Doorkijkpaneel Klein Korea

BIEB-BEDRIJVEN

Nadat de grond in de Noordoostpolder ‘landbouwrijp’ was gemaakt, werden er percelen uitgegeven aan de boeren. Deze boeren kregen het land in pacht, maar de Staat had zelf ook boerenbedrijven in beheer. Dat waren de zogenaamde BIEB-bedrijven, ‘Bedrijven In Eigen Beheer’. Er werd begonnen met 14 bedrijven, maar uiteindelijk waren er meer dan honderd. Het doel was om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering, bedrijfsopzet en het productievermogen van de boerderijen op de nieuwe poldergronden.

ZELFDE KANSEN

De pachtboeren voelden zich soms achtergesteld aan hun vakgenoten de BIEB-boeren. De staatsboeren kregen dan ook het advies om ‘boer onder de boeren’ te zijn. De staatsboerderijen lagen tussen de pachtboerde- rijen en de wens was dat ze elkaar ondersteunden. Ze hadden allemaal dezelfde grondsoort en daardoor dezelfde mogelijkheden en kansen.

EXPERIMENT

Bij acht van de eerste staatsbedrijven ging men nog een stap verder. Het idee was om een samenwerkings- experiment te doen tussen een aantal kleinschalige boerenbedrijven. Per twee bedrijven van elk acht hectare werd een dubbele dienstwoning gebouwd. Deze twee boerderijen zie je aan de weg liggen. Beide boerderijen hadden wel hun eigen schuur. Elk bedrijf kreeg een paard voor het landwerk, een koe, een varken en tien kippen. Het gezamenlijke kavelpad achter de twee boerderijen vormde de scheiding tussen hun percelen.

Voor de acht boerderijen was één tractor beschikbaar, die in onderling overleg gebruikt moest worden.

CONTROLE

Door optimaal samen te werken zou het economisch bedrijfsresultaat omhoog kunnen, althans dat was de gedachte. Om het experiment en de bedrijfsvoering goed te laten verlopen was er een tweewekelijks bezoek van een inspecteur. Bovendien moesten de boeren een weekrapport schrijven. De verslagen en resultaten werden in diverse commissies en instituten besproken.

WREVEL

Maar het liep anders. De boeren konden niet altijd met elkaar overweg. Er waren ergernissen en bijvoorbeeld ruzie om het gebruik van de tractor. Over en weer verweten de boeren elkaar dat ze zich niet aan hun afspraken hielden. Er was zelfs een boer die beweerde dat er melk uit zijn melkbussen gestolen was. Klein Korea was geboren. In die tijd speelde immers de Koreaanse Oorlog. Omdat de boeren dicht op elkaar woonden, maakten ze elkaars onhebbelijkheden van dichtbij mee. En het waren niet alleen de boeren, maar ook de boerinnen die elkaar soms het licht niet in de ogen gunden. De vrouwen vonden bovendien dat de mannen zich meer moesten laten gelden.

GESTOPT

Het experiment werd uiteindelijk gestopt. De meeste staatsboeren werden pachtboer of verhuisden naar een groter BIEB-bedrijf om alleen verder te boeren. Samenwerking werkt, maar niet altijd.

Gedeeld Korea

Japan werd in 1945 verslagen door de geallieerden.
Korea werd hierna opgesplitst in twee delen, een noordelijk deel dat door de Sovjet-Unie gecontroleerd werd en een zuidelijk deel dat door de Verenigde Staten werd beheerd. De splitsing zou eigenlijk tijdelijk zijn. Tijdens de Conferentie van Caïro (1943) tussen Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill en de Chinese leider Tsjang Kai Tsjek was duidelijk gesproken over een verenigd en onafhankelijk Korea. Van een hereniging kwam het echter nooit.

De Koude Oorlog zorgde er voor dat er geen overeenstemming kwam over te houden verkiezingen voor heel Korea. In 1948 werd vervolgens in de Amerikaanse zone de zelfstandige Republiek Korea opgericht. Syngman Rhee werd de eerste president van de staat die bekend werd als Zuid-Korea. In het noorden werd datzelfde jaar de communistische Democratische Koreaanse Volksrepubliek (Noord-Korea) opgericht. Leider van deze staat werd Kim Il Sung. Noord- en Zuid-Korea waren geboren.