Rijksmonumenten Noordoostpolder

bron : rijksmonumenten.nl

Misthoornhuisje: De Misthoorn

Weg En WaterwerkVluchthavenpad 1
8319AD Schokland (gemeente Noordoostpolder)
Flevoland
Bouwjaar: circa 1900

Beschrijving van Misthoornhuisje: De Misthoorn

Inleiding De “Misthoorn” is omstreeks 1900 gebouwd als MISTHOORNHUISJE in opdracht van Waterstaat en maakt deel uit van een complex. Bij het complex behoort tevens een lichtwachterswoning. Het huisje droeg oorspronkelijk een zogenaamde misthoorn, die werd gebruikt om bij slecht zicht de op korte afstand passerende schepen te waarschuwen met geluidssignalen. Het bij de voormalige haven op het noordelijke deel van Schokland (de woonterp Emmeloord) staande pand verloor met de inpoldering van dit deel van de Zuiderzee de oorspronkelijke functie. In 1980 werd het huisje verbouwd en kreeg het een bestemming als slaapgelegenheid voor gasten van de gebruikers van de nabijgelegen lichtwachterswoning. Na een ingrijpende verbouwing van het inwendige in 1996 kreeg het pand haar huidige functie als informatiegebouwtje, dat echter alleen in de zomermaanden is geopend voor het publiek. Het interieur bevat geen bijzondere elementen meer en valt derhalve niet onder de bescherming. Het gebouw maakt deel uit van het voormalige eiland Schokland. Omschrijving Vanuit een vierkante plattegrond, in schone baksteen opgetrokken verdiepingloos huisje onder een met opnieuw verbeterde hollandse pannen gedekt afgeknot tentdak. Onderste en bovenste delen van de gevels met staande stenen in Vlaams verband, middelste geveldelen met liggende stenen in kruisverband. Gevelranden van geprofileerde kunststeen. Alle vensters met grès onderdorpel. Uit de basis van de kap (noord-oosthoek) steekt een bakstenen schoorsteen. In het oostelijke dakschild een kleine houten dakkapel. Op de top een driedelige, vierkante beton op houten constructie, oorspronkelijk voor de bevestiging van de misthoorn. Oostgevel met links een rechtgesloten opgeklampte deur met posten op hardstenen poeren en een vijfruits bovenlicht. Rechts van de deur twee rechtgesloten achtruits vensters. In de symmetrische noordgevel drie rechtgesloten vensters als die in de oostgevel. Identieke westgevel. Zuidgevel met in het midden een onder een vijfruits bovenlicht staande rechtgesloten glasdeur met posten op hardstenen poeren en deurraam met roedenverdeling, evenals het grote venster links en het smallere venster rechts van de deur. Rechts in de gevel een klein venster met diepliggend kruisraam. Het interieur bevat geen vermeldenswaardige onderdelen en is derhalve van ondergeschikt belang voor de bescherming van rijkswege. Waardering Het misthoornhuisje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde, de architectuurhistorische waarde en de ensemblewaarde. – Het huisje is van groot cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke, onverbrekelijk met het voormalige eiland Schokland verbonden functie. – Het huisje heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter landschappelijk geheel (het voormalige eiland) en in het bijzonder vanwege de specifieke samenhang met de haven en de nabijgelegen lichtwachterswoning. – Het huisje heeft architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke, aan de functie gerelateerde hoofdvorm en vanwege de detaillering. – Het huisje heeft vanwege de oorspronkelijke funcie tevens grote zeldzaamheidswaarde. – Het misthoornhuisje is bovendien van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Misthoornhuisje: De Misthoorn in Schokland | Door: pa3ems (wiki) | Licentie: CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0