Het wapen van Noordoostpolder

Schokland met het plaatsje Emmeloord werd rond de 11e eeuw geregeerd door de Heren van Kuinre. Deze roofridders komen rijkelijk terug in het wapen van Noordoostpolder.

Bij Koninklijk besluit op 16 juli 1963

 1. Linksboven:
  Achtergrondkleur azuur (blauw) met een zilveren Lely
  De Lely is natuurlijk voor minister van Waterstaat dr.ir. C. Lely, de “grand old man” van de Zuiderzee.
 2. Rechtsboven:
  Achtergrond in goud met een  burcht, kleur sabel.
  Het graafschap Kuinre omvatte de gehele tegenwoordige Noordoostpolder plus een gebied tussen Weststellingwerf en Vollenhove.
 3. Linksonder:
  Achtergrond kleur goud met Vijf strepen in kleur ‘ keel’
  Afgeleid van het oude wapenschild van Kuinre
 4. Rechtsonder :
  Achtergrond kleur azuur met een penning van zilver
  Kuinre had het muntrecht. Het muntatelier heeft in Emmeloord (Schokland) gestaan.

Zowel het wapen als de gemeentevlag zijn ontworpen door mr. G.A. Bontekoe, burgemeester van Ooststellingwerf.

Gemeentevlag en gemeentewapen

De kleuren van de vlag zijn ontleend aan het wapen. Alleen het geel en zwart is weggelaten.

Voor de burcht is rood gekozen omdat rood een beter kleuraccent geeft.

De lely is natuurlijk ontleend aan minister van Waterstaat dr.ir. C. Lely, de “grand old man” van de Zuiderzee.

De gemeenteraad stelde op 28 augustus 1963 de gemeentevlag vast.

Flevolandse vlag.

Flevoland is bijna geheel op het water veroverd gebied. Symbolen van die overwinning staan daarom prominent op onze vlag.

 • Blauw staat voor het water
 • Geel voor de golvende korenvelden, het koolzaad en de akkerbouw.
 • Groene baan symboliseert het landschap van Flevoland.
 • Linksboven ziet u een lelie. Dat is het familiewapen van ir. Cornelis Lely, de grondlegger van het Zuiderzeeproject.

De vlag is bedacht door het Amsterdamse bureau BRS en het provinciaal bestuur. Onze driekleur wapperde voor het eerst op 9 januari 1986 tijdens de bijzondere vergadering van de Staten ter gelegenheid van de proclamatie van de provincie. Bij de presentatie was Koningin Beatrix en Prins Claus aanwezig.

Gemeentewapen van glas in raadzaal

5 juli 2012

wapen-noordoostpolder-glasTijdens de bijzondere raadsvergadering ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de gemeente werd uitgebreid stil gestaan bij het ontstaan van het gemeentewapen. Dat wapen ontbrak tot nu toe in de raadszaal, onder andere omdat het niet past in de moderne uitstraling van de zaal. De gemeente heeft nu een eigentijdse uitvoering in glas laten maken door Sylva Kilian en Ingrid Cordes van de firma GlasXtra uit Emmeloord. Voor de onthulling haalde burgemeester Aucke van der Werff drie voorgangers naar voren: Roel Hofstee Holtrop (1981-’88), Menno Knip (’89-’98) en Willem ridder van Rappard (’98-2010). Zij verwijderden met z’n vieren het doek, dat tot dan toe voor het wapen hing. De eerste twee burgemeesters van de Noordoostpolder, François van Panthaleon baron van Eck (’62-’73) en Gauke Loopstra (’73-’80), zijn inmiddels overleden.

4-burgemeesters

Huidige beeldmerk Gemeente Noordoostpolder

2022 is een jubileumjaar

 • Emmeloord is 80 jaar oud
 • Gemeente Noordoostpolder is 60 jaar oud.

In 1936 werd begonnen met het aanleggen van de dijken rond de Noordoostpolder die in 1940 klaar waren. Daarna begon het droogmalen van het gebied.

De polder viel op 9 september 1942 officieel droog, dus
Emmeloord viert in 2022 zijn 80e verjaardag. We zien dan Jozef (of Asnath)

De gemeente Noordoostpolder is in 1962 gevormd, dus
Noordoostpolder viert dit jaar zijn 60e verjaardag. We zien dan Isaak (of Rebekka)

Twintig jaar geleden, ook feest :

40 60 nop

Beeldmerk Noordoostpolder 2017

Oude logo Gemeente Noordoostpolder

Vanaf 1968. De stijl kenmerkt zich door een logo, dat de eenheid van het gebied Noordoostpolder uitstraalt.
Het logo is een stilistische uiting van de contouren van Nederland met daarin Noordoostpolder, uitgevoerd in de kleuren blauw en groen.

Tekst krant: Dit zal het ,,herkenningsteken” van de gemeente Noordoostpolder zijn, wie weet hoeveel decennia lang. De ontwerper wil er mee aantonen dat in het hart van het overvolle Nederland nog wel ruimte is. Deze ,,blikvanger” zal ‘t papier van de afdeling Voorlichting van de Gemeente Noordoostpolder sieren, maar ook de advertenties, en straks mogelijk de TEVE-reclame. Kortom: het is een wapen in de strijd om de aandacht te krijgen, die men zo nodig heeft wil men toekomst en werkgelegenheid verzekeren.


Kiekendief

De Kiekendief is het symbool van Flevoland geworden

Toen Zuidelijk Flevoland in 1968 droog viel, nam het aantal bruine kiekendieven enorm in aantal toe, nadat hij jarenlang bijna verdwenen was. Er werd op grote schaal riet ingezaaid om de zeebodem sneller te laten opdrogen en verharden. Uitgestrekte rietvelden en uitgestrekte rustgebieden zorgden voor de terugkeer van de bruine kiekendief. Deze leeft van kikkers en jonge watervogels.

Het silhouet van De Kiekendief werd als logo ontworpen door grafisch vormgever Gert Udo, in opdracht van de regionale VVV.
Iemand heeft ooit dit logo uitgeknipt en op zijn auto geplakt. Het idee voor autostickers was geboren.

De VVV had jarenlang de rechten op gebruik van het beeldmerk, na het faillissement van deze organisatie in Flevoland, nam de provincie die over.

De sticker met de kiekendief siert nog altijd menige auto, maar het worden er wel steeds minder.

De autosticker is het meest zichtbare onderdeel, maar er zijn ook theelepels, beeldjes van brons of tin en muntjes van de kiekendief.
De nieuwe sticker ziet er iets anders uit dan de vorige en is in allerlei kleuren te koop: zwart, wit, groen, rood, blauw, zilver en grijs.
De kleur verschilt trouwens per gemeente.

Frans van der Ven

Met de provinciewording van Flevoland in aantocht heeft Frans van der Ven in 1985 geopperd om op basis van dit vignet een bronzen versie van De Kiekendief te creëren.
Op 9 januari 1986 werden de Flevopolders door toenmalig Koningin Beatrix uitgeroepen tot provincie. Daarbij onthulde zij de Bronzen Kiekendief in de hal van het provinciehuis. Het beeld is de mascotte geworden voor de nog prille provincie en als zodanig mogen bijdragen aan een zich ontluikende identiteit. Nog steeds worden beelden van de Bronzen Kiekendief gebruikt als afscheidscadeau, trofee, souvenir of relatiegeschenk. Na de eerste versie, de Kiekendief replica, zijn er in de loop der tijd behalve de Bronzen Kiekendief ook de Tinnen Kiekendief bijgekomen in verschillende formaten en uitvoeringen. In 2014 is er nog een Zilveren Kiekendief aan de serie toegevoegd.


Flevolands volkslied

Bladmuziek-Flevolands-Volkslied.jpg

klik hier

Wapen Flevoland

De officiële beschrijving van het wapen van de provincie Flevoland luidt als volgt:
“Golvend doorsneden van azuur (blauw) en zilver en over alles heen een zeeleeuw, golvend doorsneden van goud en azuur, getongd en genageld van keel en houdende in de rechtervoorklauw een lelie van zilver.
Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.”

De lelie is afkomstig uit het wapen van Cornelis Lely. De zeeleeuw is een verwijzing naar de geschiedenis van Flevoland en naar het feit dat Flevoland op de zee veroverd is. Het bovenlijf van de zeeleeuw is van goud en de staart is van azuur.

Omroep Flevoland heeft weer een prachtige ‘LEESTIP’ gemaakt over de gemeentevlaggen van de rest van Flevoland.

Waterschap Noordoostpolder

Waterschap Noordoostpolder fuseerde in 2000 met Waterschap Fleverwaard tot Waterschap Zuiderzeeland

“In zilver boven een burcht van keel, geopend en verlicht van het veld, met een opgetrokken valhek van sabel, beneden een schelvis van azuur; een schildzoom van azuur, waarin, uitgaande van het midden van de binnenzijden, de bovenhelften van vier lelies zijn uitgespaard. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.”

Het wapen is zilver van kleur met daarop een rode toren, de ingang is geopend en toont de kleur van het schild. Onder de toren een blauwe schelvis. Om het geheel heen een blauwe schildzoom met daarin vier keer de bovenzijde van een Franse lelie uitgesneden. Boven op het schild een gouden markiezenkroon.


Het Heemraadschap Fleverwaard en het kwantiteitswaterschap Noordoostpolder gingen in 1986 van start. Het waterkwaliteitsbeheer in de Noordoostpolder werd nog door het toenmalige Zuiveringsschap West-Overijssel uitgevoerd. Voor 1986 voerde het Rijk hoofdzakelijk de waterstaatszorg uit. Op 3 januari 2000 ging Waterschap Zuiderzeeland officieel van start; ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Noordoostpolder, Heemraadschap Fleverwaard en een deel van Waterschap Groot Salland.

Waterschap Fleverwaard

Waterschap Noordoostpolder fuseerde in 2000 met Waterschap Fleverwaard tot Waterschap Zuiderzeeland.

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Noordoostpolder fuseerde in 2000 met Waterschap Fleverwaard tot Waterschap Zuiderzeeland.

waterschap.png

Wapens van provincies van Nederland (wikipedia)

wapens-nederland.jpg

gemeentehuis-klok.jpgIn het gemeentehuis Noordoostpolder vindt u deze klok.
Natuurlijk Provincie Flevoland bovenin.

Wapens en vlaggen van de dorpen

Wat is een dorpswapen of wie bepaald een dorpsvlag.

In de Noordoostpolder heeft elk dorp een zogenaamd Dorpsbelang.
Deze verenigingen van dorpsbelangen hebben de dorpsvlaggen geïntroduceerd in de Noordoostpolder.
Een dorpswapen heeft geen juridische of wettelijke betekenis, dit in tegenstelling tot de wapens van Nederland, provincies, gemeenten en waterschappen. Het is dus puur een onderscheidingsteken, zoals in vroeger tijd, toen met het wapen de grenzen van de heerlijkheid, baronie, markizaat, graafschap of hertogdom werd aangegeven, omdat het aantal mensen dat kon lezen toen laag was.

Kraggenburg heeft geen wapen en is ook het enige dorp in de Noordoostpolder zonder dorpsvlag! Maar daarvan wilde Jules Overmars niets weten en mailde mij het ‘logo’ exemplaar van Kraggenburg. Maar een logo is geen wapen. Volgens de uitgangspunten voor een wapen moeten de afbeeldingen sterk versimpeld zijn weergegeven. Ook voldoet de vlag niet aan de regels van de Heraldiek. De vlag hoort dus niet in dit rijtje. Maar ja, ik ben geboren in de Voorstraat, dus … :-)

Schokland heeft geen dorpsraad en dus zeker geen dorpsvlag.
Emmeloord heeft als “stad” geen eigen stadswapen of stadsvlag.

“Vlagiaat” Biddinghuizen versus Marknesse

De in 2006 nieuw gekozen vlag van Biddinghuizen was meteen omstreden. Het afgebeelde logo leek namelijk als twee druppels water op het logo van de vlag van Marknesse.
Volgens Dorpsbelang Biddinghuizen bestond hun beeldkenmerk al bijna net zolang als hun dorp. Als bewijs daarvoor hebben ze een 35 jaar oude ansichtkaart. Maar Alie Nijdam, voormalig lid van dorpsbelang Marknesse is in het bezit van een nog ouder krantenknipsel waar het logo al als wapen van Marknesse is afgebeeld.
Het bestuur van dorpsbelang Biddinghuizen was overdonderd door de ontdekking en heeft Ina Tolsma gevraagd een nieuwe vlag te ontworpen.

De basis van de vlag die Tolsma maakte, staat nog altijd overeind. De vlag met de kleuren blauw (lucht en water, groen (provincie) en rood (tulpenvelden en de avondzon boven het Veluwemeer) bevat ook een ijsvogel, een vogelsoort die regelmatig te zien is rond het dorp.


Muntje

Ik bezit een herdenkingsmunt :  25 jaar dagblad “Het Nieuwe Land”. 1954 – 1979 Koninklijke Tijl bv
Het wapen op het muntje van het Nieuwe Land is het beeldlogo van de krant en beeld de winning van het nieuwe land uit het water uit. De krant kon het beeldrecht van het logo echter niet als merklogo vastleggen, omdat het door de krant gebruikte logo-wapen al in gebruik was door Marknesse en dateert al van 1959.

In 1983 is voor het eerst de dorpsvlag met het wapen in Marknesse gehesen.
Dus eerder dan de ruzie in 2006 met Biddinghuizen.

Het wapen van Urk

De blazoenering van het wapen luidt als volgt:

“Van lazuur, beladen met een schelvisch in zijne natuurlijke kleur.”
De kleur lazuur, ook wel aangeduid als ultramarijn, is een verfstof, en in de heraldiek de normale benaming voor “blauw”. De sterke binding die de vissersgemeenschap met de zee heeft, wordt door de blauwe kleur tot uitdrukking gebracht. De heraldische etiquette verbiedt echter in een wapen het gebruik van metaal op metaal of van kleur op kleur. Op voorstel van de Hoge Raad van Adel wordt daarom sinds 1955 de schelvis in zilver afgebeeld.

Toch is dit wapen een beetje aangepast : 

De gemeente Urk heeft het beeldrecht van het wapen bij het merkenbureau geregistreerd. Urk voorkomt hiermee dat het wapen commercieel kan worden gebruikt, zonder toestemming van de gemeente of zijn rechtsopvolgers. Hiermee voorkomt de gemeente ook dat in brochures de indruk kan worden gewekt dat commerciële partijen het wapen zouden kunnen misbruiken. Voor Wikipedia betekent het ook dat zij de Schelvis niet op exact dezelfde wijze mogen tekenen, omdat de afbeeldingen op Wikipedia rechtenvrij zijn en door een ieder gebruikt mogen worden.

Vlag van Urk

Beschrijving
“Blauw met een witte schelvis, langs de bovenzijde van de vlag een smalle, in twee horizontale banen van rood en wit verdeelde zoom en langs de onderzijde van de vlag een smalle, in twee horizontale banen van rood en wit verdeelde zoom, de zomen met een hoogte van elk 1/6 van de totale vlaghoogte.”
Achtergrond
De stichting voor Banistiek en Heraldiek maakte in 1964 het ontwerp. Het ontwerp stamt af van een oud gebruik in de scheepvaart, waarbij de kleuren van de Nederlandse vlag boven en onder zijn toegevoegd. Ook is het duidelijk afgeleid van het wapen van Urk. Urk heeft als vissersgemeenschap een sterke binding met de zee.