De poort van Emmeloord

Vervanging Marknesserbrug

De gemeenteraad heeft er lang over vergaderd en het levert daardoor mooie anekdotes op.
Maar laten we niet vergeten stil te staan bij het ontwerp (ipv Delft)  en aannemer (Van Spijker)

 variantenstudie beweegbare brug

ipvDelft_creative_engineersOntwerp en realisatie is van ipv Delft, creatieve ingenieurs, specialist in het ontwerpen, engineeren en realiseren van bruggen, infrastructuur, verlichting en openbare ruimte.
De gemeente Noordoostpolder vroeg een variantenstudie uit te voeren voor een nieuwe Marknesserbrug in Emmeloord op basis van de Hollandse Brug, een systeem voor standaard beweegbare bruggen. Uit de door ipv Delft voorgestelde varianten koos de gemeente vervolgens een architectonische variant om te realiseren. Deze brug met een krachtige eigen identiteit moet een impuls vormen voor kwaliteitsverbetering van de omliggende openbare ruimte.

Poort van Emmeloord

De nieuwe ophaalbrug is zo vormgegeven, dat de brug als hedendaagse stadspoort zal functioneren, als toegang tot de stad. De nieuwe brug zorgt bovendien voor een betere en veiligere doorstroom van het verkeer. Fietsers hebben nu een vrijliggende route.

integraal ontwerp
Alle technische elementen, zoals bewegingswerk, scheepvaartseinen en slagboomkasten, zijn volledig geïntegreerd. Bij deze brug speelt vormgeving de hoofdrol, en de doordachte technische uitwerking maakt dat mogelijk. Het bewegingswerk bevindt zich bijvoorbeeld geheel uit het zicht in de ruime kelder. Tandheugel en tandwielkast staan zo niet bloot aan de elementen, wat de brug minder onderhoudsgevoelig maakt. Het benodigde onderhoud aan het bewegingswerk is verder makkelijk en efficiënt uit te voeren, alles bevindt zich in dezelfde ruimte. Daarnaast zorgt de volledige integratie voor een zuivere buitenkant: hameipoort en balans kunnen ongegeneerd stralen.

seinen en verlichting
De scheepvaart- en landverkeersseinen werden specifiek voor dit project ontworpen. Zo zijn de scheepvaartseinen geïntegreerd in het spijlenhekwerk. De landverkeersseinen, de rode knipperlichten die fietsers en automobilisten erop attenderen dat de brug gaat openen of sluiten, zijn uitgevoerd zonder achtergrondschild. Dit was mogelijk door het gebruik van ledverlichting, die ook in volle zon goed zichtbaar blijft. Twee spots in de hameipoort zorgen voor de functionele verlichting van het wegdek, twee andere spots lichten de hameipoort ’s nachts aan.

uitwerking brugontwerp
ipv Delft heeft de brug uitgewerkt tot en met het voorlopig ontwerp en daarna het beeldkwaliteitsplan (BKP) gemaakt. Dit BKP diende als uitgangspunt toen de brug meervoudig werd aanbesteed via UAV-GC.

specificaties
aannemer: Van Spijker
afmetingen: l=46 m | b=7 m rijweg + 2 x 2,5 m fietspad
oplevering: 2019
uitvoeringskosten: € 3.500.000

De VVD stemde tegen

De VVD heeft lange tijd de vervanging van de burg tegengehouden. Zij kozen liever voor een renovatie van de bestaande brug.
Dat de liberalen trots waren op de besparing toonde zij op dit spandoek hieronder. We hebben voor u een besparing van 3 miljoen ‘overbrugd’

Toen uiteindelijk renovatie niet mogelijk bleek en toch weer voor de eerder gewenste vervanging werd gekozen, kwam een onaangename verassing.

Dat de brug bijna zes ton duurder uitvalt dan geraamd heeft te maken met het economisch tij. Grote vraag stuwt de prijzen van de bouwers op en helemaal in een nichemarkt als voor bruggen, constateren burgemeester en wethouders. Komt bij dat de provincie Flevoland heeft aangegeven dat de Lemstervaart alleen buiten het vaarseizoen mag worden gestremd, waardoor de periode dat ter plaatse gewerkt kan worden is verkort. Ook dat zorgt ervoor dat de prijs omhoog gaat.

De VVD moest zich knarsetandend neerleggen bij het feit dat uiteindelijk is afgezien van renovatie van de bestaande brug. ”Deze slag heeft de VVD verloren. Sinterklaas is dit jaar vroeg gekomen en strooit met geld van onze burgers. Dat moeten we accepteren”, zei VVD-raadslid Willem Keur. ”Maar het is verspilling van gemeenschapsgeld. En het is bestuurlijk ver onder de maat.”

Op 14 juni 2017 is er een SBS6 uitzending geweest ‘Van Onze Centen‘ waarin de keuze voor deze brug op de hak genomen werd.

Vaarten-en-bruggen-2.jpg

Foto’s en teksten met dank aan : ipv Delft

(brochure)

Architectuur en techniek geïntegreerd tot heldere stadspoort

Bron: architectenweb.nl

In Emmeloord is de nieuwe beweegbare Marknesserbrug, ontworpen door ipv Delft, in gebruik genomen. De heldere vormentaal is mede te danken aan het integrale ontwerp.

De Marknesserbrug over de Leemstervaart is een van de vier oorspronkelijke ‘stadspoorten’ die rond het centrum van Emmeloord liggen. De gemeente Noordoostpolder ziet de bruggen behalve als toegang ook als beeldbepalend in de openbare ruimte.

De oude Marknesserbrug, een traditionele ophaalbrug, was toe aan vervanging. De nieuwe brug moest met het oog op een verbeterde verkeersveiligheid en -doorstroming vrij liggende fietspaden aan weerszijden hebben. Verder moest de doorvaarthoogte met ongeveer een meter worden vergroot.

Heldere taal
De gemeente vroeg ipv Delft, dat destijds net zijn standaard beweegbare brug had geïntroduceerd, een variantenstudie uit te voeren. Uit de verschillende varianten koos de gemeente de meest architectonische: een ophaalbrug met strakke lijnen, zonder opsmuk, laat ipv Delft weten.

Volgens het bureau zag Noordoostpolder in het ontwerp die met een krachtige identiteit ook een kwaliteitsverbetering van de omliggende openbare ruimte kon betekenen. De heldere vormentaal van de brug is mede te danken aan het integrale ontwerp, legt ipv Delft uit.

Volledige integratie
Alle technische elementen, zoals bewegingswerk, scheepvaartseinen en slagboomkasten, zijn volledig geïntegreerd. Het bewegingswerk bevindt zich bijvoorbeeld geheel uit het zicht in de ruime kelder.

Niet alleen zorgt de totale integratie voor een helder voorkomen, ook maakt ze de brug minder onderhoudsgevoelig; tandheugel en tandwielkast staan niet bloot aan de elementen. Omdat al het bewegingswerk zich in dezelfde ruimte bevindt, is het benodigde onderhoud efficiënt uit te voeren, aldus het ingenieursbureau.

Projectspecifiek
De scheepvaart- en landverkeersseinen zijn specifiek voor dit project ontworpen. De scheepvaartseinen zijn geïntegreerd in het spijlenhekwerk. De rode knipperlichten die landverkeer waarschuwen dat de brug gaat openen of sluiten, zijn uitgevoerd zonder achtergrondschild. Dit was mogelijk door het gebruik van ledverlichting, die ook in volle zon goed zichtbaar blijft.

Twee spots in de hameipoort zorgen voor de functionele verlichting van het wegdek, twee andere spots lichten de hameipoort ’s nachts aan.

Op de bovenzijde van zowel de balans als de hameipoort bevinden zich zonnepanelen, die zichtbaar worden voor verkeersdeelnemers wanneer de brug opengaat. Dankzij de pv-panelen is de ophaalbrug volgens het ingenieursbureau nagenoeg energieneutraal.

Realisatie
De bouw van de Marknesserbrug is UAV-GC aanbesteed onder begeleiding van Royal HaskoningDHV. Van Spijker Infrabouw verzorgde de uitvoering in samenwerking met Hillebrand.

Ipv Delft werkte na de variantenstudie het gekozen ontwerp uit tot een voorlopig ontwerp met beeldkwaliteitsplan. Dit BKP diende als basis voor de aanbesteding en realisatie, meldt ipv Delft.

Hoogmoed brug

De krant heeft het in 1968 over de HOOGMOED-brug.

“Een wat ongewone kijk op de vanouds geheten HOOGMOED-brug te Emmeloord. De boompjes staan er heus, aan het einde van de Barkstraat. Men ziet ze alleen niet altijd …… ”

Marknesserbrug toen

lemstervaart