O.L.V. Sterre der Zee kerk

Marknesse

Rooms Katholiek

in gebruik

Marknesse-RK-Kerk.jpg

G. Lokkenstraat 32 – O.L.V. Sterre der Zee kerk

Geschiedenis
Op 27 augustus 1944 werd in Marknesse de eerste noodkerk gebouwd. In 1948 werd een begin gemaakt met de bouw van het dorp Marknesse. Hierdoor werd de noodkerk al gauw te klein. Er was een flink bedrag nodig om een kerkgebouw te kunnen neerzetten. In 1953 kwam er een gunstige financieringsregeling tot stand. De helft van de bouwkosten was voor de overheid, de andere helft voor de kerkgemeenschap. Rond 1954 ontwierp architect A.J.M. Vosman uit Deventer de nieuwe kerk.

De eerste steen werd gelegd op 12 juni 1956 door mgr. P.A. Nierman. Op 30 april 1957 was de plechtige consecratie van de kerk.
Aannemer Mokveld heeft de kerk gebouwd.

Gebouw
Het kerkgebouw heeft een zadeldak en de tegelijkertijd gebouwde pastorie een schilddak. De vensters in het kerkgebouw zijn grotendeels rondboogvormig en voorzien van onderdorpels met afzaat en in stalen stijlen en regels gevat, glas-in-lood. Het symmetrische vooraanzicht van de kerk wordt gedomineerd door de toren, waarvan het zadeldak dwars op de kap van het schip staat. De entree is rondboogvormig en met een dubbele paneeldeur met een sluitsteen in de betonnen omlijsting. Het onderste deel van de toren heeft een steunbeer aan weerszijden. In het midden van de gevel staat een gebeeldhouwd reliëf van een Madonna met kind.

Toren
De luidklok is gegoten door Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel. De klok heeft de toonhoogte A. Zij weegt 493 kilo en de klepel weegt 20 kilo. De klok is ontworpen door T. Hogen en zoon uit Amsterdam. Het opschrift op deze klok luidt: ‘Maria Vocor Ubi Pridem Sonibus Maris Nunc Vox Mea Laudat Dominum’. Dit betekent: ‘Maria heet ik, waar eerst de klanken der zee de lof des Heren verkondigen, doet dat nu mijn stem’. Het beeld van Maria aan de voorzijde van de kerk is vervaardigd uit tufsteen. Het ontwerp hiervan komt van P.C. van Dungen uit Oostrum.

Orgel
Het orgel is gebouwd door firma Valckx & Van Kouteren in 1956.

(Bron www.ireaneusparochie.nl/marknesse)

De Rooms-Katholieke Kerk in Marknesse kenmerkt zich door neo-Romaanse / vroeg christelijke elementen.
De kerkzaal heeft een schip met drie traveeën en twee zijbeuken, die door kolommen van het schip gescheiden worden.
Hoog in elke travee zit een rond venster,
De voorgevel is zo hoog, dat deze als toren kan worden aangemerkt.
De kerkzaal heeft een zadeldak en de toren ook.
De pastorie heeft een schilddak en is door een zaaltje met de kerkzaal verbonden.
De kerk staat op een verhoging.
De gevels zijn van grijs genuanceerde baksteen, de vensters en deuren van hout en de daken zijn afgedekt met bruine pannen.

Architect A. Vosman uit Deventer ontwierp ook de Rooms-Katholieke Kerk in Bant.
Daarnaast ontwierp hij tussen 1949 en 1960 rooms-katholieke kerken in Braamt, Azewijn, Diepenveen, Arnhem, Almelo, Oosterbeek, Heide, Uden en Twello

Bron: Kerkopbouw en kerkbouw in de IJsselmeerpolders.

Oorsprong Sterre de Zee

prentje1697Ten tijde van de korte terugkeer van het beeld aan de Sint-Pieterstraat, kort voor het jaar 1700, kreeg het beeld de benaming ‘Sterre der Zee’ (stella maris). De titel ‘Sterre der Zee’ is een zeer oude, dus al langer bestaande eretitel voor Maria, afkomstig van de H. Hiëronymus, de kerkvader die de Latijnse Vulgaatvertaling van de Bijbel bezorgde. Op zoek naar de betekenis van de naam ‘Maria’, Mirjam in het Hebreeuws, las hij de naam als een combinatie van de twee Hebreeuwse woorden mar ‘druppel’, en jam ‘zee’, dus ‘druppel van de zee’, in het Latijn stilla maris. ‘Stilla maris’ werd al snel verbasterd tot stella maris, ‘sterre der zee’, en als zodanig kwam deze titel terecht in de Litanie van Maria. De Mariatitel Stella Maris komt dus eigenlijk voort uit een leesfout. In de Middeleeuwen was deze eretitel van Maria zeer geliefd. Wij danken er onder andere de mooie gregoriaanse hymne Ave Maris Stella aan. De benaming ‘Sterre der Zee’ werd voor het genadebeeld van de Franciscanen echter pas  voor het eerst in 1701 gebruikt, en wel ter herinnering aan een wonder dat in 1684 plaatsgehad zou hebben. Een edelman zou op zee in een storm terecht zijn gekomen, en zou de belofte gedaan hebben, als hij het gevaar zou overleven, een altaar te stichten voor het Mariabeeld van de Franciscanen van Maastricht. Op het eerste gezicht zou men denken aan een vrome legende, maar de edelman heeft echt bestaan. Het is een Brussels edelman, François II van Kinschot (1616-1700), graaf van Sint-Pieters-Jette en baron van Rivieren (ten westen van Brussel), gehuwd met Anna Charlotte van Berghe genant Trips, die op zee in een storm terecht kwam, Maria aanriep met het beeld van de Madonna van de Minderbroeders voor ogen, en beloofde bij veilige thuiskomst een altaar voor het beeld van de Minderbroeders te financieren. Toen hij de storm had overleefd, en behouden was thuisgekomen, kwam hij zijn belofte na, en liet in de Franciscanenkerk een altaar bouwen waar het Mariabeeld een plaats op kreeg. Dit zou de aanleiding zijn geweest om het Mariabeeld voortaan ‘Sterre der Zee’ te noemen. bron: http://www.sterre-der-zee.nl

Torenspits

Marknesse-RK-met-haan

Marknesse-RK-zonder-haanWat-doen-zij

Ik had enige twijfel. Een haan op een RK kerk. Da’s vreemd. En stond die haan er altijd al op … ?
Omdat er geen haan naar kraaide vroeg ik het via Facebook.
Adrie Weevers, haantje de voorste bij Landbouwmechanisatie Weevers  wist dat de haan door Klaas Oosterheerd was gemaakt.
Ergens in de jaren jaren ’80.”
Zie de foto met de hoogwerker. Maar daarvoor …. ?

De kerk heeft dezelfde architect als de Ludgerkerk van Bant.
Ik het Overijsselsch dagblad van 11 sept 1956 stond over die kerk te lezen :

Het schildersbedrijf H. B. Peper te St. Nicolaasga voerde het schilderwerk uit terwijl de electrische en sanitaire werkzaamheden uitgevoerd werden door de fa. D. Reeker van St. Nicolaasga, welke laatste ook de haan en het 6 armige kruis op de toren en de doopvont staaltjes van fraai koper-handsmeedwerk, aanbracht.

haantje-Marknesse

Duidelijk.

Toren met haantje.

Marknesse-Sterre.jpg

  • Kerk: Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee
  • Soort kerk: Rooms-Katholiek
  • Adres:  G. Lokkenstraat 30, 8316 AE, Marknesse
  • Orgelbouwer: Valckx & Van Kouteren
  • Gebouwd: 1956
  • website:  http://www.emmausparochie.net/ireneus/

Electro-pneumatisch orgel, waarbij de fluitregisters als unit zijn gebouwd.
De Bourdon 16′, Holfluit 8′ en Roerfluit 4′ van het Manuaal en de Subbas 16′, Bourdon 8′
en Fluit 4′ van het Pedaal zijn allen gebaseerd op één rij pijpen.

Technische gegevens

Manuaal9 (7)
Pedaal3 (0)
Totaal aantal stemmen12 (7)
ManuaalomvangC-g”’
PedaalomvangC-d’
ToetstractuurElectropneumatisch
RegistertractuurElectropneumatisch
Windlade(n)Kegellade

Dispositie
Manuaal: Bourdon 16′ (gedeeld), Prestant 8′ (gedeeld), Spitsgamba 8′ (gedeeld), Holfluit 8′ (gedeeld), Octaaf 4′ (gedeeld), Roerfluit 4′ (gedeeld), Quint 2 2/3′ (gedeeld), Prestant 2′ (gedeeld), Mixtuur II-III sterk (gedeeld).
Pedaal: Subbas 16′, Bourdon 8′, Fluit 4′.
Koppelingen: Pedaalkoppel.
Speelhulpen: Vaste combinaties (pp – p – mf – f – tutti).

Marknesse-Sterre-manuaal.jpg

0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *