Gemeentelijke monumenten Noordoostpolder

bron : Gemeente Noordoostpolder en Wikipedia

Ens 14 woningen

Kerkplein 2-28

Postcode: 8307 AP
Aantal onderdelen: 3 (14)
Complexnr.: EN1116
Nrs. Complexonderd: EN11a;EN11b;EN16

COMPLEXOMSCHRIJVING

Kerkplein2

Inleiding

De 14 WONINGEN aan het Kerkplein zijn in 1951 en 1952 gebouwd voor de huisvesting van arbeiders, in opdracht van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De drie rijtjes woningen (twee keer zes en één keer twee) zijn van het type U en UI. De woningen met de nrs. 2 t/m 12 en 14-16 zijn van het type U en zijn gebouwd in 1951. De vrijwel identieke woningen met de nrs. 18 t/m 28 zijn van het type UI en zijn een jaar later gerealiseerd. De woningen zijn gebouwd naar ontwerp van de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De woningen omsluiten aan de noordoost- en de zuidoostzijde het Kerkplein dat wordt gedomineerd door een kerkgebouw.

Omschrijving
Drie rijtjes vanuit een rechthoekige plattegrond in baksteen opgetrokken, onderkelderde hoge woningen met rechtgesloten gevelopeningen in één bouwlaag onder zadeldak. Op het plein georiënteerde voorgevels, die tevens van belang zijn als gevelwanden die het plein omsluiten. De achtergevels en het inwendige van de woningen zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang, evenals de achtertuintjes met de eveneens onder zadeldak staande, bakstenen schuurtjes.

Redengevende omschrijving
De woningen zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde.

 • De woningen zijn van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de naoorlogse sociaaleconomische ontwikkelingen in Nederland in het algemeen en vanwege de ontwikkeling van de Noordoostpolder in het bijzonder.
 • De woningen hebben stedenbouwkundige en ensemblewaarde als onderdeel van een allesomvattend stedenbouwkundig plan en omdat ze essentieel zijn voor het besloten karakter van het plein.
 • De woningen zijn tevens van belang vanwege hun herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Kerkplein 2-12, Ens

De 14 WONINGEN aan het Kerkplein zijn in 1951 en 1952 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken gebouwd voor de huisvesting van arbeiders. De zes in 1951 gebouwde woningen in dit rijtje van zes zijn, evenals de dubbele woning ernaast, van het type U. De woningen zijn gebouwd naar ontwerp van de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De woningen omsluiten het door de kerk gedomineerde plein dat daardoor een besloten karakter heeft.

Omschrijving

Vanuit een rechthoekige plattegrond, in schone baksteen opgetrokken rijtje van zes, onderkelderde woningen met een zolderverdieping. De woningen staan onder een met opnieuw verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met bakstenen schoorstenen en rechthoekige houten dakkapellen met plat dak en openslaande ramen. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten.
Gevel aan straatzijde met boven gemetselde stoepjes staande glasdeuren binnen een uitgemetselde omlijsting van crème geschilderde baksteen en betonnen latei. Beurtelings links of rechts van de deur een groot venster voor de woonkamer. Aan de andere kant van de deur een onder rollaag staand keukenvenster, evenals de kamervensters voorzien van een onderdorpel van grèstegels. Het keukenvenster van de hoekwoningen is kleiner.
De kopgevels zijn evenals de kopgevels van de andere rijtjes voorzien van drie vensters onder rollaag. De toppen van de kopgevels worden bekroond door een schoorsteen met een deels uitgemetselde schoorsteenschacht.

De – evenals het inwendige van de woningen – voor de bescherming van ondergeschikt belang zijnde achtergevels zijn per woning voorzien van een deur (oorspronkelijk met kruisraam), een klein venster aan de ene kant en een groter venster aan de andere kant van de deur. Onder in de gevel een klein keldervenster. Uit de basis van het dakschild steken dakkapellen. De hoekwoningen bezitten aan de achterzijde één houten dakkapel met plat dak en venster met openslaande ramen. De andere woningen bezitten er twee.
Een aantal van de bakstenen schuurtjes achter de woningen maakte deel uit van de oorspronkelijke opzet en staan met de nok loodrecht op de nok van het woonblok. De andere schuurtjes zijn vervangen.

Redengevende omschrijving

De woningen zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde.

 • De woningen zijn van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de naoorlogse sociaaleconomische ontwikkelingen in Nederland in het algemeen en vanwege de ontwikkeling van de Noordoostpolder in het bijzonder.
 • De woningen hebben stedenbouwkundige en ensemblewaarde als onderdeel van een allesomvattend stedenbouwkundig plan en omdat ze essentieel zijn voor het besloten karakter van het plein.
 • De woningen zijn tevens van belang vanwege hun herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Kerkplein 14-16, Ens

De 14 WONINGEN aan het Kerkplein zijn in 1951 en 1952 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken gebouwd voor de huisvesting van arbeiders. De twee in 1951 gebouwde woningen van dit blokje zijn, evenals de woningen in het rijtje ernaast, van het type U. De woningen zijn gebouwd naar ontwerp van de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De woningen omsluiten het door de kerk gedomineerde plein dat daardoor een besloten karakter heeft.

Omschrijving

Vanuit een rechthoekige plattegrond, in schone baksteen opgetrokken blokje van twee onderkelder woningen met een zolderverdieping. De woningen staan onder een met opnieuw verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met bakstenen schoorstenen en rechthoekige houten dakkapellen met plat dak en openslaande ramen. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten.
Gevel aan straatzijde met boven gemetselde stoepjes staande glasdeuren binnen een uitgemetselde omlijsting van crème geschilderde baksteen en betonnen latei. Beurtelings links of rechts van de deur een groot venster onder dunne latei voor de woonkamer. Aan de andere kant van de deur een kleiner keukenvenster met onderdorpel van grèstegels als die van de woonkamer.
De kopgevels zijn evenals de kopgevels van de andere rijtjes voorzien van drie vensters. De toppen van de kopgevels worden bekroond door een schoorsteen met een deels uitgemetselde schoorsteenschacht. De – evenals het inwendige van de woningen – voor de bescherming van ondergeschikt belang zijnde achtergevels zijn per woning voorzien van een deur (oorspronkelijk met kruisraam), een klein venster aan de ene kant en een
groter venster aan de andere kant van de deur.
Onder in de gevel een klein keldervenster. Uit de basis van het dakschild steken rechthoekige houten dakkapellen met plat dak en venster met openslaande ramen. De bakstenen schuurtjes achter de woningen maakten deel uit van de oorspronkelijke opzet.
De schuurtjes van deze dubbele woning staan met de nok loodrecht op de nok van het woonblok.

Redengevende omschrijving

De dubbele woning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde.

 •  De woningen zijn van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de naoorlogse sociaaleconomische ontwikkelingen in Nederland in het algemeen en vanwege de ontwikkeling van de Noordoostpolder in het bijzonder.
 • De woningen hebben stedenbouwkundige en ensemblewaarde als onderdeel van een allesomvattend stedenbouwkundig plan en omdat ze essentieel zijn voor het besloten karakter van het plein.
 • De woningen zijn tevens van belang vanwege hun herkenbaarheid en de gaafheidvan het exterieur.

Kerkplein 18-28, Ens

De 14 WONINGEN aan het Kerkplein zijn in 1951 en 1952 gebouwd als arbeiderswoningen in opdracht van de Directie van de Wieringermeer afdeling
Noordoostpolderwerken. Dit in 1952 gebouwde rijtje bevat zes woningen van het type UI.
Ze zijn gebouwd naar ontwerp van de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De woningen omsluiten het door de kerk gedomineerde plein dat daardoor een intiem (besloten) karakter heeft.

Omschrijving
Vanuit een rechthoekige plattegrond, in schone baksteen opgetrokken rijtje van zes onderkelderde woningen met een zolderverdieping. De woningen staan onder een met opnieuw verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met bakstenen schoorstenen en rechthoekige houten dakkapellen met plat dak en voor het merendeel openslaande ramen. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten. Gevel aan straatzijde met boven gemetselde stoepjes staande glasdeuren binnen een uitgemetselde omlijsting van crème geschilderde baksteen en betonnen latei. Beurtelings links of rechts van de deur een groot venster voor de woonkamer. Aan de andere kant van de deur een kleiner keukenvenster met onderdorpel van grèstegels, als die van het  woonkamervenster. Het keukenvenster van de hoekwoningen is kleiner.
De kopgevels zijn evenals de kopgevels van de andere rijtjes voorzien van drie vensters onder rollaag. De toppen van de kopgevels worden bekroond door een schoorsteen met een deels uitgemetselde schoorsteenschacht.
De – evenals het inwendige van de woningen – voor de bescherming van rijkswege van ondergeschikt belang zijnde achtergevels zijn per woning voorzien van een deur (oorspronkelijk met kruisraam), een klein venster aan de ene kant en een groter venster aan de andere kant van de deur.
Onder in de gevel een klein keldervenster. Uit de basis van het dakschild steken dakkapellen. De hoekwoningen bezitten aan de achterzijde één houten dakkapel met plat dak met venster. De andere woningen bezitten er twee. De bakstenen schuurtjes achter de woningen maakten deel uit van de oorspronkelijke opzet. De schuurtjes van de hoekwoningen staan met de nok loodrecht op de nok van het woonblok. De nokrichting van de andere schuurtjes (één per twee woningen) loopt evenwijdig met die van het woonblok. Een aantal schuurtjes dateert nog uit de bouwtijd. De overige zijn vervangen.

Redengevende omschrijving

De woningen zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige de en architectuurhistorische waarde.

 • De woningen zijn van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de naoorlogse sociaaleconomische ontwikkelingen in Nederland in het algemeen en vanwege de ontwikkeling van de Noordoostpolder in het bijzonder.
 • De woningen hebben stedenbouwkundige en ensemblewaarde als onderdeel van een allesomvattend stedenbouwkundig plan en omdat ze essentieel zijn voor het besloten karakter van het plein.
 • De woningen zijn tevens van belang vanwege hun herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.
0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *