Het Dinah Might pad.

Er loopt een bijzonder schelpenpad tussen Emmeloord en Schokland.   Het Dinah Might pad.

Dinah Might pad Emmeloord

Een idyllisch schelpenpaadje met knotwilgen.
Het ontstaan van pad is een mooi verhaal.

Het verhaal begon met  de Amerikaanse B-17 bommenwerper ‘Dinah Might’ die op 10 februari 1944 neerkwam langs wat later de Vliegtuigweg ging heten.
Drie bemanningsleden redden zich met hun parachute, de andere zeven maakten een succesvolle noodlanding in de blubber van de pas drooggevallen polder.
De voltallige bemanning overleefde destijds de noodlanding. Drie van de tien waren er daarvoor al met een parachute uitgesprongen.
De co-piloot was zo zwaar gewond, dat de Duitsers hem terug naar Amerika stuurden.
De anderen werden weggevoerd in krijgsgevangenschap.
Na vijftien maanden van ontberingen, werden ze in mei 1945 door het Tweede Britse Leger bevrijd.


Nieuwsgierige polderbewoners

Het vliegtuigwrak heeft nog tot 1948 in de Noordoostpolder gelegen. Er kwamen in de vier jaar dat het toestel op die plek heeft gelegen zoveel nieuwsgierige polderbewoners uit de richting Emmeloord langs de kavelsloot naar het vliegtuigwrak kijken, dat er een pad is ontstaan.
Dat pad is er na 1948 altijd gebleven maar het heeft nooit een naam gekregen.
Het is nu een schelpenpad dat de Nagelerweg, iets ten zuiden van Emmeloord, verbindt met de Vliegtuigweg, iets ten noorden van Schokland.

Dinah-Might - Dinah-Might-bord.jpgZuiderringweg

De Vliegtuigweg dankt zijn naam aan dit toestel, maar ook aan de Amerikaanse B-24 bommenwerper van piloot Joe Buland die vlakbij de haven van Oud Emmeloord, bij de noordpunt van Schokland neerstortte. Drie van de tien bemanningsleden verloren daarbij hun leven. De Vliegtuigweg zou oorspronkelijk Zuiderringweg heten.

Bemanningslid keert nog één keer terug

In mei 2009 bezocht de toen 84-jarige John Mosteller, één van de twee toen nog in leven zijnde bemanningsleden, voor het eerst sinds 1944 de locatie waar de ‘Dinah Might’ was neergestort.
Hij deed dit op uitnodiging van de familie Ter Voert, die hun boerderij naar het vliegtuig hadden vernoemd.
Mosteller had de eer de naam te mogen onthullen.

Dinah-Might - Boerderij-Dinah-Might.jpg

Pad krijgt eindelijk zijn naam.


IMG20220903135331Op vrijdag 30 oktober 2015 is het naamloze pad heropend met de nieuwe naam :  Dinah Mightpad.

Dinah-Might-pad2018.jpg


Genomineerd voor de 100 foto’s

Noordoostpolder, 1944-1948

Op 10 februari 1944 maakte de B-17 Flying Fortress Dinah Might van piloot Thomas F. Sharpless een noodlanding op kavel J107, vlakbij de noordpunt van Schokland. Drie bemanningsleden waren eerder al met hun parachute uit het toestel gesprongen en bij Ossenzijl neergekomen. De andere zeven overleefden de noodlanding en werden vrijwel direct krijgsgevangen gemaakt. Het vliegtuigwrak werd al gauw een geliefde plek voor uitstapjes, vooral als familie van buiten de polder op bezoek kwam. Er kwamen zelfs zoveel bezoekers uit de richting van Emmeloord dat er een pad ontstond. In 1947 poseerde het kantoorpersoneel van de Directie van de Wieringermeer uit Zwolle op het wrak. In 1948 werd het vliegtuigwrak geborgen en kreeg de weg naast de kavel de toepasselijke naam Vliegtuigweg. In 2015 kreeg het eerder genoemde pad de naam: Dinah Mightpad.

Bron: J. Noback, Het Flevolands Archief te Lelystad, Collectie RIJP, fotonummer 36306. https://in100fotos.nl/flevoland/foto/fl-1-09/