Rijksmonumenten Noordoostpolder

bron : rijksmonumenten.nl

Aardappelbewaarplaats type J in Kraggenburg

BoerderijZwartemeerweg 46
8317PC Kraggenburg (gemeente Noordoostpolder)
Flevoland
Bouwjaar: 1953
Architect: Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken

Beschrijving van Aardappelbewaarplaats type J

Inleiding Traditionele, dubbele AARDAPPELBEWAARPLAATS, onderdeel van een boerderijcomplex voor de akkerbouw. De luchtgekoelde aardappelbewaarplaats, met middenruimte dateert van 1953 en is van het type J en werd gebouwd naar ontwerp van de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De bewaarplaats staat links van de boerderij. Omschrijving De symmetrische, vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken dubbele aardappelbewaarplaats is samengesteld uit twee smalle, onder met golfplaat gedekte zadeldaken staande loodsen, die aan elkaar zijn gekoppeld door een onder plat dak staande middenruimte met openslaande inrijdeuren in beide kopse zijden. De betonnen gevels bestaan uit geprofileerde betonelementen en zijn nagenoeg blind. Elk van de vier identieke kopgevels van de bewaarplaats bevat een klapluik, dat pal onder een voorschot van damwandprofielen staat. Deze rood geschilderde geveltoppen hebben een kleine punt als bekroning. Op elke nok staan vier ronde, door een schotelvormig kapje afgedekte ventilatiekokers van asbest. De platte middenruimte heeft twee houten kopse zijden, die grotendeels zijn ingevuld met dubbele inrijdeuren. In de naar de weg gekeerde inrijdeuren staat bovendien een klein klinket dat grotendeels bestaat uit een damwandprofiel. Het inwendige van de aardappelbewaarplaats is voor de bescherming van ondergeschikt belang. Waardering De aardappelbewaarplaats is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde. – De aardappelbewaarplaats is van cultuurhistorisch belang als een belangrijk onderdeel van een der oudste nog bestaande en als zodanig nog in gebruik zijnde boerderijen in de Noordoostpolder. De bewaarplaats is bovendien van bijzonder belang vanwege de specifieke functie. – De bewaarplaats heeft architectuurhistorische waarde als representant van een bijzonder schuurtype dat speciaal is ontworpen voor de Noordoostpolder en vanwege het bijzondere materiaalgebruik. – De bewaarplaats heeft ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang met de boerderij en omdat het deel uitmaakt van de historie en de ontwikkeling van de polder, waarmee het onlosmakelijk is verbonden. – De bewaarplaats is bovendien van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur. – De bewaarplaats vertegenwoordigt een weinig (meer) voorkomend type en heeft daarom zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)