Urk

De Bron

PKN Hervormde Gemeente Urk, De Bron

Urk_de_Bron_007

Algemene gegevens
Naam kerk: De Bron
Genootschap: PKN Hervormde Gemeente Urk, De Bron
Provincie: Flevoland
Gemeente: Urk
Plaats: Urk
Adres: Voorland 1
Postcode: 8321CA
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 2001
Architect: Beijnum, W.M. van (Amerongen)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Kerkscheuringen

De gemeente bestaat sinds 1980 als Hervormde Deelgemeente “De Bron” te Urk. Aan haar basis ligt de uittreding van een groot aantal leden uit de plaatselijke Gereformeerde Kerk in het jaar 1975. Verreweg het grootste deel daarvan is indertijd “doorgestroomd” naar een nieuw gestichte Christelijke Gereformeerde Kerk. Bij het overgebleven restant hebben zich leden gevoegd en kerkgangers uit de Hervormde Evangelisatie “Elim” alsook diverse leden van andere plaatselijke kerkelijke gemeenschappen.

Uiteindelijk is het geheel uitgelopen op de stichting van de Hervormde Deelgemeente “De Bron”.

Door dat op 12 december 2003 de PKN een feit werd en dat op 1 mei gestalte kreeg is onze gemeente gescheurd en verdeeld geraakt. Een gedeelte van onze gemeente kerkt van 1 mei 2004 onder de Hersteld Hervormde Kerk in de Moriakerk (kerkgebouw De Ark), terwijl de rest die overgebleven is, kerkt in haar eigen gebouw.

De Hervormde Deelgemeente “De Bron” rekende zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. Nu is zij een hervormde gemeente binnen de PKN, die zich nog steeds rekent tot de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en zich verwant weet met de zgn. Convenant-Gemeenten.

Kerkgebouw

In de begintijd van de ‘reformerende kerk’ werden de diensten gehouden in gebouw Irene. Al op 13 januari 1976 verzoekt de kerkenraad aan de gemeenteraad van de gemeente Urk een semi-permanent gebouw te stichten op de kavel ten zuiden van het gymastiekgebouw aan de Akkers. Niet lang daarna werd het kerkgebouw aan het Voorland in gebruik genomen.

In 1988 heeft een verbouwing plaatsgevonden waarbij de achteringang is vergroot en het liturgisch centrum werd voorzien van een nieuwe preekstoel en orgel.

Door toenemende groei van onze gemeente en een groot gebrek aan vergaderzalen (catechesaties werden gegeven in de hal van de kerk) is sinds 1995 gezocht naar mogelijke oplossingen. Verschillende opties passeerden, waaronder totaalnieuwbouw, een kap op de kerk of een aanbouw. Uiteindelijk is in 2000 gekozen voor de optie waarbij de kerkzaal verbouwd werd tot vergaderruimte en op het inmiddels aangekochte aangrenzende perceel een nieuwe kerkzaal werd gebouwd met een capaciteit van circa 550 plaatsen. Door deze vernieuwbouw werd weer voldoende ruimte gecreëerd voor zowel eredienst als het kerkelijk leven door de week.

Huidige kerkgebouw
Het huidige kerkgebouw aan het Voorland biedt voldoende ruimte voor eredienst en overige activiteiten. De gemeente beschikt op dit moment over de volgende 8 zalen:

  • Kerkzaal: 550 personen
  • Wisselzaal: 150 personen; deze ruimte wordt ook gebruikt voor het geven van catechesatie, gemeenteavonden e.d. De ruimte kan bij bijzondere diensten bij de kerkzaal worden betrokken.
  • Vergader- en receptieruimte (Zaal 1): deze zaal grenst aan de keuken kan worden gebruikt voor recepties e.d. Ook worden hier de maandelijkse koffieochtenden na de dienst gehouden
  • Bovenzaal voor jeugdclubs: deze zaal is speciaal ingericht voor de jeugd- en knutselclubs.
  • Podiumzaal: deze zaal op het voormalige podium wordt gebruikt voor de kinderoppas
  • Kelder: deze zaal wordt op dit moment niet gebruikt.
  • Administratiezaal: Deze ruimte wordt gebruikt door het College van Kerkrentmeesters en de diakonie
  • Consistorie.

Het orgel

Sinds het bestaan van Hervormde Gemeente ‘De Bron’ stond er in de kerk een Analoog Monarke orgel. Maar na de verbouwing in de jaren 2000-2001 werd er besloten om een nieuw Digitaal Monarke orgel te plaatsen.
Het front van het oude orgel werd niet vernieuwd en staat dus nog steeds in de kerk. Het instrument heeft 32 registers onderverdeeld in 3 klavieren. Het is een geweldig orgel met een mooie klank en prachtige registers. Meningen zijn dan ook altijd positief over het orgel.

Urk_de_Bron_001

Dispositie – Systeem: Elektrisch
Hoofdwerk Zwelwerk Positief Pedaal Speelhulpen
Trompet 8′ Hobo 8′ Kromhoorn 8′ Bazuin 16′ Zwelwerk – Hoofdwerk
Mixtuur III Scherp III Sifflet 1′ Gedekt 8′ Positief – Hoofdwerk
Cornet IV Terts 1 3/5′ Spitsfluit 2′ Octaaf 8′ Zwelwerk – Pedaal
Octaaf 2′ Woudfluit 2′ Nasard 2 2/3 Subbas 16′ Hoofdwerk – Pedaal
Openfluit 4′ Quintfluit 2 2/3′ Fluit 4′ Prestant 16′ Positief – Pedaal
Octaaf 4′ Koppelfluit 4′ Prestant 4′ Zwelwerk – Positief
Holpijp 8′ Octaaf 4′ Bourdon 8′ Tremulant op Hoofdwerk, Zwelwerk en Positief
Prestant 8′ Vox Celecte 8′ Generaal Crescendo
Bourdon 16′ Viola di gamba 8′
Roerfluit 8′
Prestant 8′

Geschiedenis

Op 19 januari 2002 is de nieuwe kerk De Bron van de Ned. Hervormde Deelgemeente met Gereformeerde Bond signatuur in gebruik genomen.

Met de nieuwbouw, naar een ontwerp van Architect van Beijnum te Amerongen, was in juni 2000 begonnen. De kerkzaal was Pinksteren 2001 al gereed, waarna de rest van het gebouw nog klaar moest. Nu is er ruimte voor 510 kerkgangers, met een uitbreidingsmogelijkheid naar 660. De nieuwe kerk staat naast de oude. Die is verbouwd tot zalencentrum. (47-02)

Scheepje

In de hervormde kerk De Bron te Urk hangt een model van een turfschip zoals men dat vroeger in de turfvaart gebruikte

wikilogoBron : Reliwiki

Reliwiki is de belangrijkste Nederlandse database op het gebied van religieus erfgoed in Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door BOEi, Donatus Verzekeringen en Stichting Vrienden van BOEi.
0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *