Rijksmonumenten Noordoostpolder

bron : rijksmonumenten.nl

Protestants-christelijke school met speelplaats en fietsenstalling in Nagele

GebouwRing 11
8308AL Nagele (gemeente Noordoostpolder)
Flevoland
Architect: Aldo E. van Eyck en H.P.D. van Ginkel

Beschrijving van Protestants-christelijke school met speelplaats en fietsenstalling

Inleiding Het PROTESTANTS-CHRISTELIJKE SCHOOLGEBOUW met SPEELPLAATS en FIETSENSTALLING ligt in de noordoost hoek van de Brink, het rechthoekige groene hart van Nagele. Dit schoolgebouw heeft de middelste omvang van vijf klaslokalen in het groeimodel van de architecten Aldo E. van Eyck en H.P.D. van Ginkel. Rondom de school is een smalle strook groen met lage struiken aangelegd, met daaromheen gras. Aan de zuidzijde van de school is een kleine, vierkante tuin aangebracht omsloten met lage struiken. Boven alle vensteropeningen zijn zonneschermen aangebracht. Omschrijving Het PROTESTANTS-CHRISTELIJKE SCHOOLGEBOUW bestaat uit één bouwlaag onder een plat dak. De plattegrond is helder en bestaat uit vijf aan elkaar geschakelde rechthoekige klaslokalen waarlangs een gang is geplaatst. Ten opzichte van elkaar zijn de klaslokalen roterend (rond de schoorsteen) en verspringend geplaatst. De gang, het sanitair, de bergruimtes en de kamer van de hoofdmeester bevinden zich in aangebouwde lagere bouwdelen. De klaslokalen zijn zodanig geplaatst dat de open wanden zijn gericht naar het zuiden en het westen en de leerlingen uitkijken op de groene buitenruimte. De gevels van de school bestaan uit een betonnen plint met een brede daklijst. Beide elementen benadrukken het horizontale karakter van de gebouwen. De daklijst wordt gedragen door een betonnen rechthoekig raamkozijn ingevuld met glas, met aan weerzijden twee boven elkaar geplaatste vensters met boven een klepraam naar buiten en onder een naar buiten draaiend raam. Het kozijn van dit dubbele venster is smal en donker gekleurd. In de hoeken van de gevelvlakken gemetselde muren. De SPEELPLAATS bevindt zich ten noorden van de school en is deels omsloten door het gebouw zelf en open naar De Brink. Op deze plaats bevindt zich een betonnen zandbak en een FIETSENSTALLING. De open fietsenstalling bestaat uit een sobere constructie van negen stalen staanders op poeren met stalen liggers waarop gebogen golfplaten als afdekking rusten. De kopse kant aan de straat is afgesloten door een rechthoekige plaat. Begin jaren zestig is de helft van de fietsenstalling toegevoegd. De eerste helft dateert uit de bouwtijd van de school. Oorspronkelijk bedoeld voor 64 fietsen bood deze fietsenstalling na het vergroten van de overkapping plaats aan 128 fietsen. De entree van de school is geaccentueerd door een betonnen plaat waarop een betonnen baldakijn op zes poten is geplaatst. De kamer van de hoofdmeester bevindt zich in een deels losgeplaatst bouwblok naast de entree van de school. Vanuit deze kamer geeft een langgerekt venster uitzicht op de speelplaats. Waardering Het PROTESTANTS-CHRISTELIJKE SCHOOLGEBOUW met SPEELPLAATS en FIETSENSTALLING te Nagele, gebouwd in 1957 en ontworpen door de architecten A.E. van Eyck en H.P.D. van Ginkel, is een evidente mijlpaal in de ontwikkeling van de architectuur en bouwtechniek in Nederland uit de periode 1940-1958. Het schoolgebouw is onderdeel van een complex van drie scholen (530931). Van nationaal belang vanwege: – de cultuurhistorische waarden, vanwege de wijze waarop de scholen de toen levende ideeën over het onderwijs weerspiegelden: licht, lucht en ruimte. Met name de situering in het groen met rondom de open ruimte is hiervan een kenmerk en past in het concept van het dorp Nagele als geheel. De drie scholen zijn een toonbeeld van de wederopbouw en de toen heersende verzuiling, en een goed voorbeeld van de naoorlogse scholenbouw voor het lager onderwijs; – de architectuurhistorische waarden, vanwege de zoektocht van de architecten naar een vormentaal die een tegenhanger vormt van klassieke composities en organische vormen en waarin zij vasthouden aan de geometrie en de aritmetica als compositorische instrumenten. De architectuur is met weinig middelen toch interessant. Het eenvoudige vocabulaire van rechthoeken bepaalt de hoofdopzet door een herhaling van kleine celvormige eenheden. Dit geeft het ontwerp raffinement, in vorm en materiaal. Van belang als voorloper van het latere ontwerp voor het Burgerweeshuis in Amsterdam. Van belang vanwege het toepassen van beton, zoals de dragende betonnen raamwerken in de gevels, de betonnen plint en de betonnen baldakijnen voor de ingang; – de stedenbouwkundige waarden, van een bijzondere betekenis vanwege de gespreide ligging in het rechthoekige groene hart van het dorp Nagele. De openheid van de gebouwen benadrukt de wisselwerking tussen binnen en buiten; – de gaafheid en herkenbaarheid van het schoolgebouw en de speelplaats met fietsenstalling. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Protestants-christelijke school met speelplaats en fietsenstalling in Nagele | Door: A.J. (Ton) van der Wal – Ton van der Wal – Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (wiki) | Licentie: CC-BY-SA-3.0-NL