Gemeentelijke monumenten Noordoostpolder

bron : Gemeente Noordoostpolder en Wikipedia

Bomenweg 22, Emmeloord

Onderdelen:  A en B

Complexnr.: FlV-R-118
Nrs. complexonderdelen: FLV-R-118a;FLV-R-118b A en B

COMPLEXBESCHRIJVING

Klein agrarisch complex bestaand uit een evenwijdig aan de weg staande boerderij en een bijbehorende, vrijstaande schuur met varkensstal en wagenberging, die met de voorzijde is gericht op de kopgevel van het bedrijfsgedeelte van de boerderij.

Redengevende omschrijving
De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 •  De boerderij heeft de cultuurhistorische waarde, omdat zowel de boerderij als de bijbehorende schuur behoren tot types die speciaal zijn ontworpen voor  de Noordoostpolder. Ze zijn derhalve tevens bijzondere uitdrukkingen van een geografische en landschappelijke ontwikkeling. Ze zijn bovendien, van belang vanwege hun pionierskarakter.
 •  Het complex is van architectuurhistorische waarde omdat in het bedrijfsgedeelte van het hoofdgebouw gebruik is gemaakt van spanten die kenmerkend zijn voor de boerderijen in de Noordoostpolder. Daardoor is de boerderij van belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek.
 •  De boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang tussen de samenstellende onderdelen van het complex, vanwege de bijzondere relatie met de verkaveling en de overige landelijke bebouwing van de polder, en als onderdeel van een omvangrijk geheel, dat van (inter)nationaal belang is.
 • Het boerderij complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en vanwege de gaafheid van het exterieur en delen van het interieur.

Bomenweg22

Boerderij

Inleiding

In opdracht van de Directie van de Wieringermeer op kavel 01OO gebouwde traditionele boerderij voor gemengd bedrijf met dwarsdeel van het type CS.var., waarbij het woongedeelte afwijkt van het standaardtype C5. De BOERDERIJ met dwarsdeel is gebouwd in 1951 naar een ontwerp van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De bij schuur is van het type H4 en is eveneens gebouwd in 1951.

Omschrijving

In schone baksteen opgetrokken boerderij onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met halfronde dakgoten, twee gemetselde schoorstenen boven het smallere woongedeelte en een rechthoekige, zinken ventilatiekoker boven het bedrijfsgedeelte met wolfsend.
Het bedrijfsgedeelte heeft een zuiver rechthoekige plattegrond. Het woongedeelte is smaller. De gevelopeningen zijn rechtgesloten. De kopgevel van het evenwijdig aan de weg staande woongedeelte van de boerderij is symmetrisch ingedeeld met op de begane grond twee vensters met een enkel raam onder rollaag. De vensters op de zolderverdieping staan eveneens onder rollaag, maar hebben openslaande kruisramen.
De gevel wordt bekroond door een als tuit fungerende, vanuit de gevel opgemetselde schoorsteen. De gevel heeft uitmetselingen bij de dakaanzetten.
De naar de weg gekeerde langsgevel heeft een terugliggend linker deel dat behoort bij het woongedeelte. In deze gevelpartij staan van links naar rechts een eenruits-venster en een vernieuwde deur binnen een teruggemetselde, wit geschilderde omlijsting met segmentboog. Boven de deur bevindt zich een kleine dakkapel met openslaande ramen.
De deels in de gevel staande en voor een deel uit de kap stekende houten dakkapel heeft openslaande ramen en een zadeldakje met flauw hellende dakschilden. De smalle lichtspleet rechts van de deur is van het toilet. In het bedrijfsgedeelte staan van links naar rechts twee vensters met betonnen tweeruits ramen, aan kruisgeheng hangende hoge, opgeklampte baanderdeuren, die de kap oplichten en vervolgens weer twee vensters met betonnen tweeruits ramen.
De vrijwel symmetrische kopgevel van het bedrijfsgedeelte bevat op de begane grond drie deuren onder drie- of vierruits bovenlicht en rollaag. De  uitenste deuren zijn samengesteld uit een boven- en een onderdeur. Pal onder het wolfseind staan openslaande zolderluiken onder een vierdelig  ovenlicht en een bovendorpel met een eveneens vierdelige ventilatieopening. De gevelhoeken zijn licht uitgemetseld onder de dakaanzetten. De achterste langsgevel bevat van links naar rechts in het bedrijfsgedeelte vijf stalvensters met betonnen tweeruits ramen en ventilatieopeningen in de onderdorpels, opgeklampte deeldeuren en vervolgens een venster met betonnen raam zonder ventilatieopening, een toegevoegde deur, een brede, tussen wit geschilderde lisenen staande vensterpartij met driedelig raam voor de speelkamer, en een smaller venster met een enkel raam voor de keuken. Het smalle dwarse geveldeel van de keuken heeft een uitgemetselde dakaanzet. Het grote woonkamervenster in het terugliggende deel van de gevel is eveneens éénruits.
De boerderij is inwendig gewijzigd, waarbij onder meer de ruimteindeling van het woongedeelte is veranderd. Het bedrijfsgedeelte is voorzien van twee NEMAHO spanten; gelijkbenige, volwandige, gebogen kniespanten van verlijmd hout.

Redengevende omschrijving

De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 •  De boerderij heeft cultuurhistorische waarde omdat het behoort tot een type dat speciaal is ontworpen voor de Noordoostpolder en als zodanig tevens een bijzondere uitdrukking is van een geografische en landschappelijke ontwikkeling. De boerderij is bovendien van belang vanwege het pionierskarakter.
 • De boerderij heeft architectuurhistorische waarde omdat in het bedrijfsgedeelte gebruik is gemaakt van spanten die kenmerkend zijn voor de boerderijen in de Noordoostpolder, waardoor de boerderij van belang is voor de geschiedenis van de bouwtechniek.
 • De boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere functionele en visuele samenhang tussen de complexonderdelen, als essentieel onderdeel van de karakteristieke polderbebouwing, vanwege de specifieke relatie tot de verkaveling van de Noordoostpolder en als onderdeel van een omvangrijk geheel, dat van (inter)nationaal belang is.
 • Het complex is tevens van belang vanwege de architectonische gaafheid van in- en exterieur en vanwege de herkenbaarheid.

Bijschuur

Inleiding

In opdracht van de Directie van de Wieringermeer op kavel OIOO gebouwde traditionele akkerbouwboerderij van het type CSv.var.. De boerderij is gebouwd in 1951 naar een ontwerp van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De BIJSCHUUR is een kapschuur met een deels open wagenberging en een varkensstal. Deze bijschuur is van het type H4 en is
eveneens gebouwd in 1951.

Omschrijving

De bijschuur is een deels open, deels gesloten, onder zadeldak staande schuur met een korter, naar de boerderij gericht en een langer achterste dakschild, die beide zijn gedekt met vernieuwde Hollandse pannen.
Het linker gedeelte van de naar de boerderij gerichte langszijde maakt deel uit van het als varkenshok gebouwde, in schone baksteen opgetrokken gesloten deel van de schuur.
Het bevat een onder rollaag staand venster met tweedelig betonnen raam en een uit een boven- en onderdeur samengestelde staldeur met bovenlicht. De  echter gevel van het varkenshok is blind. De kap boven het grotere open deel van de schuur – oorspronkelijk de wagenberging – rust aan de voorzijde op drie houten, op betonnen poeren staande palen. De rechter kopgevel van de schuur is blind en voorzien van uitgemetselde dakaanzetten. De langsgevel aan de achterzijde is eveneens blind.
De linker kopgevel bevat twee op maaiveldniveau staande getoogde gevelopeningen, die aan de achterzijde worden afgesloten door mestluiken. Tegen de rechter hoek staat een venster als die in de voorgevel. De dakaanzetten van deze gevel zijn eveneens uitgemetseld.

Redengevende omschrijving

De schuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 •  De schuur heeft cultuurhistorische waarde omdat het behoort tot een van. de types die speciaal zijn ontworpen voor de Noordoostpolder en als zodanig tevens bijzondere uitdrukkingen zijn van een geografische en landschappelijke ontwikkeling. De schuur is bovendien van belang vanwege het pionierskarakter.
 • De schuur heeft ensemblewaarde als onderdeel van een complex, waarvan de samenstellende onderdelen een sterke visuele en functionele samenhang hebben, vanwege de bijzondere relatie met de polderverkaveling en de overige landelijke bebouwing in de polder en als onderdeel van een omvangrijk geheel, dat van – (inter)nationaal belang is.
 •  De schuur is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en vanwege de gaafheid
  van het exterieur.

0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *