Ens

Rooms Katholiek

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand

in gebruik

ensrrrr

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand – Arnoldus van Bockholtstraat

RK_kerk_OLV_van_Altijd_Durende_Bijstand

De Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk is een katholieke kerk in Ens, een Nederlands dorp in de Noordoostpolder. De kerk bevindt zich aan Zoudenbalchstraat 2-4.

Geschiedenis
Tezamen met de dorpen werden er in de Noordoostpolder een aantal kerken gebouwd: elk dorp kreeg een hervormde, een gereformeerde en een katholieke kerk, zo ook Ens.

In 1948 werd te Ens een katholieke noodkerk gebouwd, naar ontwerp van A.E. Bleys. Deze was uitgevoerd in hout en werd verlaten in 1955, toen de huidige Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk gereed kwam. Het noodkerkje, gelegen aan Arnoldus van Bockholtstraat 1, nu dienend als verenigingsgebouw, werd geklasseerd als Rijksmonument.

De huidige kerk, die is gebouwd in de stijl van de Delftse School, werd ontworpen door de architecten H. Thunnissen, A. van Kranendonk jr. en A. Thunnissen jr. en is voltooid in 1955.

Gebouw
Het betreft een bakstenen basilicale kerk met een opvallend houten ingangsportaal, een roosvenster in de voorgevel en een smalle maar hoge vierkante toren die opzij van de kerk is geplaatst.

Het orgel is van 1957 en werd vervaardigd door Valckx & Van Kouteren.

De kerk en de bijbehorende pastorie zijn aangewezen als gemeentelijk monument.

Ens-RK-NOP

Bij de Rooms-Katholieke Kerk in Ens zijn de klassieke basilica-verhoudingen toegepast.
Het kerkgebouw heeft een langwerpig, hoog schip, lagere zijbeuken en een zadelvormig dak.
Het ingangsportaal lijkt op een loggia. Daarboven is een roosvenster in de muur aangebracht.

De toren is 35 meter hoog, staat vrij en doet denken aan zuidelijke voorbeelden.
De overheid subsidieerde de bouw van de kerktoren. De gevels zijn van grijs genuanceerd metselwerk, de vensters en deuren van gebroken wit en grijs hout en het dak van grijsbruine pannen. Het gebouw ligt excentrisch, aan de rand van een plantsoen. Het plantsoen fungeert als voorplein vaI de kerk.
De architecten A. Thunissen en H. Thunissen ontwierpen ook de St. Jozefskerk in Luttelgeest.
Verder ontwierpen zij in de jaren vijftig en begin jaren zestig rooms-katholieke kerken in Breda, Middenmeer, ‘s-Gravenhage en Alkmaar.
H. Thunissen was een gewelvenexpert. In die hoedanigheid was hij in 1956 voorzitter van een internationale commissie die zich bezighield met de restauratie van de kerk van het Heilige Graf in Jeruzalem. A. Thunissen hield zich onder andere bezig met de verbouwing van het Binnenhof in ‘s-Gravenhage. Van Kranendonk, die in 1991 overleed, was één van de laatste vertegenwoordigers van de Delftse School. Hij doceerde van 1956 tot 1980 aan de Technische Hogeschool in Delft. Hij ontwierp het stadhuis in Amersfoort en vele rooms-katholieke scholen en kerken, onder andere in Haarlem en in ‘s-Gravenhage.

Bron: Kerkopbouw en kerkbouw in de IJsselmeerpolders.


Noorkerk

Tezamen met de dorpen werden er in de Noordoostpolder een aantal kerken gebouwd: elk dorp kreeg een hervormde, een gereformeerde en een katholieke kerk, zo ook Ens.

In 1948 werd te Ens een katholieke noodkerk gebouwd, naar ontwerp van A.E. Bleys. Deze was uitgevoerd in hout en werd verlaten in 1955, toen de huidige Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk gereed kwam. Het noodkerkje, gelegen aan Arnoldus van Bockholtstraat 1, nu dienend als verenigingsgebouw, werd geklasseerd als Rijksmonument.

De huidige kerk, die is gebouwd in de stijl van de Delftse School, werd ontworpen door de architecten H. Thunnissen, A. van Kranendonk jr. en A. Thunnissen jr. en is voltooid in 1955.

Gebouw
Het betreft een bakstenen basilicale kerk met een opvallend houten ingangsportaal, een roosvenster in de voorgevel en een smalle maar hoge vierkante toren die opzij van de kerk is geplaatst.

Het orgel is van 1957 en werd vervaardigd door Valckx & Van Kouteren.

De kerk en de bijbehorende pastorie zijn aangewezen als gemeentelijk monument.

Bron: wikipedia


Geschiedenis

Op 30 april 1955 wordt door de Landdrost van het openbare lichaam De Noordoostelijke Polder bouwvergunning verleend voor de bouw van deze kerk. Het kerkgebouw (450 zitplaatsen) wordt ontworpen door architect A. van Kranendonk. De bouw van de kerk wordt gegund aan aannemer Neyenhuis uit Arnhem voor het bedrag van 388.700 gulden. Op maandag 13 juni 1955 begint de bouw.

De kerk in Ens kent een sobere vormgeving. Deze bouwstijl is een belangrijk kenmerk van de zogenaamde ‘Delftse School’. Het gebruik van de materialen beton, baksteen en hout verraadt ook kenmerken van de ‘Bossche School’. Deze stroming komt voort uit de Delftse School en stamt uit de periode van wederopbouw tussen 1946 en 1973. Deze stijl, welke sterk gebaseerd is op getalmatige verhoudingen, heeft in deze periode vooral zijn weerslag op de Katholieke kerkenbouw.

Op zondag 23 oktober 1955 om 15:00 uur brengt mgr. Theodorus Huurdeman, vicaris generaal van het bisdom Utrecht, een gedenksteen aan in de muur van het priesterkoor. Tegelijkertijd wordt er een loden koker met een daarin gesloten oorkonde gemetseld. De omlijsting van deze ‘eerste steen’ is gemetseld met 30 oude stenen van de oude kerk van Schokland.

De Nederlandse vertaling van de – in het latijn opgestelde – tekst op de oorkonde luidt:

In de Naam van de Allerheiligste en Onverdeelde Drievuldigheid, de Vader, de Zoon en de H.Geest. Amen. In het 1955ste Jaar van onze Verlossing, terwijl Paus Pius XII de zetel van de H.Petrus bezet, Koningin Juliana in vrede regeert over deze Nederlandse gewesten en Bernardus Joh. Alfrink als Apost. Administrator met wijsheid het Aartsbisdom Utrecht bestuurt, waarvan de Bisschopszetel door de Dood van Johannes Kardinaal de Jong vacant is, is er een begin gemaakt met de bouw van deze parochiekerk onder de titel en onder aanroeping van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand, tot meerdere eer van God en tot heil der zielen. Het werk werd opgedragen door Pastoor Franc.Alb. Gilsing en door de kerkmeesters Franc.Nicolaas van Terheyden en Petrus Jacobus v.d. Dries. Volgens een ontwerp van de Architect Antonius van Kranendonk heeft Joseph Neyenhuis het werk aangenomen. Deze eerste steen werd met plechtig ceremonieel gelegd door Mgr.Theod.Huurdeman, Vic.Generaal van het Aartsbisdom, in hetzelfde jaar op de 23ste van de maand october in tegenwoordigheid van Antonius Grimmelikhuizen past. te Vollenhove, Franc.Bernardus Koopmans Kraggenburg, Theodorus Morselt past. te Emmeloord, van de aannemers van dit werk en van een grote menigte gelovigen. Moge ’t werk gezegend en voorspoedig verlopen. Ter bevestiging van het bovengenoemde, hebben de getuigen van deze plechtigheid dezelfde dag dit stuk met hun namen ondertekend: (ondertekend door 8 personen)

Half augustus 1956 is de aannemer klaar met de bouw. Op maandag 6 augustus 1956 komt mgr. P. Nierman, pas benoemd in het nieuwe bisdom, naar Ens om de kerk in te wijden.

Toren

Van de toren is lange tijd, ook nog tijdens de bouw, niet zeker of deze wel gebouwd kan worden. Deze onzekerheid komt voort uit het feit, dat er misverstanden blijken te zijn over de exacte hoogte van de Rijkssubsidie. In de loop van het bouwproces komt het bevrijdende bericht en kan de toren alsnog worden opgetrokken. De toren staat naast de kerk en maakt er geen bouwkundig onderdeel van uit. Hierdoor lijkt deze toren veel op de ‘campaniles’ bij veel vroegchristelijke kerken in het noorden van Italië. Ook hieruit blijkt weer de stijl volgens de leer van de ‘Bossche School’.

Fa. Th. Hogen & Zn. te Duivendrecht levert zowel de klokken, als ook het torenuurwerk met 4 cijferplaten (met een doorsnede van 150 cm) én het elektrisch automatisch ‘angelus apparaat’. De toonhoogte van de klokken wordt afgestemd op de toonhoogte van de klok van de Hervormde Kerk.

Klokken

De klokken worden gemaakt bij de klokkengieterij: N.V. Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel. Ze worden zowel daar als ook na het hangen van de klokken in de toren gekeurd door de ‘Katholieke Klokken en Orgelraad’ te Huis ter Heide. De grootste klok (280 kg) is in de toonhoogte C gemaakt en heeft als opschrift: “FRANCISCUS”; de kleinere (180 kg) is in D gemaakt en heeft het opschrift: “MARIA”

Orgel

Het orgel is gebouwd door Valckx & Van Kouteren in 1957.

Bron: https://reliwiki.nl/

Torenspits

Ens-RK

Een kruis op de kerk en een kruis op de toren.

Mariabeeld

Mariabeeld - Mariabeeld-Ens-001.jpg

Mariabeeld – Ens

 • Titel: Mariabeeld
 • Kunstenaar: Gerard Héman
 • plaats:  Zoudenbalchstraat
 • Materiaal: Natuursteen
 • Jaar: 1956

De kerk

Tezamen met de dorpen werden er in de Noordoostpolder een aantal kerken gebouwd: elk dorp kreeg een hervormde, een gereformeerde en een katholieke kerk, zo ook Ens.

In 1948 werd te Ens een katholieke noodkerk gebouwd, naar ontwerp van A.E. Bleys. Deze was uitgevoerd in hout en werd verlaten in 1955, toen de huidige Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk gereed kwam. Het noodkerkje, gelegen aan Arnoldus van Bockholtstraat 1, nu dienend als verenigingsgebouw, werd geklasseerd als Rijksmonument.

De huidige kerk, die is gebouwd in de stijl van de Delftse School, werd ontworpen door de architecten H. Thunnissen, A. van Kranendonk jr. en A. Thunnissen jr. en is voltooid in 1955.

Het betreft een bakstenen basilicale kerk met een opvallend houten ingangsportaal, een roosvenster in de voorgevel en een smalle maar hoge vierkante toren die opzij van de kerk is geplaatst.

Het orgel is van 1957 en werd vervaardigd door Valckx & Van Kouteren.

De kerk en de bijbehorende pastorie zijn aangewezen als gemeentelijk monument.


Mariabeeld - Mariabeeld-Ens-003.jpg


Gerard Héman (Duisburg, 17 juli 1914 – Rotterdam, 11 juli 1992) was een Nederlandse beeldhouwer.

Héman was een zoon van Joannes Gerardus Christophorus Carolus Héman (1884-1959) en Sophie Friederike Borneman (1885-1924). Hij werd geboren in Duisburg uit een Nederlandse vader en Duitse moeder. Later vestigde het gezin zich in Schiebroek. Zijn vader en grootvader van vaderskant waren beiden onderwijzer, zijn grootvader van moederskant was schrijnwerker in de Landkreis Göttingen. Héman was al jong bezig met houtsnijwerk, waarin de invloed van de Duitse barokke volkskunst merkbaar is. Hij bezocht de middelbare technische school, maar kon daar zijn draai niet vinden en maakte de overstap naar de Rotterdamse Academie.

Héman was van huis uit rooms-katholiek en maakte werk voor diverse kerken, zoals kruiswegstaties voor de Goede Herderkerk in Voorburg en de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk in Bleiswijk en de tabernakel voor de Sint-Adelbertkerk in Delft.

Hij overleed in Rotterdam, kort voor zijn achtenzeventigste verjaardag, hij werd begraven op Oud Kralingen.

bron: wikipedia

Kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Ens

Ens – Kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

 • Kerk: Kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
 • Soort kerk: Rooms-Katholiek
 • Adres:  oudenbalchstraat 2, 8307 BK, Ens
 • Orgelbouwer: Valckx & Van Kouteren
 • Gebouwd: 1957
 • website:  http://www.emmausparochie.net/ireneus/

Technische gegevens

Manuaal I 4
Manuaal II 4
Pedaal 3
Totaal aantal stemmen 11
Manuaalomvang C-g”’
Pedaalomvang C-f’
Toetstractuur Electropneumatisch
Registertractuur Electropneumatisch
Windlade(n) Kegellade

Dispositie
Manuaal I: Prestant 8′, Roerfluit 8′, Octaaf 4′, Ruispijp II sterk.
Manuaal II: Salicionaal 8′, Bourdon 8′, Gedektfluit 4′, Flageolet 2′.
Pedaal: Bourdon 16′, Bourdon 8′, Fluit 4′.
Koppelingen: Manuaal I – Manuaal II, Manuaal I – Manuaal II 16′, Manuaal I – Manuaal II 4′, Pedaal – Manuaal I, Pedaal – Manuaal II, Pedaal – Manuaal II 4′.
Speelhulpen: 1 vrije combinatie, 5 vaste combinaties (pp – p – mf – f – tutti), Automatisch pedaal.

Ens-OLV-van-Altijddurende-Bijstand-1.jpg

Foto: Wikipedia Michiel van ‘t Einde

Noodkerkje

Geschiedenis
Op 30 april 1955 wordt door de Landdrost van het openbare lichaam De Noordoostelijke Polder bouwvergunning verleend voor de bouw van deze kerk. Het kerkgebouw (450 zitplaatsen) wordt ontworpen door architect A. van Kranendonk. De bouw van de kerk wordt gegund aan aannemer Neyenhuis uit Arnhem voor het bedrag van 388.700 gulden. Op maandag 13 juni 1955 begint de bouw.

De kerk in Ens kent een sobere vormgeving. Deze bouwstijl is een belangrijk kenmerk van de zogenaamde ‘Delftse School’. Het gebruik van de materialen beton, baksteen en hout verraadt ook kenmerken van de ‘Bossche School’. Deze stroming komt voort uit de Delftse School en stamt uit de periode van wederopbouw tussen 1946 en 1973. Deze stijl, welke sterk gebaseerd is op getalmatige verhoudingen, heeft in deze periode vooral zijn weerslag op de Katholieke kerkenbouw.

Op zondag 23 oktober 1955 om 15:00 uur brengt mgr. Theodorus Huurdeman, vicaris generaal van het bisdom Utrecht, een gedenksteen aan in de muur van het priesterkoor. Tegelijkertijd wordt er een loden koker met een daarin gesloten oorkonde gemetseld. De omlijsting van deze ‘eerste steen’ is gemetseld met 30 oude stenen van de oude kerk van Schokland.

De Nederlandse vertaling van de – in het latijn opgestelde – tekst op de oorkonde luidt:

In de Naam van de Allerheiligste en Onverdeelde Drievuldigheid, de Vader, de Zoon en de H.Geest. Amen. In het 1955ste Jaar van onze Verlossing, terwijl Paus Pius XII de zetel van de H.Petrus bezet, Koningin Juliana in vrede regeert over deze Nederlandse gewesten en Bernardus Joh. Alfrink als Apost. Administrator met wijsheid het Aartsbisdom Utrecht bestuurt, waarvan de Bisschopszetel door de Dood van Johannes Kardinaal de Jong vacant is, is er een begin gemaakt met de bouw van deze parochiekerk onder de titel en onder aanroeping van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand, tot meerdere eer van God en tot heil der zielen. Het werk werd opgedragen door Pastoor Franc.Alb. Gilsing en door de kerkmeesters Franc.Nicolaas van Terheyden en Petrus Jacobus v.d. Dries. Volgens een ontwerp van de Architect Antonius van Kranendonk heeft Joseph Neyenhuis het werk aangenomen. Deze eerste steen werd met plechtig ceremonieel gelegd door Mgr.Theod.Huurdeman, Vic.Generaal van het Aartsbisdom, in hetzelfde jaar op de 23ste van de maand october in tegenwoordigheid van Antonius Grimmelikhuizen past. te Vollenhove, Franc.Bernardus Koopmans Kraggenburg, Theodorus Morselt past. te Emmeloord, van de aannemers van dit werk en van een grote menigte gelovigen. Moge ’t werk gezegend en voorspoedig verlopen. Ter bevestiging van het bovengenoemde, hebben de getuigen van deze plechtigheid dezelfde dag dit stuk met hun namen ondertekend: (ondertekend door 8 personen)

Half augustus 1956 is de aannemer klaar met de bouw. Op maandag 6 augustus 1956 komt mgr. P. Nierman, pas benoemd in het nieuwe bisdom, naar Ens om de kerk in te wijden.

RK_kerk_Ens_OLV_van_Altijd_Durende_Bijstand

Toren
Van de toren is lange tijd, ook nog tijdens de bouw, niet zeker of deze wel gebouwd kan worden. Deze onzekerheid komt voort uit het feit, dat er misverstanden blijken te zijn over de exacte hoogte van de Rijkssubsidie. In de loop van het bouwproces komt het bevrijdende bericht en kan de toren alsnog worden opgetrokken. De toren staat naast de kerk en maakt er geen bouwkundig onderdeel van uit. Hierdoor lijkt deze toren veel op de ‘campaniles’ bij veel vroegchristelijke kerken in het noorden van Italië. Ook hieruit blijkt weer de stijl volgens de leer van de ‘Bossche School’.

Fa. Th. Hogen & Zn. te Duivendrecht levert zowel de klokken, als ook het torenuurwerk met 4 cijferplaten (met een doorsnede van 150 cm) én het elektrisch automatisch ‘angelus apparaat’. De toonhoogte van de klokken wordt afgestemd op de toonhoogte van de klok van de Hervormde Kerk.

Klokken
De klokken worden gemaakt bij de klokkengieterij: N.V. Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel. Ze worden zowel daar als ook na het hangen van de klokken in de toren gekeurd door de ‘Katholieke Klokken en Orgelraad’ te Huis ter Heide. De grootste klok (280 kg) is in de toonhoogte C gemaakt en heeft als opschrift: “FRANCISCUS”; de kleinere (180 kg) is in D gemaakt en heeft het opschrift: “MARIA”

Orgel
Het orgel is gebouwd door Valckx & Van Kouteren in 1957.

RK_kerk_OLV_van_Altijd_Durende_Bijstand

0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *