Rijksmonumenten Noordoostpolder

bron : rijksmonumenten.nl

Koningin Julianastraat

Rijtje woningen in Emmeloord
WoonhuisKoningin Julianastraat 1
8302CC Emmeloord (gemeente Noordoostpolder)
Flevoland
Bouwjaar: 1947-1948

 Beschrijving 

Inleiding Rij van zes WONINGEN behorende tot een complex bestaande uit twee rijen woningen, in 1947-1948 gebouwd als middenstandswoningen van de types G en H, in opdracht van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De Bouwkundige Afdeling van deze dienst was verantwoordelijk voor het ontwerp en de constructie van de twee vrijwel identieke rijtjes van zes woningen met respectievelijk drie en twee garages. De vormgeving en de detaillering van dit rijtje woningen met drie garages zijn verwant aan die van de destijds in zwang zijnde Delftse School. Hoewel er enige wijzigingen aan de gevelopeningen en het inwendige hebben plaats gevonden is dit deel van het woningbouwcomplexje in grote lijnen intact gebleven. De vrijstaande, in de achtertuinen van de hoekwoningen geplaatste garages vallen eveneens onder de bescherming. Omschrijving Linker rij van twee rijen woningen met garages, opgetrokken in schone baksteen vanuit rechthoekige plattegronden. De rij met de huisnummers 1-11 is samengesteld uit een serie van vier woningen met balkon (links, met de huisnummers 1-7), drie garages en een dubbel woonhuis zonder balkons (rechts, met de huisnummers 9-11). De woningen hebben een verdieping onder een met gesmoorde grijze pannen gedekte zadeldaken. Op de nok van het gedeelte met de vier woningen staan vijf gemetselde schoorstenen, die zich naar boven toe verbreden. De drie schoorstenen op het dubbele woonhuis zijn vergelijkbaar. De woningen zijn om en om gespiegeld ten opzichte van elkaar. Symmetrische voorgevels met trasraam van klinkers, drie en twee regenpijpen met vergaarbak en rechtgesloten, in betonnen omlijstingen gevatte gevelopeningen, voor een deel met een gewijzigde invulling. De boven betegelde stoepjes staande, nog originele deuren van 1 en 11 bevatten kruisraampjes en staan onder een trapeziumvormig bovenlicht met een invulling van glas-in-lood. De deuren staan binnen een omlijsting van betonnen blokken. Als ondiepe erkers uit de gevel springende betonnen vensters, oorspronkelijk voorzien van stalen ramen (zie huisnrs.7; 9; 11) tussen betonnen penanten boven een bakstenen onderbouw. Op de geprofileerde bovenrand van de vensterlijst rusten balkons met betonnen voetplaat en ijzeren balustrades. Hierop kwam oorspronkelijk een tussen twee ramen staande deur uit, zoals nu nog te zien is bij nummer 3. De verdieping bevatte oorspronkelijk per woning een venster met stalen kruisraam (zie nummer 7). De gevel wordt beëindigd door een lijst van decoratief metselwerk en een betonnen dakgoot met kwarthol profiel. Uit het dakschild steken de vier originele houten dakkapellen met kruisramen en geprofileerde bovenranden met frontonnetje. De beide naar het garageblok gekeerde kopgevels zijn blind en voorzien van vlechtingen. Garageblok met drie garages tussen de woningen met huisnr. 7 en 9. Het verdiepingloze blok staat onder een geknikt, met gesmoorde pannen gedekt zadeldak, waaruit drie met die van de woningen vergelijkbare, maar kleinere houten dakkapellen steken. In de symmetrische gevel staan drie dubbele, korfboogvormige inrijdeuren met betonnen aanzetstenen aan de boogaanzetten. Links en rechts in de garagegevel een klein, tweedelig en getoogd venster met betonnen kozijnen. De gevelbeëindiging is vergelijkbaar met die van de woningen aan weerszijden, maar iets minder hoog. De gevelindeling van de met de garage verbonden dubbele woning is in grote lijnen vergelijkbaar met die van de vier woningen. Het belangrijkste verschil is het ontbreken van balkons. Boven de parterrevensters staan hier de nog oorspronkelijke vensters met zevenruits, stalen ramen. Nr. 11 heeft ook nog de originele deur en nr. 9 nog het oorspronkelijke stalen verdiepingsraam boven de deur. Uit het voorste dakschild steken twee dakkapellen. Op de nok staan drie schoorstenen en tegen de gevel staan twee regenpijpen met vergaarbak. Deze dubbele woning en de woning op nr. 7 zijn, waar het de detaillering van zowel de voor- als de achtergevel betreft, het beste in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De kopgevel van nr. 11 is een symmetrische topgevel (tuitgevel) met vlechtingen, een klein, hoog in de gevel geplaatst venster en een verdiepingloze uitbouw onder een half schilddak met zeeg. De uitbouw bevat enkele kleine vensters, een deur aan de tuinzijde, het heeft een decoratieve gevelbeëinging als die van de garagegevel en er sluit een met lisenen verstevigde, door een uitgemetselde rollaag afgedekte en met bollen bekroonde, tweedelige tuinmuur op aan. Deze muur om de achtertuin is verbonden met een vrijstaande, onder een met pannen gedekt zadeldak staande garage, die qua materiaalgebruik en detaillering aansluit op het hoofdvolume. De dubbele inrijdeuren zijn korfboogvormig met betonnen aanzetstenen en staan in een puntgevel met vlechtingen. Deze zijn ook te vinden in de andere kopgevel, die twee vensters bevat. De beide langsgevels hebben een decoratieve beëindiging als die van de garages aan de straatzijde. De gevel aan tuinzijde bevat een deur, de andere gevel is blind. De achterzijde van het rijtje woningen toont diverse wijzigingen in de gevelopeningen. De uitbouwtjes staan onder platte daken. Die van nr. 3 en nr. 5 zijn gekoppeld en hebben een scheidsmuurtje in het midden van het plat. De uitbouwtjes bevatten rechtgesloten gevelopeningen (oorspronkelijk met stalen ramen) onder rollaag en hebben gevelranden met kwarthol-profiel, waaraan een ijzeren balustrade is bevestigd. De achterzijde van het garageblok is nog voorzien van vier vensters met kruisraam onder rollaag. De gevelbeëindigingen aan de achterzijde zijn als die aan de voorzijde. Het dakschild hierboven is geknikt. De westelijke kopse zijde (huisnummer 1) van het rijtje was oorspronkelijk vergelijkbaar met die van nr. 11, maar heeft enkele toegevoegde venstertjes in de uitbouw. Ook de tuinmuur en de vrijstaande garage achter het huis zijn vergelijkbaar met die van nr. 11. met dit verschil dat een deel van de tuinmuur gebogen is en van de woning wegloopt. Het gedeelte met de huisnummers 7-11 met de er tussenstaande garages is het meest gave van het complexje aan de Koningin Julianastraat. De achtergevel en het inwendige van het rijtje woningen valt buiten de bescherming van rijkswege. Waardering Rij van zes woningen behorende tot een complex van twee rijen woningen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde. – De rij woningen heeft cultuurhistorische waarde als een goed en vrij gaaf voorbeeld van de vroege na-oorlogse woningbouw in Emmeloord, alsmede als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling in de Noordoostpolder. – De woningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en vanwege de bijzondere detaillering en materiaalgebruik. – De woningen hebben ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang tussen beide rijtjes woningen, vanwege de stedebouwkundige kwaliteiten en vanwege de situering, verbonden met de aanleg en de ontwikkeling van de stad. – De woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijtje woningen in Emmeloord | Door: pa3ems|pa3ems (wiki) | Licentie: CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0