Rijksmonumenten Noordoostpolder

bron : rijksmonumenten.nl

Gedeeltelijk open bijschuur van het type C

BoerderijSchokkerringweg 43
8307RC Ens (gemeente Noordoostpolder)
Flevoland
Bouwjaar: 1944
Architect: Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken

Beschrijving van Gedeeltelijk open bijschuur van het type C

Inleiding BIJSCHUUR, behorende bij een boerderijcomplex voor een gemengd bedrijf, gebouwd in opdracht van de Directie van de Wieringermeer op kavel P31. De Deel open bijschuur van het type C staat rechts naast de in 1943 gebouwde boerderij. Het is een kapschuur met wagenberging en paardenstal. De in traditioneel-ambachtelijke stijl opgetrokken schuur werd in 1944 gebouwd, naar een uit 1942 daterend ontwerp van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. Omschrijving Vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken bijschuur onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak. Het linker deel van de schuur is gesloten en voornamelijk opgetrokken in baksteen. Dit deel van de schuur was oorspronkelijk bestemd voor de stalling van paarden en enkele koeien en diende tevens als bergruimte. De vensters in de linker (west)gevel hebben uitkragende, betonnen zesruits ramen met ventilatiedorpels, die staan tussen lisenen. De symmetrische, noordelijke kopgevel bevat een dubbele deur onder een bovenlicht met roedenverdeling en heeft een gepotdekselde geveltop van heraklietplanken. Het open deel van de schuur aan de westzijde heeft blinde houten wanden en een kap die aan de open zijde rust op palen die op poeren staan. De naar de weg gekeerde kopgevel van liggende houten planken is voorzien van een luik. Het houten deel van de rechter gevel is eveneens blind, maar is samengesteld uit staande planken. In het gemetselde deel van deze schuurzijde staan vier rechtgesloten vensters met achtruits ramen. Het inwendige van de schuur is voor de bescherming van ondergeschikt belang. Waardering De bijschuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. – De schuur is van cultuurhistorische belang als onderdeel van een van de oudste nog bestaande en in gebruik zijnde bouwwerken in de Noordoostpolder. De “Wieringermeerboerderijen” en hun bijgebouwen zijn bovendien van bijzondere belang vanwege hun oorspronkelijke functie als ontginningsboerderij. – De schuur heeft architectuurhistorische waarde als goede representant van een schaars geworden type, waardoor het tevens zeldzaamheidswaarde heeft. – De schuur heeft ensemblewaarde vanwege de functionele en visuele samenhang met de boerderij. – De schuur is bovendien van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Gedeeltelijk open bijschuur van het type C in Ens | Door: Baart, Theo (rce) | Licentie: CC BY-SA 3.0 NL