Gemeentevlaggen Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland

logo-Flevoland Weer een prachtige ‘LEESTIP’ van Omroep Flevoland.
Zaterdag 5 december 2020 
Elke gemeente heeft haar eigen vlag. Met daarop grote gekleurde vlakken en soms met afbeeldingen van dieren of planten. Elke vlag vertelt het verhaal over de geschiedenis van een gemeente. In onze jonge provincie hebben de vlaggen een andere geschiedenis dan in de rest van het land. In dit artikel leggen we je uit welke vlag bij welke gemeente hoort en wat de betekenis van de vlag is.

Almere

De vlag van Almere bestaat uit vier vlakken. In het witte vlak is een koggeschip afgebeeld. Op het zeil prijkt een witte lelie. Verder bestaat de vlag uit een rood, geel en blauw vlak.

Tekst gaat verder onder de foto

De blauwe kleur verwijst naar de scheepvaart op het Aelmere. Zo werd de Zuiderzee vroeger genoemd. De kogge is een verwijzing naar de schepen van vroeger. In de Kruidenwijk is in 1986 nog zo’n kogge opgegraven, die was gezonken rond 1425. De lelie op het zeil verwijst naar Cornelis Lely, de grondlegger van onze provincie. De vlag heeft een kruisvormig patroon en staat symbool voor het IJsselmeergebied. Blauw staat voor het water, geel voor zand en rood voor de ondergaande zon.

De vlag is uiteindelijk ontworpen door een ambtenaar van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (OL ZIJP). De OL ZIJP was het bestuur van het gebied van Almere voordat het een gemeente was. Er was destijds nog geen burgemeester, maar wel een landdrost. De vlag is sinds 1982 officieel in gebruik.

Dronten

De vlag van Dronten bestaat uit zeven verschillende witte driehoeken. De gemeente omschrijft het als: “Een zevental gestileerde en binnen een cirkelvorm gegroepeerde meerpalen”. Sinds 27 mei 1982 is de vlag officieel in gebruik.

Tekst gaat verder onder de foto

De zeven driehoeken representeren de zeven meerpalen. In het oorspronkelijke plan zou de gemeente zeven dorpen krijgen rondom de centrale plaats Dronten, zoals de groendorpen in Noordoostpolder rondom Emmeloord.

De palen staan onder andere voor de plaatsen Dronten, Abbert, Biddinghuizen, Burchtkamp, Larsen, Swifterbant en Zeewolde. De middelste paal moet Dronten voorstellen. Uiteindelijk zijn de dorpen Abbert, Burchtkamp en Larsen niet gebouwd. Zeewolde stond ingetekend op de kaart als dorp tussen Lelystad en Dronten. Dit dorp is ook niet gerealiseerd. Uiteindelijk is de naam Zeewolde wel gebruikt voor de gemeente ten zuiden van Almere.

Lelystad

De vlag van de gemeente Lelystad is geel met kobaltblauw. Links van het midden staat een blauwe zeshoek met daarin een afbeelding van lelie.

Tekst gaat verder onder de foto

Het geel staat symbool voor de dijken en het blauw voor het water. De lelie verwijst naar Cornelis Lely. De blauwe zeshoek rondom de plant staat voor de basaltblokken die de dijken van Flevoland vormen. De blauwe vlakken die afbuigen staan voor de letter L, ook een verwijzing naar Lely.

De vlag is ontworpen door Klaas Sierksma, de voorzitter van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek. In de jaren ’80 was er veel kritiek op Sierksma. De communistische partij CPN, de socialistische partij PSP en de politieke partij Radikalen (PPR) waren niet te spreken over het verleden van Sierksma. Hij zou in de Tweede Wereldoorlog hebben gewerkt voor de Duitsers.

In een artikel van de Leeuwarder Courant van 25 mei 1982 staat: “Sierksma is wegens activiteiten veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf.” Toch stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met het ontwerp en is de vlag sinds 1982 in gebruik als gemeentevlag.

Noordoostpolder

De vlag van Noordoostpolder is azuurblauw met wit. Links bovenin is een rode burcht afgebeeld, linksonder is een lelie te zien. Sinds 28 augustus 1963 is de vlag officieel in gebruik.

Tekst gaat verder onder de foto

De rode burcht staat voor het graafschap Kuinre. De burcht werd bewoond door de graven. De plek waar Noordoostpolder nu ligt was vroeger een deel van het graafschap. De rode kleur is gekozen omdat het een beter kleuraccent geeft dan zwart. De lelie staat voor Cornelis Lely. Ook in deze vlag staan de hoekse vlakken voor de letter L, verwijzend naar de ingenieur en waterbouwkundige.

Na het droogvallen van de polder werden er vlakbij het dorp Kuinre resten gevonden van burchten. Daarmee denkt men dat het hart van de graafschap wel eens in de polder zou hebben gelegen. De burchten zijn in de loop van de tijd opgeslokt door de zee.

Alle dorpen, op Kraggenburg na, hebben ook hun eigen dorpsvlag. Zo heeft Ens een vlag met drie ganzen, Rutten heeft een vlag met een afbeelding van een grote letter R en op de vlag van Tollebeek staat een hert. Meer over de dorpsvlaggen kan je hier lezen.

Urk

De vlag van Urk is kenmerkend door de grote witte schelvis midden op de vlag. Deze staat in een blauwe achtergrond met eromheen rode en witte banen. De vlag is sinds 9 april 1965 de officiële gemeentevlag van het vroegere eiland.

Tekst gaat verder onder de foto

De vlag sluit aan bij de Nederlandse scheepvaarttraditie, waar Urk alom bekend om staat. De blauwe kleur staat voor water en visserij. De schelvis staat voor de sterke binding die de vissersgemeenschap heeft met de zee. De kleuren rood en wit vormen samen met het blauw de Nederlandse vlag.

Ook deze vlag is ontworpen door de stichting voor Banistiek en Heraldiek.

Zeewolde

De vlag van Zeewolde heeft een gele diagonale baan in het midden. Daaromheen twee groene banen die overgaan naar twee blauwe vlakken.

Tekst gaat verder onder de foto

Het geel staat symbool voor het graan op de akkers en de stranden langs de randmeren. Het groen beeldt het bosgebied en de weiden uit. Het blauw staat voor de zee waar Zeewolde uit gewonnen is. De keuze voor de diagonale banen is gebaseerd op een dynamische beweging. Dat moet de gemeenschap van Zeewolde kenmerken.

De vlag van Zeewolde is officieel sinds 16 augustus 1984 en ontworpen door Piet Jellema. Hij was destijds hoofd ontwikkelingen en beheer bij de gemeente.

Flevoland

De vlag van Flevoland bestaat uit vier kleuren: Blauw, geel, groen en wit. In het blauw staat een witte lelie. Verder vormen de drie kleuren een golf.

Tekst gaat verder onder de foto

Het blauw representeert het water, waar Flevoland uit gewonnen is. In het blauw staat ook een lelie, verwijzend naar Cornelis Lely. Het geel staat voor de golvende korenvelden, het koolzaad en verwijst naar de akkerbouw. De groen staat symbool voor het groene landschap van Flevoland.

De vlag is bedacht door het Amsterdamse bureau BRS is samensprak met de provincie. Op 9 januari 1986 wapperde de vlag voor het eerst toen de Flevoland officieel een provincie werd. Daarbij waren Koningin Beatrix en Prins Claus aanwezig.

.