Bant

Gereformeerd

buiten gebruik

Bant Gereformeerde Kerk

Noordwend 4 – Sinds 2004 verkocht aan particulier, piercingcentrum. De hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk maken sindsdien als SoW gemeente gebruik van het gebouw van de voormalige Katholieke kerk in Bant (Bantsiliek).
De 5e Gereformeerde kerk in Noordoostpolder

Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Flevoland
Gemeente: Noordoostpolder
Plaats: Bant
Adres: Noordwend 1
Postcode:
Inventarisatienummer: 00011
Jaar ingebruikname: 1954
Architect: Eldering, H.
Huidige bestemming: bedrijf
Monument status: Geen

Geschiedenis

Karakteristieke wederopbouwkerk.

Buiten gebruik, en in 2004 verkocht aan particulier, thans is er een piercingcentrum in gevestigd.

De gevormde SoW-gemeente verkoopt haar kerken en gaat samen verder in de katholieke kerk. Op 11 januari 2004 is SoW-gemeente gevormd. Voor de GK (1954, H. Eldering) hebben zich ook al kandidaten gemeld. De SoW-gemeente heeft de al vijf jaar leegstaande katholieke kerk gekocht. De grote kerkzaal zal in tweeën worden gedeeld in een kerkzaal en een ontvangstruimte. De Mariakapel blijft in stand en wordt stilteruimte. En eens per maand willen de katholieken de kerk toch wel gebruiken. Er is veel aan de kerk verbouwd en aangepast. Zaterdag 27 november 2004 is de kerk in gebruik genomen. De officiële ingebruikname van de Bantsiliek, zoals de kerk blijkt te heten, was op zondag 23 januari 2005. (51-04/53-05/58-07)

De kerkzaal van de Gereformeerde Kerk in Bant heeft een achthoekige vorm. In iedere muur zit een groot raam.
Aan de kerkzaal zit een portaaltje met een plat dak vast.
Aan de linkerkant van de kerkzaal is een nevenruimte gebouwd.
De kerkzaal heeft een stolpdak, de nevenruimte een zadeldak.
De gevels zijn van geel-rood genuanceerde baksteen, de vensters van wit hout en wit schokbeton, de deuren van groen hout en daken bedekt
met pannen.
De kansel bevindt zich op een verhoging.
De kerk sluit het dorp aan de noordkant af.
Architect H. Eldering ontwierp onder meer ook de Gereformeerde Kerk in Ens.

Bron: Kerkopbouw en kerkbouw in de IJsselmeerpolders.

Torenspits

Bant-gereformeerd

De gereformeerde kerk van Bant had een Hugenotenkruis op het dak.
Nu niets meer. Logisch, de kerk was verkocht aan een particulier die er een piercingscentrum begon.
Het kruis vinden we terug in de tuin naast de Bantsiliek.
Later begon Herman Russchen een ‘herberg voor mensen in nood’ die niet thuis kunnen wonen of geen thuis hebben.


Bant-gereformeerd-nieuw

Maar voor hoe lang nog?

bron : https://gereformeerdekerken.info/

Vijf jaar geleden begon Herman Russchen in de voormalige gereformeerde kerk te Bant, in de Noordoostpolder, een ‘herberg voor mensen in nood’ die niet thuis kunnen wonen of geen thuis hebben. Omdat deze opvang niet past in de woonbestemming van het gebouw is het de vraag hoe lang de opvang nog kan voortgaan.

De gereformeerde kerk te Bant.

De gemeente Noordoostpolder deelde onlangs aan Russchen mee dat hij uiterlijk 13 april 2018 duidelijk moest maken wat hij wil. Een verzoek tot legalisatie van de opvang indienen, of met de opvang stoppen. Russchen deelde de gemeente mee te zullen stoppen. Omdat hij de week daarna echter geen bezoek van een gemeenteambtenaar heeft gehad om te controleren of het voormalige kerkgebouw inmiddels ontruimd is, gaat Russchen ervan uit dat hij mag doorgaan met de opvang, en dat ook anderen dan de ene persoon die er nog woont, dus in de opvang mogen verblijven.

Het plan is weer anderen toe te laten, maar pas als hij daar zelf aan toe is, zo deelde hij mee. Hij zegt eerst te willen uitrusten van de enerverende tijd die achter hem ligt en dan zien wat hij verder gaat doen. De opvang geldt overigens alleen voor personen die beloven mee te werken aan het oplossen van hun problemen. Ongeveer een maand geleden, in maart 2018, waren er nog twaalf bewoners. Door de onrust die ontstond over de vraag of de opvang open kon blijven, vertrokken bijna alle gasten, aldus De Stentor.

In het huurcontract dat Russchen destijds tekende wordt gesteld dat hij de kerk moet verlaten zodra de gemeente handhaaft. De gemeente deed dat in de week na 13 april 2018 niet, zodat zijn gast er volgens Russchen in kan blijven. Een woordvoerder van de gemeente deelde echter mee dat nooit gezegd is dat direct na 13 april gehandhaafd zou worden. Russchen vindt dat de gemeente moet handhaven óf hem met rust moet laten; de gemeente vindt dat Russchen nog steeds een verzoek kan indienen om het gebruik van de voormalige gereformeerde kerk als opvang te kunnen gebruiken. Wordt vervolgd.

0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *