scholen knop-kerken bruggen knop-gemalen knop-monumenten

Actie nodig om bedreigde kerken te behoeden voor sloop

Bron: Omroep Flevoland

Dertig gezichtsbepalende kerken in Noordoostpolder moeten beschermd worden, zodat ze voor de gemeenschap behouden blijven en niet ten prooi vallen aan de sloophamer. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van de gemeente een Kerkenvisie opstelden.

Het gaat om kerken die nu nog een religieuze functie hebben, maar wel steeds minder worden bezocht. Uit een inventarisatie van de onderzoekers blijkt dat er over 15 jaar waarschijnlijk in de hele gemeente (inclusief Emmeloord) nog maar tien kerken een religieuze functie hebben.

Buiten Emmeloord, in omringende dorpen zijn er op dit moment tien kerken wekelijks in gebruik. Zeven daarvan worden in hun voortbestaan bedreigd.

Hoeksteen
Kerken hebben vaak een prominente plek in de stad of de dorpen en waren decennialang de hoeksteen van de samenleving in de Noordoostpolder. Maar kerken lopen leeg. En daarmee komt het behoud van de gebouwen ook in gevaar, stelt onderzoeksbureau Kathedraaldenkers in zijn verslag aan de gemeente. Het bureau noemt dit zorgelijk.

Volgens Kathedraaldenkers behoren de kerken tot het DNA van de polder. Ze zouden uit cultuurhistorisch oogpunt daarom behouden moeten worden. Maar op dit moment zijn ze onvoldoende beschermd tegen sloop.

Monumentale status
Elf kerken in Noordoostpolder hebben de status van monument. Maar volgens de onderzoekers verdienen veel meer kerken in Noordoostpolder een monumentale status, omdat ze een bijzondere waarde hebben. De gemeente zou hier zo snel mogelijk werk van moeten maken.

De onderzoekers doen een oproep om ‘om te denken’. Kerken die niet meer gebruikt worden, moeten een andere, niet-religieuze functie krijgen. Dit is in Noordoostpolder al zeventien keer gebeurd. Herbestemmen is populair. Maar door de grote druk op de woningmarkt worden afgedankte kerken nu meestal omgebouwd tot woningen. Daarmee gaat de ontmoetingsfunctie van een kerk verloren en kan de kerk zelfs uiteindelijk alsnog gesloopt worden.Maatschappelijke functie nodig
De onderzoekers vinden dat de gemeente zou moeten kijken of een kerkgebouw ook een uitgebreidere maatschappelijke functie zou kunnen krijgen. Er zou bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum of gezondheidscentrum in kunnen komen. En door het bredere gebruik van het gebouw kan zo’n kerk misschien dan zelfs op zondagen beschikbaar blijven voor kerkdiensten.

De Kerkenvisie wordt volgende week voor het eerst door de gemeenteraad besproken tijdens een commissievergadering.

Bron: Omroep Flevoland

Monumentenorganisatie wil helpen bij veiligstellen naoorlogse kerken in NOP

Monumentenorganisatie Het Cuypersgenootschap wil de gemeente Noordoostpolder helpen om weinig of niet gebruikte kerkgebouwen in de gemeente veilig te stellen voor de toekomst. Dat heeft de landelijke stichting per brief aan de gemeente laten weten. Volgens het genootschap zijn de hoeveelheid en de gaafheid van de naoorlogse kerken in de Noordoostpolder landelijk gezien uniek en is er daarom alle reden om zuinig te zijn op dit erfgoed.

De stichting reageerde met de brief op de Kerkenvisie die onlangs in opdracht van de gemeente is opgesteld. De opstellers van die visie adviseren om meer kerkgebouwen in Emmeloord en de dorpen een monumentale status te geven. Zo kan worden voorkomen dat ze allemaal verbouwd worden tot woning, hun beschermde status verliezen en in de toekomst mogelijk zelfs gesloopt worden.

Volgens het Cuypersgenootschap beschikt de gemeente Noordoostpolder over diverse belangrijke kerkgebouwen. “Het zijn veelal gebouwen uit de periode van de wederopbouw; de pioniersjaren na de inpoldering. Veel bekende architecten werden aangetrokken om de kerken in het gebied vorm te geven. Alle voor de tijd kenmerkende stijlen en stromingen zijn op hoog niveau aanwezig.”

‘Voorkom sloop kerken’
Om een snelle sloop van bijzondere gebouwen te voorkomen is volgens de stichting een goed beschermingsbeleid van groot belang: “Zonder vooraf toegekende monumentenstatus staat een gemeente met lege handen wanneer een eigenaar wil slopen. Een sloopmelding voor een onbeschermd gebouw kunt u niet weigeren. Tijdig beschermen is daarom van belang.”

Een monumentenstatus maakt het volgens de stichting voor eigenaren ook makkelijker om provinciale of landelijke subsidies aan te vragen voor het behoud of voor herbestemming van de kerk.

Bron: Omroep Flevoland