het rechts aan de gevel (b.g.) bevestigde houten muurhek voor rozen en klimplanten.
De zuidelijke langsgevel bevat op de begane grond een venster met vierruits stalen raam (1.) en een breed venster met achtruits stalen raam (r.). Op de verdieping bevinden zich een tweedelig venster boven het linker woonkamervenster en twee kleinere éénruitsvenster boven het rechter kamerraam.
De oostelijke kopgevel is door middel van het tussenlid verbonden met de schuur. De gevel is voorzien van een opgemetselde schoorsteen als die op de westgevel.
Het eveneens onder een met pannen gedekt zadeldak staande tussenlid bevat aan noordzijde een dubbele opgeklampte deur onder tweedelig bovenlicht en een venster er rechts van. De zuidzijde bevat een enkele deur met gedeeld bovenlicht en een venster hier links van. Het huis heeft nog de oorspronkelijke ruimteïndeling, die echter voor de bescherming van ondergeschikt belang is.

Redengevende omschrijving
De pachterwoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 •  De boerenwoning is van cultuurhistorische waarde als onderdeel van een boerderij die een bijzondere plaats inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van deze speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde woning,
 •  De woning is van architectuurhistorisch belang vanwege de sobere vormgeving, die karakteristiek is voor de bouwtijd,
 • De woning is tevens van belang vanwege de grote mate van gaafheid en vanwege de herkenbaarheid,
 • De woning heeft ensemblewaarde als belangrijk onderdeel van een complex, dat karakteristiek is voor de polder en in nauwe relatie staat tot de overige bebouwing in de Noordoostpolder,

B – Schuur

Uiterdijkenweg 33, Luttelgeest
Postcode: 8315 PN
Complexnr.: FLV-R-1401
Nr. complexonderdeel: FLV-R-1401b
OBJECTGEVENS

Inleiding

De boerderij voor gemengd bedrijf is in 1952 gebouwd op kavel R94 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen SCHUUR is een montageschuur met langsdeel van het type PD9. De geprefabriceerde schuur is ontworpen door A.D. van Eck van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken in samenwerking met de firma N.V. Schokbeton te
Kampen, de fabrikant van de betonnen prefabelementen. De ontwerpen voor de andere genoemde gebouwen zijn eveneens afkomstig van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer Afdeling Noordoostpolderwerken.

Omschrijving
Vanuit een rechthoekige plattegrond in betonnen elementen opgetrokken schuur onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak. Op het dak staat een reeks van vijf cilindrische ventilatiekokers met afdekkapjes.
In de op het noorden gerichte kopgevel is het jaartal 1951 vermeld, het jaar waarin de betonnen geveldelen zijn gegoten. De gevel wordt geleed door de verstevigingsribben.
De gevel bevat van links naar rechts een klein toiletraam, een brede schuifdeur voor de tas, drie zesruits- vensters met ventilatierichel in de onderdorpels, twee onder een drieruits bovenlicht staande, uit een boven- en een onderdeur samengestelde staldeuren en vervolgens drie vensters als die links van deze deuren. De geveltop wordt in de punt verlevendigd door een open rasterpatroon, waarin de rechthoeken om en om zijn ingevuld met andreaskruisen.
De oostelijke langsgevel (tasgevel) is van rechts naar links voorzien van twee blinde segmenten, een opgeklampte deur onder een drieruits-bovenlicht, twee blinde segmenten, een segment met een zesruits-venster, twee blinde segmenten, een zesruits-venster, wederom twee blinde gevelsegmenten, vervolgens een schuifdeur, een blind segment, een zesruits-venster en geheel links vijf blinde segmenten voor de varkensstal, waarvan de meest linkse smaller is. De zuidelijke kopgevel heeft een symmetrische indeling met van links naar rechts een uit een boven- en een onderdeur samengestelde staldeur onder een drieruits-bovenlicht, een gekoppeld vierruits- en een zesruits-venster met ventilatieopening in de onderdorpels, wederom een staldeur als die
links in de gevel. In het midden van de gevel staan vier gekoppelde zesruits vensters als de hiervoor genoemde. De vensters en de deuren in het rechter geveldeel staan spiegelbeeldig ten opzichte van die in het linker geveldeel. De opengewerkte top van de gevel is identiek aan die van de noordgevel. De westelijke langsgevel (stalgevel) is van rechts naar links ingevuld met één vierruits en zes zesruits-vensters als die in de kopgevels, een uit een boven- en een onderdeur samengestelde staldeur onder driedelig bovenlicht en vervolgens achts venster als die rechts van de deur.
Het voor de bescherming van ondergeschikt belang zijnde inwendige van de schuur is in de loop van de tijd enigszins gewijzigd. De ongelijkbenige kniespanten van gelamineerd hout, die slechts de tasruimte overspannen, zijn gehandhaafd.

Redengevende omschrijving
De schuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische enarchitectuurhistorische waarde.

 • – De schuur is van cultuurhistorische waarde vanwege de plaats die ze inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van deze speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde landbouwschuur.
 • De schuur is van algemeen architectuurhistorisch belang vanwege de innovatieve waarde op bouwtechnisch gebied en vanwege de  materiaaltoepassing.
 • De schuur is tevens van belang vanwege de ruime mate van gaafheid en vanwege de herkenbaarheid.
 • De schuur heeft ensemblewaarde als een essentieel onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de Noordoostpolder.
 • De schuur heeft bovendien zeldzaamheidswaarde vanwege de hiervoor genoemde
  kwaliteiten.

C – Bijschuur

Uiterdijkenweg 33, Luttelgeest
Postcode: 8315 PN
Complexnr.: FLV-R-1401
Nr. complexonderdeel: FLV-R-1401c
OBJECTBESCHRIJVING

Inleiding
Boerderij voor gemengd bedrijf, in 1952 gebouwd op kavel R94 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. De betonnen montageschuur is van het type PD9. De vrijstaande woning is van het type La. De BIJSCHUUR is een kapschuur van het type G3, die evenals de andere gebouwen op het erf is ontworpen door de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer Afdeling Noordoostpolderwerken. Door onder meer een ingrijpende gevelwijziging is de schuur voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Omschrijving
De bij schuur is opgetrokken in baksteen vanuit een rechthoekige plattegrond en staat onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak, waarvan het noordelijke dakschild langer is. De schuur heeft door diverse wijzigingen veel van het oorspronkelijke aanzien verloren. De noordelijke langsgevel is voorzien van drie getoogde gevelopeningen voor de mestluiken. De westelijke kopgevel is voorzien van brede schuifdeuren en een klein betonnen venster onder rollaag er rechts van. De oostelijke kopgevel bevat een uit een onder- en een bovendeur samengestelde deur met bovenlicht
onder rollaag en een klein betonnen venster rechts ervan. De zuidelijke langsgevel is nieuw. Het betreft een gemetselde invulling van de oorspronkelijk open schuurzijde. Het inwendige is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Redengevende omschrijving
De schuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde.

 • De schuur heeft cultuurhistorisch waarde vanwege de plaats die ze inneemt in de ontwikkeling van de boerderijenbouw in Nederland en vanwege de typologie van deze speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde schuur.
 • De schuur heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing en vanwege de specifieke relatie tot de Noordoostpolder.

0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *