Snippergroen

Wist u dat het vrij eenvoudig is om te zien of het stukje groen naast uw huis misschien te koop is ?

Hoe werkt het?

Klik op uw woonplaats om een overzicht te krijgen van welke stukken grond er in aanmerking komen voor verkoop. Wanneer een perceel paars is gekleurd is verkoop mogelijk. Voor meer perceelinformatie klikt u op het perceel.

Voorwaarden

Aan het kopen van een groenstrook zijn een aantal voorwaarden verbonden. Onder andere zijn dat:

  • De grond grenst aan uw eigendom.
  • Wanneer de grond grenst aan meerdere percelen is er toestemming nodig van de overige aangrenzende percelen. Wanneer er meerdere mensen in aanmerking voor het stuk grond wensen te komen, kijken we samen naar een oplossing.
  • Wanneer de grond grenst achter meerdere percelen is het alleen mogelijk om de grond te kopen wanneer de overige aangrenzende percelen ook meedoen. Dit doen we om versnippering te voorkomen.
  • Het is niet mogelijk om grond achter andere eigendom percelen aan te kopen.
  • De bestemming van de aan te kopen grond verandert niet bij aankoop. Een bouwwerk plaatsen is meestal dan ook niet toegestaan. De strook grond is bedoeld voor uitbreiding van uw tuin.
  • U koopt het perceel in huidige staat (eventueel met beplanting wanneer dit aanwezig is).
  • Soms zijn er kabels en/of leidingen aanwezig in de groenstrook. Dan moet ook de kabel- of leidingexploitant toestemming geven. Vaak dient er dan een recht van opstal te worden gevestigd op het perceel ten behoeve van de exploitant.

Houd u rekening met de bijkomende kosten. Naast de kosten voor de grond krijgt u ook te maken met kadastrale en notariële kosten. Over de hoogte van deze kosten kunt u navraag doen bij de notaris van uw keuze.