Rijksmonumenten Noordoostpolder

bron : rijksmonumenten.nl

IJsloperschuur

GebouwMiddelbuurt 3
8319AB Schokland (gemeente Noordoostpolder)
Flevoland
Bouwjaar: 1850-1860

Beschrijving van IJsloperschuur

Inleiding Halverwege de negentiende eeuw, als IJSLOPERSCHUUR (‘s LANDS MAGAZIJN) gebouwde opstal op het toenmalige eiland Schokland. Het verplaatsbare houten huisje diende als onderkomen voor de zogenaamde ijsloper. Dit was een boot waaronder glijders waren bevestigd, zodat deze als een slee over het ijs kon worden getrokken. Met de ijsloper werden vooral goederen van het vasteland naar Schokland vervoerd als de Zuiderzee bevroren was, maar ook konden zodoende zieken worden vervoerd. Tegenwoordig is de schuur in gebruik als bergruimte bij het Museum Schokland op de voormalige woonterp Middelbuurt, waar het zich ook oorspronkelijk bevond. Omschrijving Vanuit een rechthoekige plattegrond, uit liggende planken opgetrokken schuur onder een met bouletpannen gedekt zadeldak met een eveneens met pannen gedekte vorst. Dakgoten van gietijzer rustend op smeedijzeren gootklamen. De schuur staat op een onderbouw van houten balken, waardoor deze verplaatsbaar was (en is). Voorste kopgevel met rechtgesloten, opgeklampte dubbele inrijdeur. Geveltop met voorschot van staande planken en geprofileerde windveren. Blinde linker langsgevel voorzien van twee ijzeren haken. Eveneens blinde achterste kopgevel met aan de geveltop een voorschot en windveren als die aan de voorste kopgevel. Rechter langsgevels met twee rechtgesloten vensters voorzien van kruisramen met drieruits bovenramen. Het eenvoudige inwendige bestaat uit een enkele ruimte en bezit geen bijzondere elementen. Waardering De ijsloperschuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde en de grote zeldzaamheidswaarde. – De ijsloperschuur is van cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke functie en als bijzonder, bij het leven op het voormalige eiland Schokland behorende relict. – De schuur heeft ensemblewaarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing in Middelbuurt en vanwege de relatie tot het omringende landschap. – Het gebouwtje is tevens van belang vanwege de gaafheid en de herkenbaarheid. – Het object is vooral van grote waarde vanwege de functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Schuur voor de ijsvlet van Schokland

Deze houten schuur, sinds 2002 rijksmonument, is één van de oudste gebouwen op Schokland.
Het dateert uit de 19e eeuw en bood tijdens de eilandperiode onderdak aan de ijsloper van Schokland.

Wanneer tijdens strenge winters de Zuiderzee met een dik pak ijs was bedekt, kon met dit vaartuig contact met de vaste wal worden onderhouden.
De ijsloper of ijsvlet was een speciaal voor dit doel vervaardigde boot waaronder enkele glij-ijzers waren bevestigd.
Met behulp van touwen kon het gevaarte door een aantal mannen over het ijs worden getrokken.

Het behoeft geen uitleg dat het barre en vaak levensgevaarlijke tochten waren.

IJsloperschuur in Schokland | Door: Pa3ems (wiki) | Licentie: CC-BY-SA-3.0