Serie Boerderijnamen

Een serie van Omroep Flevoland (2021)

logo-FlevolandBijna elke boerderij in Flevoland heeft een naam. En die namen zijn niet voor niks gekozen; daar is bewust over nagedacht. Ze vertellen iets over de boeren die vanuit heel Nederland naar de nieuw ontgonnen polder kwamen om hier een nieuw leven op te bouwen.

De Rijksdienst stimuleerde boeren om een naam te kiezen voor hun hoeve. De namen verwijzen vaak naar de familie of naar de geboortegrond.

G. Geytenbeekhoeve – Sloefweg

Wat is het verhaal achter de G. Geytenbeekhoeve in Marknesse?

De eerste boerderij die in de serie aan bod komt is de G. Geytenbeekhoeve aan de Sloefweg in Marknesse. De ouders van Luuk Droog hadden een boerderij met veel verkavelde grond in Noord-Holland. Ze wilden graag een nieuw groot bedrijf beginnen in de polder.

De vader van Luuk was een goede kennis van Gerrit Geytenbeek, destijds hoofd van de lagere landbouwschool te Purmerend. Voor de grap zeiden ze tegen Geytenbeek: “Als jij een goed woordje voor ons doet en wij een boerderij krijgen, dan geven we die boerderij jouw naam”.

Dat goede woordje deed Geytenbeek, want ze kregen de boerderij. Hij is een vriend van de familie gebleven en is vaak op bezoek geweest op de boerderij.

De Oosterhoek – Biddinghuizen

De tweede boerderij die in de serie aan bod komt is de Oosterhoek aan de Aliekruikweg in Biddinghuizen. De Oosterhoek verwijst naar een streek in Groningen in de buurt van Delfzijl.

De vader van Altjo Medema was een actief lid van de dorpsvereniging Oosterhoek. Vandaar dat hij zijn boerderij met die naam doopte toen de familie in 1963 naar Biddinghuizen kwam. Zij moesten weg omdat hun landbouwgrond moest wijken voor industrie.

“In het begin was het echt een avontuur. Er was helemaal niks. We waren op elkaar aangewezen. Geen huis, geen schuren of woningen. Vier gezinnen in caravans op een erf. Zo begon het. Dat sociaal contact is gebleven. De band met de andere Oosterhoekers hier in de polder, maar ook in Groningen heeft mijn vader altijd in ere gehouden”, zo vertelt Altjo, die niet meer boert maar wel nog op het erf woont.

De Arendshof in Zeewolde

De derde boerderij die in deze serie aan bod komt is De Arendshof aan de Sternweg in Zeewolde. De naam verwijst naar drie voor de familie Van der Knaap belangrijke zaken. Zo komt de naam Arend veel in de familie voor. En omdat de boerderij in een gebied ligt met straatnamen die verwijzen naar vogels, was een tweede argument snel gevonden.

De derde betekenis is misschien wel de belangrijkste. Ria van der Knaap: “Ik heb u op arendsvleugelen gedragen. Die Bijbelse tekst sprak ons zeer aan. Die hebben we zelfs terug laten komen op de familiekaars. Die hebben wij in onze familie. Die kaars gaat de hele familie rond. Als iemand 50 wordt dan krijgt hij de kaars. We hebben veel steun aan het geloof gehad en nog steeds. Hoop, vertrouwen en gedragen worden door God is belangrijk voor ons.”

Klaas en Ria van der Knaap hebben nooit een moment spijt gehad van hun verhuizing van Delfland naar Zeewolde. Inmiddels boert hun zoon op de boerderij. Maar ook zij zijn daar nog vaak te vinden.

De Woudhoeve – Schoterpad Bant

De vierde boerderij die in de serie aan bod komt is de Woudhoeve aan het Schoterpad in Bant. De naam duidt op het Woud van Ongenade. Dat was een heel groot woud dat zich uitstrekte van Zwolle naar Enkhuizen. Het was een soort moerasgebied ten tijde van het Romeinse rijk.Een flinke storm legde de bomen plat, ze vielen allemaal een kant uit. Het gebied liep daarna onder water, de Zuiderzee meldde zich. En toen die Zuiderzee werd drooggelegd, kwamen op sommige plekken de bomen weer aan de oppervlakte. En dat was voor de boeren die hier kwamen niet zo fijn. Ploegen was onmogelijk, de scharen gingen stuk.

De bomen werden uit de grond gehaald en opgestookt. Of als palen gebruikt. De vader van Geertje Vos kon er prachtig over vertellen. En zijn schoonzoon Joos luisterde er aandachtig naar. Hij verhaalt er nog steeds graag over. Hij hoopt dan ook dat de boerderij tot in lengte van dagen de naam Woudhoeve blijft dragen.

van-zee-tot-landBoekje uit 1964 met 38 ‘Namen van boerderijen in de Noordoostpolder’. LINK

Bevat namen van boerderijen in de Noordoostpolder, met namen van de betrokken pachters, de kavelnummers van de bedrijven en de motivering der gegeven namen; en namen van de pachters in de Noordoostpolder, die hun boerderij een naam hebben gegeven.

Rijkswaterstaat.