Rutten

Rooms Katholiek

buiten gebruik

Rutten-H.-Servatius-Kerk.png

Servatiuskerk – Plantsoenweg 41

Bant en Rutten en Creil vormen samen deze parochie.


Actueel:

De H. Servatiuskerk in Rutten is verkocht aan een projectontwikkelaar. Het Urker bedrijf Estate en partners wil woningen in de voormalige kerk in het dorp in Noordoostpolder maken. In een brief aan de parochianen legt pastoor Victor Maagd uit dat de kopers het uiterlijk niet te veel zullen veranderen. Ook zullen ze rekening houden met de bijzondere waarde die het kerkgebouw voor velen heeft.

De klokken in de toren van de kerk in Rutten zijn buiten de verkoop gebleven en zullen later nog weggehaald worden. Ook het orgel is niet mee verkocht. Daarvoor is nog geen bestemming gevonden.

Gebrek aan vrijwilligers
In Noordoostpolder is de afgelopen jaren een aantal katholieke kerken in de verkoop gegaan. Teruglopend kerkbezoek en een gebrek aan vrijwilligers waren de belangrijkste redenen om de kerkbouwen af te stoten.

De laatste katholieke viering in de kerk in Rutten was afgelopen februari 2023. Tijdens een kijkdag in mei 2023 bleek dat er veel belangstelling was voor het gebouw, zowel van particulieren als van bedrijven en ontwikkelaars.

In de periode na de kijkdag heeft het parochiebestuur gekeken wie de meest geschikte overname kandidaat was. Het bestuur zegt zich daarbij niet te hebben laten leiden door het hoogste bod.

bron: Omroep Flevoland
ALGEMENE GEGEVENS
Naam kerk: Servatius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Flevoland
Gemeente: Noordoostpolder
Plaats: Rutten
Adres: Plantsoenweg 41
Postcode: 8313AC
Inventarisatienummer: 01433
Jaar ingebruikname: 1958
Architect: Hendriks, Sluys, Bosch van den
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis
De parochie van Creil is samengevoegd met die van Rutten.

Orgel
Het orgel is gebouwd door J.J. Elbertse & Zn. in 1981.

Rutten-2

De Rooms-Katholieke Kerk in Rutten is een rechthoekig gebouw met een zadeldak.
Opvallend zijn de rondbogige ramen met brede, witte kozijnen.
De toren staat vrij en heeft een vierkante voet.
Bovenop de toren staan twee muurtjes met een dwarsbalk erboven en de klok ertussen,.
Het dak van de kerk springt in op de muur, waardoor een brede richel vrij komt te liggen.
Het bijgebouw is lager en heeft vierkante raampjes. Er zit een kapelletje aan de kerk vast.
De architecten Hendriks, Van der Sluys en Van de Bosch uit Rotterdam ontwierpen ook
de Rooms-Katholieke Kerk in Creil. Verder ontwierpen zij rooms-katholieke kerken in
Overschie, Rotterdam en Breda.

Bron: Kerkopbouw en kerkbouw in de IJsselmeerpolders.

Geschiedenis van onze geloofsgemeenschap
In 1956 werd pastoor Th.G. ten Hagen benoemd tot bouwpastoor. Hij kreeg de opdracht om zowel in Creil als in Rutten een katholieke kerk te bouwen. De dienst der domeinen eiste dat er bij elke kerk een toren gebouwd werd om het vlakke polder landschap wat meer reliëf te geven. De kerk is ontworpen door architecten bureau Hendriks uit Rotterdam. Zij hebben zich wat vormgeving betreft laten inspireren door de landbouwschuren die door de directie der domeinen in de polder werden gebouwd. De kerk is gebouwd door de Firma H. Mokveld uit Hilversum. Dezelfde firma heeft ook de katholieke kerk in Creil en Luttelgeest gebouwd. De heer Hoogmoed heeft in Rutten gewoond tijdens de hele bouwperiode dat hij als uitvoerder in Rutten de bouw begeleidde.

Op 8-12-1957 is de eerste steen gelegd door kanunnik F. Koopman.

Pastoor Th.ten Hagen 1957-1958
Pastoor C.J.Ebskamp 1958-1968
Pastor H.J.M de Jong 1970-1972
Pastoor J.D.A Beeres 1973-1974
Pastoor G.J.M. deGoede 1975-1983
Pastoor G.J.M. Budde 1985-1987
Pastoor D.E.Ketelaar 1991- 2005
Pastor G.C.M. van Kaam 1993-2005
Pastor A. Schothorst 2006-2014
Pastor W. Mulder 2014-

De kerk is ingewijd als parochiekerk van de St. Servatiusparochie op 14 oktober 1958

De kerk werd voorzien van twee klokken, een grote luidklok en een kleinere Angelusklok. De beide klokken zijn gegoten en geleverd door klokkengieterij Petit en Fritsen in Aarle–Rixtel. De luidklok weegt 630 kg en is gestemd in Gis; de Angelusklok weegt 130 kg. en is gestemd in F.

Op de grote luidklok is de volgende tekst aangebracht:

“Die wonen op de bodem van de zee, verkondig ik de diepte van Christus.”

De Angelusklok heeft als tekst: “Ave Maria gratia plena Dominus tecum”.

Oorspronkelijk zat er boven de hoofdingang een raam zoals rondom de kerk.
Na een actie onder de parochianen is er geld in gezameld voor een gebrandschilderd raam.
Glazenier J. Schoenaker uit Oldenzaal kreeg de opdracht om het raam te maken. Het raam werd in 1962 geplaatst.

Het eerste kerkbestuur tevens schoolbestuur bestond uit de volgende personen: Pastoor Ebskamp, de heren Schutte, Blom, Diepstraten en de Wild.

De volgend pastoors en pastorale werkers zijn werkzaam geweest in de St Servatius parochie en vanaf 1 januari 1989 in de parochie De Goede Herder.

Door het teruglopend kerkbezoek en beschikbaar aantal pastoors werden op 1 jan. 1989 de parochies Van Bant, Creil en Rutten samengevoegd tot één parochie met de naam ”De Goede Herder”. De RK parochiekerken in Creil en Bant zijn onttrokken aan de eredienst en gesloten; de St.Servatiuskerk in Rutten werd de parochiekerk.

Het koor stond in het begin op de plaats waar nu de sacristie is. In 1986 is tussen de bogen een schildering aangebracht; een drieluik gemaakt door Kunstenaar Gerrit Pasman.

Omstreeks 1980 is er een comité in het leven geroepen om gelden in te zamelen voor een nieuw orgel. Er werd gekozen voor een nieuw pijporgel. De opdracht werd in 1981 verstrekt aan de Firma J.J. Elbertse uit Soest. De subbassen 16 uit het oude orgel waren nog in goede staat zodat die weer gebruikt zijn in het nieuwe orgel.

De dispositie is als volgt

Manuaal: C-F3;

Holpijp 8;

Prestant 4;

Fluit 4;

Octaaf2 B/D;

Mixtuur2 B?D

Pedaal C-D1; Subbas 16;

Pedaal koppel.

Bron: https://www.emmausparochie.net/

Rutten-5

Angelusklok parochie De Goede Herder

Geschiedenis

Deze authentieke klok is de enige werkende angelusklok In de gemeente Noordoostpolder en ver daarbuiten.
De 125 kg zware klok werd In 1958 blj de voltooiing van de kerk opgehangen. De klok is gegoten van klokkenbrons, bestaande uit 80% roodkoper en 20% tin.
De toonsoort van de angelusklok is In F.

Kort
Het Angelus is een devotioneel rooms-katholiek gebed waarin de gelovige stilstaat bij het mysterie van de menswording van God.

Traditioneel wordt het driemaal daags gebeden. Iedere zondag buiten de paastijd bidt de paus het Angelus in hot openbaar.

Engel des Horen
Angelus Is het beginwoord van een Mariagebed, waaraan een klokritueel verbonden Is. In het gebed staat het mysterie van de Incarnatie -‘het Woord
Is vlees geworden- centraal. Dit beginwoord is tevens de benaming van het gebed. De Nederlandse naam ervan is Engel des Heren.

Driemaal
Traditioneel wordt het Angelus driemaal gebeden: om 06.00, 12.00 en om 18.00 uur.
Vaak wordt het Angelus begeleid door klokken. Bij de eerste drie formules klinken drie klokslagen/hamerslagen waarna er een stilte is,
waarin een Wees gegroet Maria gebeden wordt. Bij het slotgebed klinkt klokgebeier.
De formules zijn genomen uit de volgende evangelies:
Lucas 1:38 en Johannes 1:14, waarbij het slotgebed is gericht tot God de Vader.

Vorm vastgesteld
De huidige vorm van het Angelus werd definitief vastgesteld door paus Plus V (1566-1672).
De renovatie van deze angelusklok werd mede mogelijk gemaakt door:
– Particuliere weldoeners
– Meester Paul de Gruyter Stichting
– Dorpsbelang Rutten
– Rabobank Noordoostpolder-Urk
– ANWB

In de media
Uit: De Stentor, 15 juli 2011

RUTTEN – De Angelusklok keert in september 2011 terug in de rooms-katholieke kerk in Rutten. De klok, dat wil zeggen het mechanische gedeelte, is het afgelopen half jaar gerestaureerd in Emmeloord. Op zondag 18 september viert de kerk de terugkeer van de bijzondere klok. De Angelusklok is in 1958 opgehangen in het torentje van de katholieke kerk in Rutten. “Maar hij heeft al 25 jaar niet geluid of met horten en stoten, vertelt Nico de Jong, de initiatiefnemer tot de restauratie van het mechaniek. “Het gaat om een heel ingenieus mechanisch systeem. Wij als kerk hebben het verschillende malen laten repareren. Maar er bleven mankementen. Na de restauratie van het kerkgebouw twee jaar geleden zei ik: de restauratie is niet compleet als de klok niet werkt. En die gedachte vond weerklank bij de kerk, die vervolgens het Emmeloordse wikkelbedrijf Emro in de arm nam om het mechaniek te repareren. “Het bedrijf heeft het heel druk. Afgelopen winter onverwacht ook. Vandaar dat er wat vertraging is. Maar ik heb alle vertrouwen in Emro. Het bedrijf vindt het schitterend het mechaniek van zo’n klok te repareren.

De in Aarle-Rixtel bij klokkengieterij Petit en Fritsen gegoten klok van klokkenbrons (tachtig procent roodkoper, twintig procent tin) weegt 125 kilo. Het mechaniek met een motortje moet de hamer straks weer tegen de klok laten slaan. De Angelusklok van de parochie De Goede Herder is uniek in Noordoostpolder en een eind daarbuiten, legt De Jong uit. Alleen de katholieke kerk in Marknesse heeft nog een Angelusklok, maar die is surrogaat. De ANWB zal op 18 september een bord onthullen dat op de kerk komt te hangen met uitleg over de betekenis van de Angelusklok.

Servatius was de eerste bisschop van Maastricht. Hij wordt dan ook met name in Limburg en Brabant vereerd. Maar ook vér boven de grote rivieren is er een kerk aan hem gewijd: in Rutten. Samen met de ‘zuidelijke’ kerkpatronen van St.Hubertus (Tollebeek) en Maria ‘Sterre der Zee’ (Marknesse) zorgde St. Servaas er voor dat de katholieke pioniers uit die streken zich in de Noordoostpolder toch al een beetje thuis voelden in het nieuwe land. Boven de ingang van de St.Servatiuskerk in Rutten bevindt zich het enige, figuratieve glas-in-lood in dat de 5 kerken van de Emmaüsparochie rijk is. Het is in 1962 ontworpen door de Twentse glazenier Jan Schoenaker (Roosendaal, 3 april 1923 – Almere, 27 oktober 2017). In zijn hand draagt Servatius een model van de Ruttense kerk. Het is indertijd bekostigd door een collecte, gehouden bij het oogstdankfeest.

Bron:  facebook Pastoor Victor Maagd – H.Michaël Emmeloord

De kerk is bijzonder fraai gedecoreerd met oog voor detail

In de toren op de hoogte van het NAP dit scheepje.

Rutten-4

0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Orgel

Rutten, Heilige Servatius
Elbertse & Zn 1981

rutten_servatius

(foto: Bart Abbes)

De dispositie is als volgt:
Positief
Holpijp 8
Fluit 4
Prestant 4
Octaaf 2 b/d
Mixtuur II b/d

Pedaal
Subbas 16

Koppelingen
Positief + Pedaal

Manuaalomvang
C-f3

Pedaalomvang
C-d1

Systeem
Mechanisch

.