Middenstand Rietstraat en Zeeasterstraat

Nico Noordermeer heeft onderzoek gedaan naar de middenstand in de Rietstraat en Zeeasterstraat.
Tevens heeft hij een lijst weten op te stellen met de eerste bewoners van de Zeeasterstraat.
Heeft u aanvullende informatie of tips: dan kan u Nico bereiken via nicolaasnoordermeer at outlook punt com

Nog iemand die een fraai overzicht heeft weten te geven.
Evert Haar.
Zijn opa en oma hebben tot 1969 in een woonschip in de Espelervaart gewoond. (zie onderaan de pagina)


Lees het persoonlijk verslag van de
fam Schouwstra
Zeeasterstraat 6

Overzicht Nico Noordermeer :

Winkels in de Zeeasterstraat (vanaf het Harmen Visser plein)

 1. bakkerswinkel: fam. Braaksma
  opgevolgd door Japie, Handel in witgoed, kleding en dump
 2. schoenenwinkel: fam. Bruin, later naar De Lange Nering)
  opgevolgd door fam.Tank (kleermaker) (uit de Rietstraat) ook later naar de Lange Nering,
  opgevolgd (1957) door fam. Coppes (‘t Schoenenhuis Coppes) (uit de Rietstraat)
 3. melkwinkel: Frans van Melzen (beheerder vd Leijmf) (1946-1960)
  opgevolgd door Jan Ficher, kapper (tevens antiek)
 4. kruidenierswinkel: fam. Oosterveld
  opgevolgd door de fam. Roorda (groentewinkel): later naar de Lange Nering
  later de fam.Dijkstra (groenteboer) de familie Dijkstra was één van de eerste bewoners in de Rietstraat, van hier uit vertrokken zij naar Kraggenburg, waar ze een groentewinkel hadden), van hier naar de Zeeasterstraat: later naar de Lange Nering
  H. Dijkstra was actief in het openbaar leven: o.a. lid van de “Polderadviescommissie” , een voorloper van een gemeentebestuur
 5. textiel winkel: de fam. Breukel: later naar de Lange Nering
  opgevolgd door de fam. Koelmans (drogisterij): later naar de Lange Nering,
  opgevolgd door de familie Held (kapper met boven een schoonheidssalon): ook later naar de Lange Nering. Dhr Held was de eerste beiaardier van het carillon in de watertoren,
  opgevolgd door de fam de Groot (kapper)
 6. slagerij: fam. Westerhof, ook later naar de Lange Nering)
  opgevolgd door Koops (vishandel, had eerst een viskraam op het Harmen Visserplein )
  ook later naar De Lange Nering.

de 4 winkels in de Rietstraat op het kruispunt Rietstraat / Moerasandijviestraat
(bekeken vanaf het Harmen Vissersplein: beginnend links met de klok mee)

 1. Roorda, groentehandel, later naar de Zeeasterstraat
  een gezin met 3 kinderen (Anton, Annie en Frans)
  opgevolgd door Tank (kleermaker), afkomstig uit Beltrum, later naar de Zeeasterstraat
  een gezin met vier zonen
  later opgevolgd (1953) door Coppes (schoenen reparatie), ook later naar de Zeeasterstraat
  afkomstig uit ????, een gezin met ???? kinderen
 2. Oosterveld (kruidenier), gaat naar de Zeeasterstraat
  opgevolgd de fam. Derksen (kruidenier), afkomstig uit Kampen of Zwolle
  een gezin met twee zonen
 3. Bekius (melkhandel), later naar de Lange Nering
  opgevolgd door Marsman (koster van de Rk kerk) met religieuze artikelen en boeken, later naar de Lange Nering
 4. Wiegman (petroleum handel).
  opgevolgd door de fam. Korte (eveneens petroleum handel)

Bewoners in de Rietstraat, eerst Middenweg genoemd, vanaf het Harmen Visserplein: rechts de even nummers en links de oneven

nr. 02 (hoek Zeeasterstraat)

 • 1ste bewoners: de fam. Molenberg, komen hier wonen op 15-12-1943, verhuizen naar de
  Zeeasterstraat
 • 2de bewoners: de familie Wagter
  afkomstig uit Wolvega, de familie betrok de woning op 1-11-1945, de vader was bij de
  vrijwillige brandweer en bij het muziekkorps
  een gezin met drie kinderen: twee meisjes en een jongen, Jan, Hennie en Willy
 • 3de bewoners: de familie Zijlstra, komen van de Rietstraat 67

nr. 30

 • 1ste bewoners: de familie Noordermeer, uit Den Haag, komen hier wonen op 8-7-1944,
  verhuizen op 26-7-1945 naar de Rietstraat nr. 29, verhuizen op 21-9-1945 naar de Zeeasterstraat
 • de family J Smink, met 5 kinderen Jochum, Douty, Elly, Maaike en Gerrit.
  later o.a. de familie Sluiter (sigaren magazijn), later naar de Lange Nering
  daarna zijn de ouders van Jochum Smink er in 1953 komen wonen. jochumsmink [at] gmail [dot] com (Austrailia)
 • Toevoeging via het gastenboek:
  Bea Ordelman-Klasen. Zeeasterstraat 30 (vanaf 1946 tot eind jaren ’60]

nr. 01 hier was eerst de telefooncentrale gevestigd
nr. 29 1ste bewoners: de familie Noordermeer, komen van de Rietstraat nr. 30
nr. 67 1ste bewoners: de familie Zijlstra, verhuizen later naar de Rietstraat nr. 2
het gezin komt op 5-8-1945 in Emmeoord, eerst woonden ze op een woonboot in de Espelerlaan.

In de Moerandijviestraat (bekeken vanaf de Rietstraat links naar de Espelervaart) stond een alleenstaande woning:
bewoond door de familie Veenhuis.

De familie Veenhuis  ging van de Moerasandijviestraat naar Kampwal 15 en later naar 21 (vanwege een garage naast de woning)

Op een van de hoeken van de Rietstraat zat eerst kapper Held, die later ook nog
beiaardier is geweest. Daarna kwam kruidenier Derksen met 2 zonen waarvan er een
directeur van het Luchtvaartlab is geweest en nog steeds in Emmeloord woont. (bron Hans Veenhuis)

Aan de overkant, tussen de Espelervaart en de Rietstraat, stond de eerste RK noodkerk, hierin was
één leslokaal: eerst in gebruik als de openbare lagere school, later als de openbare kleuterschool

eerste bewoners in de Zeeasterstraat, vanaf medio 1945 werden de woningen opgeleverd, tot ca. 1955

eerste blok:

02: fam. Distelbrink, afkomstig uit Amsterdam
opgevolgd door de fam. Witpaerd
04. fam. Spierings, (uit de Rietstraat), afkomstig uit Brabant
een gezin met twee kinderen
06. fam. Schraverus
opgevolgd door de fam. Kruizinga
08. fam. Noordermeer, (uit de Rietstraat nummer 29), afkomstig uit Den Haag
een gezin met vijf kinderen: twee dochters en drie zonen: Diny, Anneke, Nico, Hans en Herman
de familie verhuisde in 1961 naar de Espelerlaan nummer 3
10. fam. van Roeden, (uit de Rietstraat), afkomstig uit Zwolle
een gezin met twee kinderen: een zoon en een dochter
12. fam. de Vlieger, (uit de Zeebiesstraat), afkomstig uit Blokzijl

tweede blok:

14. fam. Tijssen of Tijman
16. fam. Molenberg, (uit de Rietstraat), de familie Molenberg was het eerste gezin dat een stenen huis
betrok in Emmeloord (Rietstraat 2, december 1943)
18. fam Vos, gaat naar nummer 20
20. fam. Dik, een gezin met twee kinderen
opgevolgd door de fam. Vos (van nummer 18)

derde blok:

22. fam. Albers
opgevolgd door de fam. Holthuizen
opgevolgd door de fam. Bert van Veen, ze verhuizen ca. 1962 naar de Espelerlaan nr. 1
24. fam. van Leusen (politie agent) achter zijn huis stond de gevangenis
26. fam. de Graaf
opgevolgd door de familie Steenbergen (1953), zij gaan naar nummer 36
28. fam. Brusse, zijn vrouw was onderwijzeres op de Juliana School

vierde blok

30. fam. Klaasens
32. fam. Scharringa, een gezin met twee oudere dochters
34. fam. Wijnbergen
36. fam. Hielkema (politieman: hoofd van de politie), zijn vrouw was onderwijzeres op de Openbare
School
opgevolgd door de fam. Steenbergen (van nummer 26)

Eerste bewoners van de hoek Espelerlaan en Moerasandijviestraat

het eerste blok (links) (twee huizen) woonde dokter Jansen (eerste huis was zijn woonhuis, het tweede was zijn praktijkruimte), hier had hij zijn praktijk
hij werd opgevolgd door dokter Groenewold
het eerste huis van het tweede blok was de Rk pastorie
later betrok de weduwe van dokter Jansen deze woning

in het eerste blok (rechts) (twee huizen), in het hoekhuis woonde de fam. Avis, hiernaast woonde het hoofd van de openbare Juliana School de heer Kamp. De school stond achter dit blok.en had in eerste instantie drie lokalen:

de Koningin Julianaschool

Dit was de eerste (openbare) lagere school in Emmeloord. De school is begonnen met één lokaal (april 1944) in de Rk noodkerk, later werd in dit lokaal de eerste kleuterschool van Emmeloord gevestigd.
(de kerk was gelegen aan de Moerasandijviestraat – tussen het kruisput Rietstraat en de Espelervaart)
Het schoolgebouw werd medio 1944 gebouwd. Van de bezetter mocht geen school gebouwd worden, maar wel een loods om landbouwbenodigdheden in op te bergen. Voor de Wieringermeerdirectie was dat geen bezwaar om daarvoor in de plaats een 3-klassige school te realiseren.
Iedere morgen kwamen pastoor Koopmans, dominee Bos en Rasel de kinderen van verschillende richtingen godsdienstles geven.
In de zomer 1951 bezocht Koningin Juliana de school en nadien werd de school van “meester Kamp” officieel “De Koningin Juliaschool”.

het eerste lokaal : de eerste klas (met mevr. Brusse als onderwijzeres)
het tweede lokaal : de klassen ???????? (met als onderwijzeres mevr Hylkema) ,
het derde lokaal : klas ??? met meester Kamp als onderwijzer
kinderen: te weten o.a. Diny Noordermeer, Guus Avis, Greetje de Graaf

Meester Kamp: de 28 jarige onderwijzer C.A. (Cees) Kamp was op 15 april 1943 in de polder begonnen in kamp Ramspol, waar hij les gaf aan 22 kinderen. Nog in hetzelfde jaar verhuisde de school naar een stenen barak in kamp Ens en toen Emmeloord zich uitbreidde, werd hij hier (1944) het eerste schoolhoofd. Zijn vrouw was handwerk-onderwijzeres en zij “spijkerde” kinderen met een leer achterstand bij. In 1952 vertrokken zij naar Rotterdam. De heer Boschma volgde hem op als schoolhoofd.

ondernemers, die vanuit een woning zich hebben gevestigd in de Lange Nering

 • boekhandel d’Ailly: Lijsterbesstraat
 • sigarenmagazijn Sluiter, afkomstig uit Kampen (Vader, moeder, een zoon (1939) een dochter (1946) en een opa
  ze beginnen medio 1952 in de Rietstraat nr. 30 een sigarenmagazijn
  ze vestigen zich in het voorjaar 1953 in de Lange Nering

Bijdrage Evert Haar:

goedemiddag Evert, (april 2016)

Met veel belangstelling en interesse zie ik uw site over de historie van Emmeloord. Veel hiervan heb ik zelf meegemaakt, dus het is een feest van herkenning.
Op zeker moment zag ik enkele punten staan waar ik graag op aan wil vullen. Ik weet niet of het gebruikt mag worden, vwb privacy ed maar ik geef het alleen maar graag door:

Bewoners

Rietstraat 2 Fam. Zijlstra, 3 zonen, Jannes ( woonde op nr 54) Jan en Piet. Dhr Zijlstra was een broer van mw. T de Jong-Zijlstra van nr 56. Fam. de Jong ( Lucas en Tjerkje) hadden 2 kinderen, Jan (Stadskanaal) en Sietske.( mijn moeder).
nr 4   Eerder fam. Korhorn, later fam. Helmich, woont er nog.
nr 6   Fam. Koopman, zoon Wim en dochter Marja, volgens mij nog meer kinderen. Later Fam. Drent vanuit Kuinre, met zoon Anne.
nr 8   Fam. de Vries, kinderen Marie en Jacob
nr 10  Fam. Stoter met kinderen Klaas, Hennie, Harm en Albert. Later Fam. van Gunst
nr 12   Fam. Haar, mijn zus Jerry 1955 en ik (Evert) 1957 zijn hier geboren. Mijn moeder was Sietske de Jong (van nr 56) wij zijn in 1969 verhuisd naar de Zeeasterstraat
nr 14   Fam. de Vet, met kinderen Wim, Jaap, Kees en Marijke. Toen de Rietstraat gerenoveerd werd, verhuisd naar nr. 15
nr 16   Fam. Last, met zoon Gert, later fam. van de Broek
nr 18   Fam. De Vries
nr 20   Fam. Norbruis, met kinderen Ellie en Dirk. Later fam. Snoeijenbos met zoon Jan
nr 22   Fam. Ozinga met kinderen Hillie, Piet en Dirk
nr 24   Fam. Krist met kinderen Sake en 2(?) meisjes
nr 26   Fam. Veldkamp met dochter Tieneke en zoon Lute
nr 28   Fam Siersema met 2 of 3 dochters en zoon Popke/Rob
nr 30   zie elders op deze pagina
nr 32   Fam. Vis met dochter en zoon Siemon

Oneven kant:
nr 1    Fam. Millenaar, dochter en zoon Eugene
nr 3    Fam. Wildeboer
nr 5    Fam. Halman, met kinderen Anja, Tonnie, Jose en Adrie
nr 7    Fam Prins met kinderen Janke, Leen en Alberdien
nr 9    Fam. In t Veld
nr 11   Fam (de) Vos
nr 13   Fam. Boltjes
nr 15   Fam. Oevering, toen fam. de Korte verhuisd was kon je hier petroleum ( en koffie) kopen.

Over de winkels in de Rietstraat/ Moerasandijviestraat:

De kruidenierswinkel is later overgenomen door fam. te Kiefte. Toen de boekhandel van Marsman verhuisde naar de Lange Nering, kwam fam. Hoekstra in het huis wonen. De winkel werd woonhuis
maar achterom kon je terecht voor fietsen en reparaties daarvan.
In het pand van de Korte kwam een klokkenwinkel en daar tegenover was de dierenwinkel eerst van fam. Huygens, later de Rietvink van fam. Wienholts.

De winkels in de Zeeasterstraat:

Vishandel Koops zat geloof ik op nr 21, toen die daar wegging heeft er een tijdje Noordda IJzerwaren in gezeten. Het Net, een evangelische boeken en platen zaak is er even geweest en Electra.
Kapper Lorist op nr 23, en mevrouw Fischer had een wasserette, waarschijnlijk op nr 25.

De bewoners van de Zeeasterstraat:
Op nr 36 woonde fam. Steenbergen, die woonde eerder op nr 24 en na een brand in hun keuken zijn ze verhuisd naar nr 36.
nr 34   Fam Siepel met kinderen Mineke en Harm
nr 32   Fam Prang met kinderen Sita en Lex. Fam. Prang had in de achtertuin een vijver met een bruggetje erover. In de vijver woonde de eend Snabbeltje.
Later woonde hier fam. Maats met een dochter en zoon Wim
nr 30   Fam Klaassen, het schijnt dat dhr. Klaassen inderdaad Jan heette
nr 28   Fam Coppes, van de schoenwinkel ertegenover
nr 26   Fam Visser met 2 dochters, Joke en ?
nr 24   na fam. Steenbergen fam. Rodermond
nr 22   Fam. Teijema
nr 20   Fam. Meijerink met kinderen Johan, Nellie, Harrie en Yvonne
nr 18   Fam. Nijdam met kinderen Ginie, Ellie en Jos
nr 16   Het huis met toen nog een sirene op het dak.
Eerder fam. Visser, de brandweer commandant. Wij zijn er in 1969 naar toe verhuisd, mijn moeder heeft er tot haar overlijden in 2002 gewoond.
nr 14   Fam. Luchtmeijer, het taxibedrijf
nr 12   Fam. Kay. Dhr Kay was jachtopziener en schoot met oud en nieuw lichtkogels af. Kinderen Jeanette en Margret
nr 10   Fam Breederveld, met kinderen Janet en Ria, de anderen weet ik de naam niet van
nr 8    Fam. Seepma
nr 6    Fam. Schouwstra (tot aug. 1945)
nr 4    Fam. Renkema met kinderen Harrie en ?
nr 2    ?

Aan de oneven kant was op de hoek de Nutsspaarbank. daarboven woonde eerst fam. van Drecht, met dochter Joke en zoon Peter. Later fam. Iepsma, met een zoon en dochter Jolanda.
nr 7    Fam. Lemstra met zoon Gerrit
nr 9    ?
nr 11   Fam. van Drogen met kinderen Hans en Zieger
nr 13   Fam de Fouw met dochter Katrien
nr 15   Fam. Slot, later fam Luichies met zoon Mees
nr 17   Fam. Doff
nr 19   Fam Tazelaar

de-loop-de-bevolking