Scheepswrak NR43

Leeuwen - Poldertoren.jpgDe Leeuwen zijn gemaakt van Franse bergsteen.
De sokkels waren bekleed met ‘Bentheimer zandsteen’ in 1948 gevonden in een scheepswrak uit de zeventiende eeuw.

Trouw-17-10-1953-.jpgLEEUWENMONUMENT VOOR N.O.-POLDER

(Van onze correspondent)
De landdrost van de Noordoostpolder, dr. ir. S. Smeding, heeft aan de voorlopige gemeenteraad van de polder voorgesteld, in eigendom en beheer van de polderdirectie te aanvaarden, een door het personeel van de directie geschonken leeuwenmonument, dat de afsluiting van de eerste periode van tien jaar ingespannen arbeid voor de toekomst symboliseert. De bekleding van de voetstukken van dit monument is vervaardigd van Bentheimer zandsteen, gevonden in de Noordoostpolder in een scheepswrak uit de zeventiende eeuw. Op een bij het monument aan te brengen muurtje zullen belangrijke polderdata, zoals de droogvalling e.d. worden vermeld.

Scheepsvondst Noordoostpolder R43

Bovenaanzichten_-_R43NOP_-_30033900_-_RCE.jpg

Bron Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36839171