Schokkerhaven

Wat is het niet:

Schokkerhaven is geen dorp in de Noordoostpolder.
Het hoort niet thuis in het rijtje Emmeloord en de kring van 11 dorpen.

Schokkerhaven heeft dus ook geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Wat is het wel:

Schokkerhaven is een buurtschap, gelegen rond een jachthaven aan het Ketelmeer. Het ligt ten zuidwesten van het voormalige eiland Schokland (waaraan het zijn naam ontleent) en ten zuidoosten van het dorp Nagele, waar het administratief en ook voor de postadressen toe wordt gerekend.

De jachthaven heet Marina Schokkerstrand.

ANWB SchokkerhavenVerwarrend ?

Zelfs de ANWB had een officieel blauw richtingbord nabij Nagele staan.
Tot 2019. Sinds 2020 is het verdwenen.
En ach, Ketelhaven is ook geen dorp in Oostelijk Flevoland. Weten we ook !

Jong

Schokkerhaven is een zeer jonge buurtschap. In 1996 zijn hier ca. 50 vrijstaande villa’s gebouwd (in 3 rijen).
Af en toe komt er een pand te koop. In de beschrijvingen van de makelaars staat dan dat het pand zowel voor permanente bewoning als recreatief mag worden gebruikt.

Naast de woningen is er een jachthaven, een restaurant en een strand. Het is een ‘gated community’, d.w.z. dat je zonder pasje of zonder toestemming van de bewoner via een intercom, niet met de auto door de slagbomen komt.
Wandelend of met de fiets is het geen probleem.

Is Schokland wel een dorp?

Ja. op 1 november 2008 kreeg Schokland de status van dorp
Tot 2008 was het grondgebied van het voormalige eiland verdeeld tussen Ens en Nagele.
De Noordoostpolder repte altijd over ‘Emmeloord en de 10 groendorpen’. Dat moest vanaf 2008 dus losgelaten worden.

Schokkerhaven ligt aan de zuidkant van de gemeente. In het verleden was Schokkerhaven een overslag en werkhaven van Rijkswaterstaat.
Toen begin jaren negentig Rijkswaterstaat geen belangstelling meer had voor deze haven werd een koper gezocht voor het totale terrein, de kaden en het water.

De situatie werd gunstig geacht voor een recreatieve ontwikkeling. Een ligging met open water aan de zuidzijde komt in Nederland slechts sporadisch voor. Voor de bereikbaarheid is de directe nabijheid van de rijkswegen A6 (richting Flevoland) en de N50 (richting Zwolle) met aansluitingen op het gemeentelijke wegennet zeer gunstig. Het uitgestrekte Ketelmeer biedt vele mogelijkheden voor recreatie aan en/of op het water. De aanwezigheid van een haven zal voor een recreatieve ontwikkeling in de watersport een eerste aanzet zijn.

De oorspronkelijke haven van Rijkswaterstaat is dienst gaan doen als jachthaven met zo’n 250 ligplaatsen. Aan de zuid- en noordzijde van de jachthaven zijn in totaal 49 woningen gerealiseerd. Aan de zuidzijde bevinden zich 21 woningen, aan de noordzijde zijn dit 28 woningen. De oorspronkelijke loswal is ingericht als kade met wandelboulevard. Ook is hier een hellingbaan aangelegd. De westelijke kade is de toegang naar de zuidelijk gelegen woningen en is ingericht als een meer besloten boulevard met de entree naar de steigers en de boten. Op deze kade zijn tevens parkeervoorzieningen aanwezig voor de gebruikers van de overige aanlegplaatsen.

Aan de westzijde van de haven is een openbaar strand gemaakt. Vlak bij het strand is voor de dag- en verblijfsrecreanten een paviljoengebouw met een winkel en een restaurant. Ook bevinden zich hier sanitaire voorzieningen. Voor de bezoekers van het strand zijn er (beperkt) parkeervoorzieningen langs de oprit naar de dijk en tussen de dijk en de boulevards. Verder bevindt zich in het zuidoosten van het plangebied nog een klein strandje.

De oorspronkelijke beheers- en inspectiepaden zijn inmiddels opengesteld als openbare fietsroutes en maken deel uit van een uitgebreid recreatief fietspadennet van bovengemeentelijke betekenis. In de bovengemeentelijke wandelinfrastructuur is de dijk een onderdeel van de `lange afstand    wandelpaden’,  het Flevopad,   van de Ketelbrug,    via Schokland, naar Vollenhove.

1941 Vol op werk

Uit de kranten

De honderden polderjongens, die nu al jaren achtereen werkzaam zijn aan deze inpoldering, zullen ook na het sluiten van de dijk nog vól-op werk vinden. Ten behoeve van de scheepvaart en mede ten behoeve van de vissers, die op het steeds kleiner wordende IJselmeer hun beroep blijven uitoefenen, wordt bij de nog te verlengen ingang van het scheepvaartkanaal een vluchthaven gemaakt, die ter herinnering aan het verdwijnende eiland de naam van Schokkerhaven zal dragen. Dat haventje krijgt een goede verbinding met de nabije polderdorpen, zodat het ook voor de aanvoer van allerhand materiaal in de toekomst grote betekenis krijgt.

Voorts moet de leidam tussen het scheepvaart- en het stoomkanaal, westelijk van De Rampspol nog worden verlengd. Beide kanalen moeten op diepte worden gebracht en tenslotte zal er nog voldoende werk aan de grote polderdijk blijven. De steenslag en de verdere bekleding, die bmnendijks gemist kan worden, moet ter versterking van de dijkvoet naar buiten worden gebracht. Dat alles vordert nog arbeidskracht, arbeidskracht van stoere polderjongenSj die het door knappe ingenieurs berekende werk in noeste vlijt ten uitvoer brengen.


Nieuwe namen in de N.O. Polder / Urkerland

Het haventje aan het eind van het randkanaal Zwartsluis—IJsselmeer kan men Schokkerhaven noemen, omdat deze de haven en de reede op Schokland vervangt; de vaargeul van Schokkerhaven tot den leidam bij Ramspol kan worden genaamd het Ramsdiep; de afwateringsgeul bij den Ramspol: Ramsgat; het meer bij het Kampereland waarin het Zwartewater loopt: Zwartemeer; het kanaal Kadoelen—Blokzijl, langs het land van Vollenhove: Vollenhovensch kanaal en den nieuwen LTsselmond door den- Katten waard: Kattendlep.

Pier 16

Slump Catering & Events is sinds 2017 de eigenaar van Restaurant Schokkerhaven in Nagele.
De cateraar heeft het restaurant aan het Ketelmeer overgenomen van André en Marleen Staarman, die het restaurant zeventien jaar runden.

bezoek

Prins Bernhard bezoekt in 1951 Schokkerhaven, Nagele, vergezeld door ingenieurs van de Zuiderzeewerken

Seniorenstad

Onderzoek naar wensen Seniorenstad (2008)

De gemeente Noordoostpolder moet een seniorenstad krijgen. Dat vindt de woningcorporatie Mercatus.

Het ‘Miami van de Polder’ moet bij Schokkerhaven komen te liggen. Daar zal dan de dijk doorgebroken worden om een groot gebied met een haven, kuuroord, golf- en tennisbanen voor de 55-plussers te realiseren. Er is plek voor zo’n 2000 ouderen. Naast ontspanning komen er op het park ook gezondheidsvoorzieningen.

De gemeente Noordoostpolder staat niet onwelwillend tegenover het plan, maar wil het eerst verder laten onderzoeken.


Duizenden 55-plussers in heel Nederland zijn de afgelopen weken (2008) benaderd met de vraag of zij belangstelling hebben in het project Seniorenstad.

Het onderzoek wordt gehouden door de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder. Die willen zelf weten of er veel belangstelling is voor het project. Volgens een projectontwikkelaar en enkele aannemers is de interesse groot voor het plan dat zij bij Schokkerhaven willen realiseren.

Seniorenstad moet een gebied worden met onder meer een haven, kuur-oord en een golfbaan. In de plannen is er plek voor zo’n 2.000 55-plussers. De uitkomsten van het onderzoek moeten in juni bekend zijn.


Seniorenstad voorlopig van de baan

Vilavie, de geplande seniorenstad in de Noordoostpolder, is voorlopig van de baan. Het plan bleek economisch niet haalbaar.

De projectontwikkelaar wacht samen met gemeente en provincie tot de huizenmarkt weer aantrekt. Het is een teleurstelling voor Flevoland en de Noordoostpolder. Ze hoopten hiermee een economische impuls te geven aan het gebied, dat achterloopt bij het zuidelijke deel van de provincie.

Aan gebrek aan belangstelling heeft het niet gelegen. Een oriënterend onderzoek in 2007 wees uit dat twee miljoen 55-plussers geïnteresseerd zouden zijn in deze leefvorm, die in de Verenigde Staten al bestaat. In de beoogde seniorenstad gaan comfortabele koop- en huurwoningen hand in hand met gezamenlijke sport- en hobbyactiviteiten en vrijwilligerswerk.

Garantie
De woningen in Nieuw Schokland hadden in 2010 gebouwd en in 2012 opgeleverd moeten worden. Een haalbaarheidsstudie wees uit dat zo’n 600 mensen interesse hadden. Maar dat was nog geen garantie dat die er ook daadwerkelijk zouden komen wonen.

Kritische massa
‘Juist voor zo’n eerste project moet je een kritische massa hebben’, zegt Arie Willem Stek van BAM Vastgoed. De seniorenstad is weliswaar bedoeld zijn voor bewoners ‘tot 110 jaar’, maar zou een groot beroep doen op hun zelfstandigheid en vitaliteit. ‘Ze zouden samen bedenken of het golfen, tennissen of tuinieren moet worden.’

link pdf