peilstok_499pxWat is het NAP?

Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil (NAP).
Een NAP-hoogte van 0 m is ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee.

Om binnen Nederland hoogtes te kunnen vergelijken maken we gebruik van 1 nulpunt: het NAP.

  • Hierdoor kunnen we zeggen dat het hoogste punt in Nederland dicht bij het Drielandenpunt in Vaals ligt met 322,38 m boven NAP.
  • Het laagste punt ligt bij Nieuwerkerk aan den IJssel met 6,78 m onder NAP

Peilmerken

Om overal in Nederland de hoogte ten opzichte van het NAP te kunnen bepalen, zijn er door het hele land ongeveer 35.000 peilmerken aangebracht.
Deze NAP-peilmerken hebben een hoogte ten opzichte van het NAP en zijn verankerd in onder meer woonhuizen, bruggen, viaducten.
Zo kunnen we gemakkelijk de waterstand bepalen of de hoogte van een bouwwerk.
Vrijwel overal in Nederland is binnen de afstand van 1 km een peilmerk te vinden.

NAP-bouten

Toch verlopen ook deze punten  langzaam.
Rijkswaterstaat meet en controleert deze peilmerken daarom regelmatig zodat de informatie en hoogte van de peilmerken juist blijft.

Meetspijker – Kernnetbout

Een ander type meetpunt is de meetspijker, ook wel meetnagel, kernnetspijker of kernnetbout genoemd.
Deze worden nog wel eens verward met de hoogtebout.
Al deze spijkers, die meestal in het asfalt of tussen de trottoirtegels zitten, vormen het zogenoemde kern-net.
Dit kern-net wordt gebruikt voor landmeting. Dus niet voor de NAP hoogtemeting. Denk bijvoorbeeld aan de precieze afstand tussen gebouwen.  Meetspijkers worden na plaatsen wel gewaterpast om de NAP-hoogte te bepalen en ingemeten in rijksdriehoekscoördinaten.
Zo worden ook door Rijkswaterstaat beheerd.

spijker-meting

Deze kaart van Noordoostpolder toont de

  • peilmerken (rood)
  • meetspijkers (geel)

NAP-bouten-in-de-Noordoostpolder

Kaarten interactief :

embedded :-)

  • Bovenstaande kaart is interactief te zien via deze link. (let op: trage website) link
  • De NAP peilmerken van heel Nederland zijn via deze website te zien.
    (Selecteer de dataset NAP-peilmerken) (dus geen meetspijkers) link
  • Wat is de NAP hoogte in uw buurt. Een interactieve kaart : link

Een paar voorbeelden

Ramspoltoren

Een peilmerk, geen kernnetbout

Peilmerkinformatie – “Publicabel” – 021A0161
Peilmerk: 021A0161
X-RD (km): 185900.000
Y-RD (km): 514220.000
Pub.tekst: LUCHTWACHTTOREN N V/D RAMSPOLBR
Muurvlak:
x-muur (cm): -40
y-muur (cm): 30
Type: 0
Meetdatum: 2014-04-29
Orde: 2
NAP-hoogte: 5.515
Opmerking: 0


Opmerking: Rijkswaterstaat noteert hier nog LUCHTWACHTTOREN.
Volledig misplaatst natuurlijk. Dit was en is geen luchtwachttoren.

Bantsiliek

Vroegere peilstenen

Op Schokland zien we een aantal bijzondere voorlopers van de NAP hoogtebout.

Het NAP staat sinds 1891 voor Normaal Amsterdams Peil
Het Amsterdams Peil (AP) is één van de vele lokale en regionale peilen die Nederland vóór de twintigste eeuw kende.
Het AP was gebaseerd op het gemiddelde zomervloedpeil van het IJ, gemeten in de periode 1 september 1683-1684.

ZT - Waterhoogte-002.jpg