Vrienden van Noordoostpolder

Mizumaki

vlag-nederland-japanBegin 1990 ging de heer Winkler uit de Noordoostpolder naar Japan om daar zijn oorlogsverleden te “verwerken”.  Uit dit bezoek zijn contacten ontstaan en is in Mizumaki een Vereniging ter bevordering van Vrede en Cultuur opgericht.
Hij richtte tevens de Stichting Ex-krijgsgevangenen Japan-Nederland (Stichting EKJN) op.
Aangezien de Japanse regering het nut van de Stichting EKJN inzag, heeft het haar volledige steun toegezegd via de Japanse ambassade in Den Haag. Zodoende heeft de Japanse ambassade op 28 september 1995 een delegatie van de gemeente Noordoostpolder uitgenodigd voor een lunchbijeenkomst.
Op 27 oktober 1995 is een gemeentelijke delegatie naar Japan gereisd met de Stichting EKJN.

Vanuit deze initiatieven in de stedenband met Mizumaki in Japan vormgegeven.

De samenwerking heeft de volgende invulling gekregen:

• Jaarlijkse uitwisseling van scholen tussen Noordoostpolder en Mizumaki
• Bestuurlijke ondersteuning aan de verenigingen die de vrede en cultuur bevorderen.

Na 2000 is de steun van de gemeente voortgezet in privaat verband, de Stichting Vrienden van Japan.
De gemeente ondersteunde de uitwisseling van scholieren met ontvangsten en faciliteiten en een jaarlijkse subsidie.

Als waardering voor de relatie heeft de gemeente Mizumaki een replica van de poldertoren gebouwd. In Mizumaki doet deze toren dienst als liftschacht die toegang geeft tot de openbare bibliotheek.

In 2020 is de Stichting met de scholerenuitwisseling gestopt.

Ringerike

Ringerike-kaartNoordoostpolder is al jaren bevriend met de Noorse gemeente Ringerike.
Eigenlijk andersom, in 1970 kwam het initiatief uit Noorwegen.

Ringerike is een vergelijkbaar gebied als de polder: landelijk, een hoofdplaats (Hønefoss) met dorpen en bekend van haar aardappelen (de ‘Ringerikspotet’).

Zo’n vriendenband schept verplichtingen. Er worden, -niet vervelend-  beleefdheidsbezoekjes afgelegd en cadeautjes uitgewisseld.

  • Wij hebben Ringerike een mooi ankertje gegeven die hier ooit op de voormalige zeebodem is gevonden.
    Het ligt keurig voor hun gemeentehuis. Zij noemen het ‘het Zuiderzeemonument ‘.
  • Per omgaande post kregen wij vanuit Noorwegen een paar stevige keien.
    Die lagen jaren lang op De Deel, maar nu op Schokland.

 ringerike-anker Poldertoren-38

Een compleet verhaal over de vriendschapsband met Ringerike leest u op de website van Harry van Boven.

TollembeekSinds 1988 onderhoudt Tollebeek warme vriendschapsbanden met het gelijknamige Belgische dorpje Tollembeek, dat zo´n dertig kilometer ten zuidwesten van Brussel ligt.  Tollembeek is een deelgemeente van Galmaarden, gelegen in het Pajottenland.

Nadat de heer A. Fokkema met het voorstel tot verbroedering kwam, heeft het bestuur van Dorpsbelang Tollebeek voor de verdere uitwerking gezorgd.
In Tollembeek resulteerde dit tot de oprichting van het “Tolle(m)beek-comité”, waarbij een goede gesprekspartner werd gevonden.
Sportiviteit en vriendschap staan centraal in dit contact.
Op 11 mei 1991 vond een sportieve actiedag in Tollembeek plaats, waaraan zo´n 200 Tollebekers deelnamen. Op 20 juni 1992 brachten 260 Belgen een tegenbezoek. In 1994 werd gezamenlijk het Europees Parlement in Brussel bezocht, gevolgd door een bezoek aan het regeringscentrum in Den Haag in 1996.

De goede contacten worden voorgezet tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en de “Kaas en Wijn” avond in België. Tijdens ons groot opgezette lustrumfeest wordt een speciale dag voor onze Belgische vrienden georganiseerd.