Rijksmonumenten Noordoostpolder

bron : rijksmonumenten.nl

Koningin Julianastraat 13

Rijtje woningen in Emmeloord
WoonhuisKoningin Julianastraat 13
8302CC Emmeloord (gemeente Noordoostpolder)
Flevoland
Bouwjaar: 1947-1948

Beschrijving van Rijtje woningen

Inleiding Rij van zes WONINGEN behorende tot een complex bestaande uit twee rijen woningen, in 1947-1948 gebouwd als middenstandswoningen van de types G en H, in opdracht van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De Bouwkundige Afdeling van deze dienst was verantwoordelijk voor het ontwerp en de constructie van de twee vrijwel identieke rijtjes van zes woningen met respectievelijk drie en twee garages. De vormgeving en de detaillering van dit rijtje woningen met twee garages zijn verwant aan die van de architectuur van de destijds in zwang zijnde Delftse School. Hoewel er enige wijzigingen aan de gevelopeningen en het inwendige hebben plaats gevonden is de grote vorm van dit deel van het woningbouwcomplexje intact gebleven. De vrijstaande, in de achtertuinen van de hoekwoningen geplaatste garages vallen eveneens onder de bescherming. Omschrijving Rechter rij van twee vrijwel identieke rijtjes woningen met garages, opgetrokken in schone baksteen vanuit rechthoekige plattegronden. De rij met de huisnummers 13-23 is samengesteld uit een serie van vier woningen met balkon (links, met de huisnummers 13-19), twee garages en een dubbel woonhuis zonder balkons (rechts, met de huisnummers 21-23). De woningen hebben een verdieping onder met gesmoorde grijze pannen gedekte zadeldaken. Op de nok van het gedeelte met de vier woningen staan vijf gemetselde schoorstenen, die zich naar boven toe verbreden. De drie schoonstenen op het dubbele woonhuis zijn identiek. De woningen zijn om en om gespiegeld ten opzichte van elkaar. Symmetrische voorgevels met trasraam van klinkers, regenpijpen met vergaarbak en rechtgesloten, in betonnen omlijstingen gevatte gevelopeningen, voor een deel met een gewijzigde invulling. De boven betegelde stoepjes staande, nog originele deur van nr. 15 bevat een kruisraampje en staat evenals de overige voordeuren onder een trapeziumvormig bovenlicht met een invulling van glas-in-lood binnen een geprofileerde omlijsting. Als ondiepe erkers uit de gevel springende vensters met betonnen kozijnen, oorspronkelijk voorzien van stalen ramen (zie huisnr. 17) tussen betonnen penanten. Op de geprofileerde bovenrand van de vensterlijst rusten de vier balkons met betonnen voetplaat en ijzeren balustrades. De invulling van de gevelopening hierachter is gewijzigd. De verdieping bevatte oorspronkelijk per woning een smal venster met stalen kruisraam (zie nummer 17). De oorspronkelijke stalen balkondeuren zijn in dit rijtje gewijzigd. De gevel wordt beëindigd door een rand van decoratief metselwerk en een betonnen dakgoot. Uit het dakschild steken de vier originele houten dakkapellen met kruisramen en geprofileerde bovenranden met frontonnetje. Een bredere, vijfde dakkapel met dubbel dakje boven nr. 17 is afwijkend ten opzichte van het verder identieke rijtje 1-11. Garageblok met twee garages tussen de woningen met nr. 19 en nr. 21. Het verdiepingloze blokje garages staat onder een geknikt, met gesmoorde pannen gedekt zadeldak, waaruit twee vergelijkbare, maar kleine houten dakkapellen steken. In de symmetrische gevel staan twee dubbele, korfboogvormige inrijdeuren met betonnen aanzetstenen in de boogaanzetten. Links en rechts in de garagegevel een klein, tweedelig, getoogd venster met betonnen kozijn. De gevelbeëindiging is vergelijkbaar met die van de woningen aan weerszijden, maar is iets minder hoog. De gevelindeling van de met de garage verbonden dubbele woning is in grote lijnen vergelijkbaar met die van de vier woningen. Het belangrijkste verschil is het ontbreken van de balkons. Nr. 15 heeft nog de originele deur en de nrs. 15 en 17 bevatten nog het oorspronkelijke smalle verdiepingsvenster met stalen kruisraam boven de deur. Alle ramen in de overige verdiepingsvensters zijn gewijzigd. Uit het voorste dakschild steken twee, eveneens gewijzigde dakkapellen. Op de nok staan drie schoorstenen en tegen de gevel staan twee regenpijpen met vergaarbak. De kopgevel van nr. 23 aan de Meidoornstraat is een topgevel met vlechtingen van het type tuitgevel, een klein, hoog in de gevel geplaatst venster en een verdiepingloze uitbouw onder een half, geknikt schilddak. De uitbouw bevat enkele kleine vensters, alsmede een deur aan de tuinzijde. Het heeft een decoratieve gevelbeëindiging als die van de garagegevel en er sluit een met lisenen verstevigde, door een uitgemetselde rollaag afgedekte en met bollen bekroonde, tweedelige tuinmuur op aan. De muur van de achtertuin is verbonden met een vrijstaande, onder een met pannen gedekt zadeldak staande garage, die qua materiaalgebruik en detaillering aansluit op het hoofdvolume. De dubbele inrijdeuren zijn korfboogvormig met betonnen aanzetstenen en staan in een puntgevel met vlechtingen. Deze zijn ook te vinden in de andere kopgevel, die tevens een klein venster bevat. De beide langsgevels hebben een decoratieve beëindiging als die van de garages aan de straatzijde. De gevel aan tuinzijde bevat een deur, de andere gevel is blind. De achterzijde van het rijtje woningen toont diverse wijzigingen in de gevelopeningen. De uitbouwtjes staan onder platte daken. Die van nr. 15 en nr. 17 zijn gekoppeld en hebben een scheidsmuurtje in het midden van het plat. De uitbouwtjes bevatten rechtgesloten gevelopeningen (oorspronkelijk met stalen ramen) onder rollaag en hebben gevelranden met kwarthol-profiel, waarop een ijzeren balustrade staat. De achterzijde van het garageblok is nog voorzien van vensters met kruisraam onder rollaag en een deur met kruisraam. De gevelopeningen van nr. 15 zijn op de verdieping nog voor een deel intact met de originele achterdeur met kruisraam en op de verdieping een venster met stalen achtruits venster en een balkondeur met kruisraam. De gevelbeëindigingen aan de achterzijde zijn als die van de voorgevel. De nrs. 15 en 17 hebben tevens op de verdieping tevens vensters met achtruits stalen ramen. De westelijke kopse zijde (huisnummer 13) van het rijtje is spiegelbeeldig identiek aan die van nr. 11 en 23. Ook de tuinmuur en de vrijstaande garage achter het huis zijn vergelijkbaar met die van nr. 23. De garagedeur is hier echter gewijzigd. Het inwendige en de achtergevel van de rij woningen zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang. Waardering Rij van zes woningen behorende tot een complex van twee rijen woningen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde. – De rij woningen heeft cultuurhistorische waarde als een goed en vrij gaaf voorbeeld van de vroege na-oorlogse woningbouw in Emmeloord, alsmede als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling in de Noordoostpolder. – De woningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en vanwege de bijzondere detaillering en materiaalgebruik. – De woningen hebben ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang tussen beide rijen woningen, vanwege de stedenbouwkundige kwaliteiten en vanwege de situering, verbonden met het ontwerp en de ontwikkeling van de stad. – De woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijtje woningen in Emmeloord | Door: pa3ems|pa3ems (wiki) | Licentie: CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0