Urk

Ichthuskerk

Christelijke Gereformeerde Kerk

Urk_Ichthus_mei_2012

Algemene gegevens
Naam kerk: Ichthus
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Flevoland
Gemeente: Urk
Plaats: Urk
Adres: Richel 2
Postcode: 8321RX
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 2012
Architect: Huls Architecten (Staphorst)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Over de Ichthuskerk

De Ichthuskerk biedt plaats aan ruim 1200 personen en is in 9 maanden gebouwd op een kavel achter de Ichthushof. Dit is het kerkelijke centrum welke de Ichthus gemeente in 2010 in gebruik heeft genomen. Naast de kerkzaal beschikt de Ichthus gemeente nu over 10 zalen die plaats bieden aan 25 tot 350 personen. Een goed ingerichte  keuken maakt het centrum compleet, zodat naast het houden van vergaderingen gezorgd kan worden voor de catering.

Geschiedenis

De Ichthusgemeente is ontstaan vanuit de voormalige Gereformeerde Kerk van Urk. Al sinds eind tachtiger jaren van de vorige eeuw werden er serieuze gesprekken over vereniging gevoerd tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlands Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.In 2003 tekende zich het daadwerkelijke ontstaan af van de Protestantse Kerk in Nederland.De Gereformeerde Kerk van Urk was een van de ruim 20 plaatselijke Gereformeerde Kerken in ons land,die grote bezwaren hadden tegen het samensmelten van de drie zogenoemde “samen op weg kerken”. Deze bezwaarde kerken waren vooral te vinden in Gereformeerde Kerken waarvan vele individuele leden lid waren van het Confessioneel Gereformeerd Beraad.In de Nederlands Hervormde Kerk waren ook plaatselijke gemeenten welke zich geheel of gedeeltelijk niet wilden aansluiten bij een gefuseerde kerk.Toen dan ook op 12 december 2003 de Verklaring van Vereniging werd getekend in de Utrechtse Domkerk in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix, minister Donner van Justitie en Kardinaal Simonis stond al wel vast dat niet alle plaatselijke kerken mee zouden gaan met het fusieproces.Vooral vanuit de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk scheidden zich hele gemeenten, soms grote delen van gemeenten af. Al gauw volgden juridische procedures over kerkelijke goederen.In de Gereformeerde kerken liep het wat anders. Van de oorspronkelijk ruim 20 plaatselijke kerken in ons land met bezwaren tegen de vereniging bleven er 7 over welke zich verenigden in de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.Op het voormalig eiland Urk was er in de Gereformeerde Kerk van Urk lang gesproken over de bezwaren welke leefden tegen de vereniging van de drie kerken. Al in een vroeg stadium had de gemeente vrijwel unaniem uitgesproken niet te kunnen instemmen met de voorgestelde kerkorde.

Nadat duidelijk werd dat de vereniging toch doorgang zou vinden besloot de kerkenraad zich een jaar te bezinnen op de vraag of men mee moest gaan met de vereniging en deze bezinning buiten het nieuwe kerkverband plaats te laten vinden. Later werd dit besluit door de kerkenraad herroepen en werd besloten om het jaar van bezinning binnen het nieuwe kerkverband door te brengen. In dat jaar functioneerde een commissie die de opdracht had vast te stellen welk kerkverband het beste zou passen bij de gemeente als de gemeente besloot om niet mee te gaan met de gefuseerde (voormalig Gereformeerde) Kerken in Nederland. Deze commissie kwam tot de conclusie dat in dat geval de voormalige Gereformeerde Kerk van Urk zich het beste zou kunnen aansluiten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken van Nederland. Dit kerkverband kwam het dichtst bij de voormalige Gereformeerde Kerken in Nederland.

Aan het eind van het bezinningsjaar, dat roerig verliep, werd de gemeenteleden gevraagd of ze zich wilden aansluiten bij de Protestantse Kerk in Nederland.Ongeveer 640 belijdende leden gaven aan zich niet aan te willen sluiten bij de Protestantse Kerk in Nederland.Deze ongeveer 20 % van alle belijdende leden kwamen de volgende zondag 6 februari 2005 bij elkaar in de Ichthushof toen nog Koningshof geheten. ‘s Ochtends was er nog geen dominee, maar ’s middags ging voor Ds. J. Westerink van Utrecht- West.Op woensdag 9 februari , biddag voor de visserij, ging Ds. W.N. Middelkoop van Rijnsburg voor. Zijn prediking handelde over Ezechiël 34. Het gedeelte waar de profeet spreekt over het volk Israël, dat was als een kudde schapen zonder herder.

Afwisselend werd er gepreekt door dominees uit de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Toch voelden allen wel dat men als groep niet kon blijven zweven en zich aan moest sluiten bij een kerkverband.Adviezen werden ingewonnen van o.a. Ds. Speelman ( welke later ook de Gereformeerde Kerken in Nederland verliet en zich als predikant aansloot bij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) en Ds. J. Westerink van Utrecht- West, welke als eerste predikant van de huidige Maranatha gemeente veel gezag en bekendheid had verworven.

In maart 2005 werd een gemeentevergadering gehouden waarin op één stem na alle aanwezige gemeenteleden besloten zich aan te sluiten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Op zondag 8 mei werd de gemeente door Ds. J. Westerink,toen inmiddels aan Urk-Maranatha verbonden, in de Maranatha kerk geïnstitueerd.

Orgel

Het 3-klaviers orgel met 44 stemmen is gebouwd door Ide Boogaard in 2014. Er is gebruik gemaakt van materialen van het Kleuker orgel uit 1963, afkomstig uit de Sankt Johanneskirche in Hannover, en er is gebruik gemaakt van het voormalige orgel van de Grote Kerk in Vianen (o.a. klavier en windlade van het rugwerk).

Urk_Ichtuskerk_002

De basis van het nieuwe orgel wordt gevormd door de het pijpmateriaal en windlades van het Detlev Kleuker orgel uit de St. Johannis Stadtkirche in Hannover (Duitsland). Na de heringebruikname van de St. Johannis Stadtkirche in 1958 bouwde Kleuker een orgel (zie foto) in deze kerk met 38 registers verdeeld over Hoofdwerk, Zwelwerk, Borstwerk en Pedaal. Dit laatromantische, vroeg neobarokke instrument is in 1963 gebouwd met een mechanische toetsen- en elektrische registermechaniek. Het pijpwerk was wijd gemensureerd. Alle tongwerken konden worden getypeerd worden als “vrij romantisch”. De windvoorziening was robuust en strak (inliggende balgen) en zeer kenmerkend voor deze stijlperiode. De orgelkast is een kind van z’n tijd: strak en zonder lofwerk, evenals de 3-klaviers speeltafel. (zie media voor meer foto’s van de vroegere situatie in Hannover).

Van de firma Kleuker is bekend dat zij vele grote en kleine orgels hebben gebouwd en bekend stonden als perfectionisten. Kleuker heeft veel samengewerkt met organist Jean Guillot (Parijs – St. Eustache). Eén van zijn bekendste orgels staan in Alpe d’Huez (Frankrijk) en in de Tonhalle te Zurich.

In Nederland heeft Kleuker één instrument gebouwd n.l. in de Plaskerk in Raalte (2 klavieren + vrij pedaal / 1975). Inmiddels bestaat de firma niet meer en worden alle bestaande Kleuker orgels door andere orgelbouwers gerestaureerd en onderhouden.

In 2008 werd het orgel op internet aangeboden. Andere zienswijzen en muziekpraktijk deden de kerkelijke gemeente in Hannover er toe besluiten om het orgel van de hand te doen en over te gaan tot de koop van een Engels orgel. In 2009 werd het orgel opgekocht door orgelmaker Ide Boogaard uit Rijssen met de bedoeling het opnieuw te plaatsen en een muzikale functie te geven.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad d.d. 10 mei 2012

Tijdens de samenkomst, die om 15.00 uur begint, zal emeritus predikant ds. H. de Graaf de kanselbijbel plaatsen en Psalm 84 voorlezen. Ds. W. N. Middelkoop, de predikant van de gemeente, zal daarna een meditatie verzorgen.De doopvont wordt binnengebracht door de kinderen van de zondagsschool en het avondmaalsstel door een diaken uit de gemeente, vertelt ds. De Graaf, die bijstand in het pastoraat verleent. „Verder biedt een gemeentelid een aquarel aan waarop Nehemia staat afgebeeld die bidt bij de muren van Jeruzalem.”Daarna voert burgemeester J. Kroon het woord. Videoboodschappen zijn er van een zustergemeente uit het Zuid-Afrikaanse Libangeni, van een zustergemeente uit Moldavië, van de International Christian Fellowship (ICF-gemeente) uit Utrecht en van gemeentelid Dirk Koffeman, die voor Operatie Mobilisatie in Chili werkzaam is. In de kerkzaal is ruimte voor 1200 kerkgangers. Het gebouw is ontworpen door Huls Architecten uit Staphorst. 
De gemeente, die in totaal zo’n 1500 leden telt, kwam lange tijd samen in 
de sporthal van het Berechjacollege in Urk; het laatste halfjaar in De Schelp. De kerkzaal is vastgebouwd aan het vroegere partycentrum Koningshof, aldus Geert Meun, woordvoerder van de projectgroep. Het partycentrum is verbouwd tot zalencomplex. De totale kosten van het project –de aanschaf van het partycentrum met naastliggende grond incluis– liggen rond de 4 miljoen euro. De Ichthuskerk is volgende week vrijdag, 18 mei 2012 , van 15.00 tot 19.30 uur te bezichtigen, tijdens de zogeheten CGK Kerkendag, die dit jaar voor het eerst wordt gehouden.

Uit Opurk.nl d.d. 3 oktober 2013
Orgel in opbouw
Uit Flevopost 8 mei 2014
Urk – Het nieuwe Boogaardorgel in de Ichthuskerk op Urk wordt woensdag 28 mei 2014 in gebruik genomen. Het voormalig Kleuker orgel uit de Sankt Johanniskirche in Hannover is in de afgelopen maanden door orgelmaker Ide Boogaard uit Rijssen volledig omgebouwd naar een orgel met een klassiek Nederlandse opbouw met hoofdwerk, rugwerk, bovenwerk en pedaal.

Aansluiten bij orgels van Hinsz
Op wens van de orgelcommissie is onder leiding van adviseur Stef Tuinstra uit Bedum naar een klank gezocht die zo veel mogelijk moest aansluiten bij de orgels van Hinsz. Het orgel met z’n 45 sprekende registers heeft voornamelijk de functie om de gemeentezang in de akoestisch zeer geschikte kerkzaal te begeleiden, maar is daarnaast geschikt voor orgel- en koorconcerten.

Het orgel wordt tijdens de ingebruikname door adviseur Stef Tuinstra bespeeld. Op zaterdag 31 mei 2014 is er gelegenheid om het orgel te bezichtigen tijdens de open dag. Tevens is er de mogelijkheid om op deze dag het orgel zelf te bespelen.

wikilogoBron : Reliwiki

Reliwiki is de belangrijkste Nederlandse database op het gebied van religieus erfgoed in Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door BOEi, Donatus Verzekeringen en Stichting Vrienden van BOEi.
0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *