Er had bijna een ander schip op de toren gestaan

NL LlsHFA_0230_35592Het originele ontwerp van de Poldertoren had een dakhelling van slechts 30°. En verder niets.
De bouwcommissie vond dit te stomp. Vanaf de grond zie je dan niets van het dak.
Het stelde een dak van 45° voor. ( notulen 21-11-1957)
De architect van Gent kon dit niet accepteren i.v.m. de verhoudingen.
Bouwmeester van Eck wist deze ongemakkelijke discussie te beslechten door  ‘één of andere nokbekroning’ voor te stellen.

Op een volgende vergadering (3-11-1958) kwam de bouwmeester van Eck met het idee van een windvaan.
Hij toont een tekening van een windwijzer in de vorm van een gestileerd koggeschip.
Van Eck vraagt of een authentiek, wetenschappelijk en geschiedkundig verantwoord model gevonden kan worden.

In een volgende vergadering van 6 maart 1959 wordt gemeld dat er lang naar is gezocht, maar dat men via het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen tenslotte terechtgekomen is bij de heer Gerrit van der Heide, archeoloog bij de Directie van de NOP-werken. ( link)
Deze bezit in lakzegels afbeeldingen van een koggeschip. Het beeld van de windwijzer stemt hiermede zeer goed overeen.

Tenslotte wordt besloten de windwijzer aan te bieden aan de WMO, als bewijs van erkentelijkheid voor het vele, dat de WMO voor de tot standkoming van de toren heeft gedaan. (Waterleiding maatschappij Overijssel N.V.)

Uiteindelijk is de dakhelling ook nog 45 graden geworden.


Bron: een middagje bladeren door de vergaderverslagen van De Directie Openbaar Lichaam Wieringermeer (IJsselmeerpolders) in Het Flevolands Archief.

NL LlsHFA_0230_38117

Mogelijk en aannemelijk heeft van Eck ook de mogelijkheid van een ander type schip onderzocht.
In de archieven is namelijk een foto te vinden van het schip van Pieter Stuyvesant.
Het bijschrift van de foto is: 10-4-1958 – Gedenkteken van Pieter Stuyvesant te Scherpenzeel. Wordt geplaatst op de Poldertoren
De link tussen ‘de nieuwe wereld’, ‘Nieuw-Amsterdam’ en  het nieuwe Flevoland is snel gemaakt.
Ook ‘De Santa Maria’ waarmee Columbus naar Amerika voer was een karveel.

Pieter Stuyvesant:

De dorpen Scherpenzeel en Peperga twisten al jaren om de eer waar Pieter of Peter Stuyvesant geboren is.
In 1626 kocht de West-Indische Compagnie het eiland Manna-hatta, het huidige Manhattan, voor 60 gulden aan snuisterijen van de plaatselijke indianenstam en stichtte er de handelspost Nieuw-Amsterdam.
Hij verloor een been tijdens een gevecht tegen de Spanjaarden op Sint Maarten en droeg voor het grootste deel van zijn volwassen leven een houten been.

Gelukkig is het geen Karveel geworden. Pieter Stuyvesant is tegenwoordig namelijk behoorlijk omstreden als symbool van de kolonisatie.


KarveelOok op de toren van de hervormde kerk in Marknesse staat een karveel als windwijzer.
Een karveel met een Maltezer kruis in het zeil. (zie hier)