30 10 1972 Leeuwarder CourantOud-gemeentehuis werd „sportpaleis”

Burgemeester timmerde in De Knipe voor (lou) Noppes

Bouwploeg werkt 5500 uur gratis aan riant klubhuis

DE KNIPE — Burgemeester Henk Hellinga van Heerenveen heeft zaterdagmiddag bij de Knypster korfbalklub Kinea de bordjes i radicaal verhangen. Door vijftien bordjes een halve slag om te draaien (en vast te timmeren) vond hij een sleutel, die Heeren veens eerste burger de weg wees naar een nieuw symbool van Knypster solidariteit: het klubhuis Noppes.

Noppes — de naam werd bedacht door de oud-journalist Douwe Miedema van Heerenveen — is de vermakelijke vondst voor het tot een uiterst gerieflijk klubhuis omgebouwde oud-gemeentehuis van de Neordoostpolder, dat Kinea de afgelopen zomer met meer bluf dan geld op de kop tikte. Het financiële voordeel — noppes — dekte in de naamgeving ook de herkomst van het gebouw: de NOP. Daarnaast geniet het woord vanuit het Bargoens (burgemeester Hellinga onthulde dat zaterdagmiddag, na raadpleging van het woordenboek) ook nog de betekenis van mooi of fraai.

Ambtenaren van Emmeloords stadshuis, die de onchulling bijwoonden, stonden zaterdag perplex bij het weerzien. De geslaagde metamorfose van hun oude domein, is het succes van een bouwploeg, die op volslagen vrijwillige basis 5500 uren gratis aan het klubhuis heeft gewerkt. De saamhorigheid, welke het dorp met deze prestatie bewees werd tijdens de receptie meermalen door de talrijke sprekers waarderend genoemd.

Met gevoel voor de geschiedenis van het gebouw, stammend uit de tot de verbeelding sprekende pionierstijd van de polder, heeft Kinea alles wat aan deze periode herinnert, in het klubhuis een nieuwe plaats gegeven. Zo herinnert in de grote, bijna luxueuze bar in de enorme cantine een zakelijk bord met de vermelding „Gemeente-ontvanger, afdeling sociale zaken en woonruimteverdeling” aan de nuchtere bestemming van weleer. Meer overblijfselen van die periode zijn ondermeer het straatnaambord van de Boterbloemstraat en het huisnummer vier. Kleurgebruik, eigengemaakte lampen van touw en aardewerk, maken vooral de ruime cantine tot een bijzonder sfeervol verblijf. Kleedcabines en douches voorzien in de overige behoeften. Kinea maakte tot dusver gebruik van een oude school.

Voorzitter Abc de Vries zei ‘s middags: „Kinea voelt zich erg rijk vandaag, zelfs met een zilveren dak.” Het niet bij elkaar zitten van het bestuur aan de gebruikelijke hoofdtafel, moest men, zo legde hij uit. zien als een uiting van solidariteit met al degenen, die tot de bouw hebben bijgedragen: „Het is beslist niet het werk van het bestuur alleen geweest.” Het besluit om het oude gemeentehuis — en dan het beste deel daarvan — te kopen, noemde hij een gewaagde stap, „want we hadden niets”. Vol bewondering liet Kinea’s voorzitter zich uit over de fijne geest en de eensgezindheid, die de bouwploeg steeds demonstreerde in wat hij een „drukke, maar mooie zomer” noemde. „En eerlijk, het heeft ons tot nog toe geen cent gekost. Dat kan alleen Kinea.”

De korfbalklub heeft van zijn drieste stap op een late vrijdagavond toen men het gebouw bij een Sint Nykster sloper veilig stelde, geen spijt gehad. Vrijwel overal vond men begrip voor het buitenkansje, waarop de Knypsters, terwijl overal de concurrenten op de loer lagen, practisch zonder geld, maar met vertrouwen in de hulp van dorp en instanties, beslag wisten te leggen. Van de gemeente kreeg men 8000 gulden subsidie, terwijl de plaatselijke Raiffeisenbank tot 20.000 gulden hypotheek verleende.

Lof was er later van vele kanten. Burgemeester Henk Hellinga was de eerste, die zich levend uitliet. „Dit heeft”, aldus Heerenveens eerste burger, m’n stoutste verwachtingen overtroffen.” Hij prees de doortastendheid („hoewel u ons daardoor als gemeentebestuur wel voor het blok zette”), de spontaniteit en de wat hij noemde „ongelooflijk mooie samenwerking.” „TJ hebt iets unieks tot stand gebracht,” aldus de burgemeester, die beloofde de commissaris der koningin bij zijn werkbezoek aan Heerenveen zeker naar „Noppes” te zullen loodsen, „omdat het ook voor een commissaris de moeite waard is om te zien wat een goede saamhorigheid in een dorp waard is.”

Burgemeester Henk Hellinga, die eerst „Gemeentehuis NOP” had omgetimmerd tot „Clubhuis Kinea” en onder het laatste bordje de sleutel vond, trekt hier het doek weg om de naam van het clubhuis aan de openbaarheid prijs te geven. Noppes kwam te voorschijn.

In Kinea’s clubhuis Noppes herinneren verschillende dingen aan de vroegere bestemming van het gebouw: gemeentehuis NOP. Dit bord, met aan hangertjes deurplaatjes als burgemeester en secretaris, heeft een plaatsje gevonden in de bar.