Espel

Protestant

Espel-Protestantse-Kerk.jpg

Una Sancta – Westrand 42  – Protestantse Gemeente

Una Sancta is de tweede kerk in Nederland die gezamenlijk gebouwd is door hervormden en gereformeerden

Info

Het Prot. kerkcentrum ‘Una Sancta’ (Westerrand 42-44) is de eerste kerk in de Noordoostpolder waarin hervormden en gereformeerden vanaf het begin hebben samengewerkt. Deze zaalkerk met wit geschilderde vrijstaande en ronde toren met wijzerplaat kwam in 1961 tot stand naar ontwerp van J. Heese.
De wandsculptuur is van  Harry op de Laak. De kerk bevat een door Ahrend & Brunzema uit Leer (D) gebouwd orgel (1961). Tegen de kerk aangebouwd staan enkele nevenlokalen en een gymnastieklokaal ten bate van de dorpsgemeenschap

Meer informatie over dit wandreliëf zie :  kunst in Espel

Gereformeerden en hervormden bouwen samen kerken

Leeuwarder courant – 1962

In Espel in de Noordoostpolder is onlangs een kerk geopend. die gemeenschappelijk bedehuis is van hervormden en gereformeerden. Dit protestantse kerkcentrum heeft de naam Una sancta”-kerk gekregen. Behalve een kerkzaal en twee kerkeraadskamers – één voor de hervormde en één voor de ge reformeerde kerkeraad-omvat het centrum ook een gymnastieklokaal. Hervormden en gereformeerden exploiteren samen het gebouw. Elk van de beide kerkeraden is voor de helft eigenaar van de kerk. Er is een beheerscommissie gevormd, waarin drie hervormden en drie gereformeerden zitting hebben. De samenwerking in deze commissie is uit stekend. De gereformeerden houden ‘s morgens om 9 uur en ‘s middags om half drie dienst en de hervormden om elf uur en zeven uur. Het ligt in de bedoeling, dat om de vier maanden de morgendiensten van negen en elf uur worden gewisseld. De middagdienst blijft voor de gereformeerden en de avond dienst voor de hervormden.

De Hervormde Kerk in de Noordoost polder heeft een andere organisatorische opzet dan de Gereformeerde Kerken. De gereformeerden hebben name lijk negen zelfstandige kerken in de pol der gesticht, terwijl de hervormden één centrale gemeente, die de gehele Noord oostpolder omvat, hebben ingesteld, welke weer onderverdeeld is in zeven wijk gemeenten. Het hervormde systeem biedt grote voordelen, ook bij de kerk bouw, zo moeten de gereformeerden er kennen. Alle hervormde kerken in de polder zijn namelijk gebouwd onder toe zicht van één opzichter. Van diens ervaring kan men ook weer profiteren bij de bouw van een nieuwe kerk in Tolle beek, die ook gezamenlijk bezit van de hervormden en gereformeerden zal worden. Met de bouw van deze kerk is reeds begonnen. Er komt evenals in Espel ook een gymnastieklokaal bij. Men hoopt deze kerk in juni in gebruik te kunnen nemen.

Meer info

De kerkzaal van het Protestants Kerkcentrum is rechthoekig en langs de zijgevels loopt ongeveer in het midden een smalle band van ramen.
De zaal heeft een schaaldak, inspringend op de muren. De toren heeft een ronde grondvorm en is aan de bovenkant schuin afgesneden.
De kerktoren, waarvan de bouw door de overheid werd gesubsidieerd, is via een afdak verbonden met het ingangsportaal.
Het ingangsportaal bevindt zich in de westgevel. In de kerk zelf bevinden zich glasappliques van H. de Laak en een metalen roos van F. van der Heide.
De gevels zijn van bruinrode en grijsgele baksteen, het schaaldak van koper en de platte daken zijn bedekt met ruberoid. Het gebouw ligt excentrisch en markeert het einde van de centrale ruimte in Espel.

Het protestants kerkgebouw in Espel is ontworpen door J. Heesse uit Amsterdam.

Torenspits

Een moderne kerk. Prachtige glas in lood vensters, mooie muurkunst een een markante toren.
Maar er kraait geen haan.

Una Sancta (PKN kerk) - Espel

Kerkorgel in de Una Sancta (PKN kerk) – Espel

  • Kerk:  Una Sancta (PKN kerk) – Espel
  • Adres:  Keggehof 1, 8311 AT, Espel
  • Gebouwd: 1962
  • Orgelbouwer: Ahrend & Brunzema
  • website: http://pgcreil-espel.nl

Gebouwd door: Ahrend & Brunzema (1962) – opus 29

Jaar Orgelbouwer Opus Activiteit
1962 Ahrend & Brunzema 29 nieuwbouw
2006 Sander Booij diverse werkzaamheden

In 1962 leverde de firma Ahrend & Brunzema een orgel voor Una Sancta in Espel.
Het instrument is in 2006 een paar meter van de muur af geplaatst.
Sander Booij heeft het verder gestemd en enkele kleine intonatiecorrecties uitgevoerd.

Technische gegevens

Manuaal 7
Pedaal aangehangen
Totaal aantal stemmen 7
Manuaalomvang C-f”’
Pedaalomvang C-f’
Toetstractuur Mechanisch
Registertractuur Mechanisch
Windlade(n) Sleeplade

Dispositie
Manuaal: Praestant 8′, Holpijp 8′, Octaaf 4′, Roerfluit 4′, Octaaf 2′, Gemshoorn 2′, Mixtuur.
Pedaal: Aangehangen.

0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *